ضرب المثل با نقاشی مربوط به آن بسیار آسان و برای کودکان

در ادامه این مطلب سعی کرده ایم که چند نمونه از ضرب المثل ها را به صورت نقاشی به شما نشان دهیم که میتواند برای کودکان شما مفید باشد به دلیل این که کودک شما میتواند هم نقاشی یاد بگیرد یا نقاشی خود را تقویت کند هم میتواند ضرب المثل فرا بگیرد. و ضرب المثل با نقاشی را ببینید. نقاشی عید فطر برای کودکان (ساده و زیبا) را بخوانید.

ضرب المثل، عبارتی مختصر و معروف است که به عنوان قصه یا پند های عبرت آموز گفته می شود. ضرب المثل ها دارای تاریخچه هستند و اگر تاریخچه بعضی از آنها را دنبال کنید داستانی آموزنده دارد و در طول سال برخی از آنها از یاد رفته اند یا گذشته بعضی از ضرب المثل ها برای مردم واضح و روشن نیست، با همه این موارد، مردم در مواقع سخن گفتن از این اصلاحات و مثل ها استفاده می کنند. بیشتر به آنها مثل گفته می شود که ضرب در ابتدای کلمه می آید، در فارسی به آن مثل زن (داستان زدن) می گویند. در همه کشور ها و زبان های مختلف ضرب المثل وجود دارد و در بعضی از کشور ها ضرب المثل ها به هم شبیه هستند.

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل ها با نقاشی

ضرب المثل با نقاشی ساده

ضرب المثل ها با نقاشی ساده

ضرب المثل با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل و نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل با نقاشی کودکانه

ضرب المثل ها با نقاشی کودکانه

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل ها با نقاشی

ضرب المثل با نقاشی ساده

ضرب المثل ها با نقاشی ساده

ضرب المثل با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل ها با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل با نقاشی کودکانه

ضرب المثل هابا نقاشی کودکانه

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل هایی با نقاشی 

نقاشی در مورد یک شغل برای کودکان

ضرب المثل با نقاشی ساده

ضرب المثل با نقاشی ساده ضرب المثل با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل ها با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل با نقاشی کودکانه

ضرب المثل ها با نقاشی کودکانه

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل با نقاشی ساده

ضرب المثل ها با نقاشی ساده

ضرب المثل با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل ها با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل با نقاشی کودکانه

ضرب المثل ها با نقاشی کودکانه

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل با نقاشی ساده

ضرب المثل ها با نقاشی ساده

ضرب المثل با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل ها با نقاشی مربوط به آن

نقاشی در مورد کرونا و دنیای بدون کرونا

ضرب المثل با نقاشی کودکانه

ضرب المثل با نقاشی کودکانه

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل هایی با نقاشی کودکانه

ضرب المثل و نقاشی ساده

ضرب المثل با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل با نقاشی کودکانه

ضرب المثل ها با نقاشی کودکانه

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل هایی با نقاشی

ضرب المثل با نقاشی ساده

ضرب المثل ها با نقاشی ساده

 

ضرب المثل با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل ها با نقاشی مربوط به آن

ضرب المثل با نقاشی کودکانه

ضرب المثل با نقاشی کودکانه

ضرب المثل با نقاشی

ضرب المثل ها با نقاشی برای کودکان

ضرب المثل با نقاشی مربوط به آن

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.