جملات دعایی به انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات دعایی به زبان انگلیسی با معنی فارسی

در این پست جملات انگلیسی دعایی زیبا همراه با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

در مناسبت‌های خاص مانند تولدها و عروسی‌ها، چه در خانواده یا دوستان، همیشه بهترین آرزو را برای آنها داریم. ما نگرانی و عشق خود را از طریق هدیه دادن همراه با بهترین آرزوها ابراز می کنیم. ما این کار را فقط در هنگام رویدادهای خاص انجام نمی‌دهیم، بلکه زمانی که شخصی عزیزمان بیمار است نیز برای شفای سریع او دعا می‌کنیم. دعا کردن به لحاظ روحی و معنوی برای هر دو طرف بسیار آرامش بخش و یک قوت قلب است. در این پست جملات دعایی به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی آن گردآوری شده است که می توانید مناسبترین آن را انتخاب کنید و برای دوستان و عزیزان خود ارسال کنید.

برای مطالعه متن انگلیسی در مورد آرزوها و متن انگلیسی در مورد عشق به فرزندان روی لینک کلیک نمایید.

جملات دعایی به انگلیسی با معنی فارسی

 

 Keep your best wishes, close to your heart and watch what .happens

بهترین آرزوها را در قلب خود نگه دارید و مراقب آنچه اتفاق می افتد باشید.

«جملات زیبای دعایی به انگلیسی»

Success comes only to those who believe in themselves and are prepared to win. Good Luck

 موفقیت فقط نصیب کسانی می شود که خود را باور دارند و آماده پیروزی هستند. موفق باشید.

You have worked incredibly hard. Good luck. We are proud of you.

شما فوق العاده سخت کار کرده اید. موفق باشید. ما به تو افتخار میکنیم.

«جملات مثبت دعایی به انگلیسی با معنی فارسی»

Moving on to a new stage in life can be a challenging process. We wish you the best of luck in all of your future endeavors, you will be great

 حرکت به مرحله جدیدی از زندگی می تواند یک فرآیند چالش برانگیز باشد. ما برای شما آرزوی موفقیت در تمام تلاش های آینده خود را داریم، شما عالی خواهید بود.

 May success be with you, always. Wishing you good luck

 باشد که موفقیت همیشه همراه شما باشد. با آرزوی موفقیت برای شما

«جملات دعایی جذاب به انگلیسی»

The future is bright and beautiful. Love it, strive for it and work for it

آینده روشن و زیباست. آن را دوست داشته باشید و برای آن تلاش کنید.

بیشتر بخوانید: دعای زیبا برای همه

My heart is filled with joy at the sound of your good news. Best of luck to you dear friend

 قلبم از شنیدن مژده تو سرشار از شادی است. با آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز.

«متن دعایی انگلیسی با ترجمه فارسی»

 Be strong as you fight your way to success, the difficulty you face is nothing compared to the joy of success

 زمانی که در راه موفقیت می‌جنگید، قوی باشید، سختی‌هایی که با آن روبرو می‌شوید در مقایسه با لذت موفقیت چیزی نیست.

بیشتر بخوانید: دعای خیر برای همسر

 Good luck and tons of best wishes. God bless you in whatever you do. This is my heartiest wish just for you

 موفق باشید و هزاران آرزوی خوب دیگر. خداوند تو را در هر کاری که انجام می دهی برکت دهد. این صمیمانه ترین آرزوی من فقط برای توست.

«جمله دعایی به انگلیسی با معنی فارسی»

 If you can dream it, you can do it. Best wishes for your bright future

 اگر بتوانید رویاپردازی کنید، می توانید آن را انجام دهید. با آرزوی بهترین ها برای آینده درخشان شما

«متن دعای خوشبختی به انگلیسی با معنی فارسی»

I wish you all the success, happiness, and joy in life

برای شما آرزوی موفقیت، خوشبختی و شادی در زندگی دارم

«جملات دعا به انگلیسی»

 You have worked incredibly hard. Good luck. We are proud of you

 شما فوق العاده سخت کار کرده اید. موفق باشید. ما به تو افتخار میکنیم.

«بهترین جمله دعایی به انگلیسی»

 Don’t look back. For a bright future is ahead of you

 به عقب نگاه نکنید. زیرا آینده ای روشن در پیش روی شماست.

«جمله دعایی به انگلیسی با معنی فارسی»

 Dream Big. Sparkle More. Shine Bright.

 رویای بزرگ. درخشش بیشتر. بدرخش.

 Keep your best wishes and your biggest goals close to your heart and dedicate time to them every day. If you truly care about what you do and you work diligently at it, there’s almost nothing you can’t accomplish. – Melchor Lim

 بهترین آرزوها و بزرگترین اهداف خود را در قلب خود نگه دارید و هر روز زمانی را به آنها اختصاص دهید. اگر واقعاً به کاری که انجام می‌دهید ایمان دارید و با پشتکار روی آن کار می‌کنید، تقریباً هیچ کاری وجود ندارد که نتوانید انجام دهید. ملچور لیم

«دعای انگلیسی برای تولد با معنی فارسی»

 Best wishes to you on your birthday may the day be filled with happiness, a day that’s so special for you and memories you will cherish. – Susan Smith

در روز تولدتان برای شما بهترین آرزوها را دارم، ممکن است این روز پر از شادی باشد، روزی که برای شما بسیار ویژه است و خاطراتی را که برایتان گرامی می‌دارید. – سوزان اسمیت

 Best wishes to you as you progress from one stage in life to another. While this can be a difficult time, the results that you will achieve are worth all of the hard work that you will put in. – Rajesh Mankar

 با پیشرفت از مرحله ای در زندگی به مرحله دیگر، بهترین آرزوها را برای شما دارم. در حالی که این زمان می تواند زمان سختی باشد، نتایجی که به دست خواهید آورد ارزش تمام تلاشی است که انجام می دهید. راجش مانکارپ

«دعا زیبا به انگلیسی با معنی فارسی»

 May your pockets be heavy and your heart be light.

 جیبتان سنگین و دلتان سبک.

«دعا به انگلیسی با معنی فارسی»

 May your good luck be always good

 انشالله همیشه موفق باشید.

«جمله به انگلیسی با معنی فارسی»

The way in which you approach a challenge is exemplary. May you make it happen. Good Luck

نحوه برخورد شما با یک چالش مثال زدنی است. انشالله که انجامش بدی موفق باشید.

«عبارت دعایی به انگلیسی با معنی فارسی»

 May God be kind, generous and rewarding. Good Luck.

 خداوند مهربان و سخاوتمند و پاداش دهنده باشد. موفق باشید.

You deserve it, go for it. Good Luck

 تو لیاقتش را داری، برو دنبالش. موفق باشید.

«جملات دعایی انگلیسی با ترجمه فارسی»

Happiness is always in your life, may God prosper happiness, wealth and good luck forever in your life.

 خوشبختی همیشه تو زندگیت هست، انشالله همیشه در زندگیت شادی، ثروت و موفق باشی.

«جملات دعایی زیبا به انگلیسی»

Luck is for the lazy. Success is for those who work hard.

شانس برای تنبل هاست. موفقیت برای کسانی است که سخت کار می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.