نماز حاجتی که امیدی به برآورده شدنش نیست

بدیهی است که درهای رحمت الهی،همیشه به روی بندگانش که او را میخوانند باز است و وعده داده است که اجابت کند. اما چرا گاهی اجابت نمی شود؟ باید در نظر داشت آنچه مهم است، شرایط دعا کردن و طلب نیاز از سوی بندگان خداوند است. جایز است که هنگام حاجت خواستن با حضور قلب،خضوع و فروتنی، امیدواری، شناخت از خدا و اعتقاد به قدرت او، امیدواری به خدا وند متعال، دوری از هر گناه، شریک ساختن دیگران در دعا، بلند کردن کف دستها هنگام دعا و… نماز حاجتی که امیدی به برآورده شدنش نیست:

نماز حاجتی که امیدی به برآورده شدنش نیست

به نقل از ملا محسن فیض کاشنی (ره)در الئالی : اگر کسی را حاجتی به درگاه خداوند (جل جلاله) باشد و یا مطلبی را از خداوند بخواهد از حیث ثروت – علم و عمل و غیر ذالک یا انکه به بلایی گرفتار باشد از قبیل فقر – بدبختی -هلاکت – ناخوشی جسمانی یا نا راحتی روحی باید سه شب جمعه بعد از گذشتن دو ثلث از شب جمعه تقریبا ساعتی قبل از اذان صبح) بیدار شود و وضوی کاملی بعمل اورد به نیت قربت و سپس دو رکعت نماز حاجت بخواند به حمد و هر سوره ای که خواست و بعد از ان صد مرتبه صلوات بفرست و هزار و یک مرتبه بگوید :

« بسم الله الرحمن الرحیم بِحَقِّ بسم الله الرحمن الرحیم»

و بعد از ان دوباره صد مرتبه صلوات بفرستد
و مطلب خودرا از خداوند بخواهد که انشا الله بر اورده است
و اگر بار اول بر اورده نشد شب جمعه دوم انجام دهد
و اگر نشد شب جمعه سوم انجام دهد که انشاء الله مجرب است .

نماز حاجتی که امیدی به برآورده شدنش نیست

نماز حاجت روز یکشنبه برای حاجت روایی

وهمچنین فیض کاشانی (ره)در اللئالی نقل می کند که گاه شخصی دچار سختی بشود یا حاجتی داشته باشد که هیچ جای امیدی برای بر اوردن ان نباشد در اخر شب و اگر ثلث سوم جمعه باشد بهتر است ، دو رکعت نماز حاجت بخواند و بعد از نماز هفتاد بار این دعا را بخواند به اذن خدا مطلب حاصل شود و بسیار مجرب است.

یا اَبصَرَ النّاظرین یا اَسرَعَ الحاسِبین یا اَسمَعَ السّامعین

یا اَکرَمَ الاَکرَمین یا اَرحَمَ الرّاحِمین و یا اَحکَمَ الحاکمین

بعد از دعا دست خود را بلند کند و از قاضی الحاجات حاجت خود را بخواهد که انشاء الله روا است.

نماز حاجتی که امیدی به برآورده شدنش نیست

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.