متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو با ترجمه فارسی

بسیاری از افراد هستند که روی پوست خود تاتو انجام میدهند. همانطور که میدانید تاتو طرح های متفاوتی دارد و میتوان از نقش ها و طرح های متفاوتی برای تاتو استفاده کرد. به دلیل درخواست های بسیار این پست را به متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو با ترجمه فارسی اختصاص داده ایم. آیا به دنبال متن های انگلیسی زیبا برای تاتو میگردید؟ مبخواهید تاتو انجام دهید اما به دنبال یک متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو با ترجمه فارسی هستید؟ نگران نباشید چرا که در این پست متن های انگلیسی عاشقانه برای تاتو با ترجمه فارسی را معرفی می کنیم. بیش از 50 متن انگلیسی عاشقانه برای خالکوبی که با هر سلیقه ای می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید.

متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو با معنی

در ادامه متن های انگلیسی عاشقانه برای تاتو با ترجمه فارسی را در اختیارتان قرار میدهیم و که میتوانید هر کدام را انتخاب کنید و بر روی پوست خود تاتو کنید. البته بستگی دارد که اندازه متن چه قدر باشد و بخواهید کجای بدنتان تاتو کنید؟ این جمله های انگلیسی شامل متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو روی دست، متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو روی ساعد و دیگر نقاط بدن می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

 • They say love hurts, but I’m ready to take that risk if I’m going to be with you

برخی می گویند که عشق می تواند آسیب برساند، اما من آماده ام تا برای با تو بودن خطر کنم.

متن کوتاه انگلیسی عاشقانه برای تاتو

 • ٫When you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you

اگر امشب شهاب سنگی را دیدی، آرزو کن، آرزویت برآورده خواهد شد زیرا من آرزو کردم و تو را پیدا کردم.

مجموعه چند شعر زیبا برای خالکوبی و تتو با مفهوم و خاص

 • I love seeing you happy and my biggest reward is seeing you smile

من عاشق آن هستم که تو را خوشحال ببینم و بزرگ ترین پاداش من، دیدن لبخند توست.

متن انگلیسی کوتاه عاشقانه برای تاتو با معنی

 • I would climb a thousand mountains to see you smile

من برای دیدن لبخند تو از هزاران کوه بالا می روم.

 • They say you only fall in love once, but that can’t be true… Every time I look at you, I fall in love all over again

برخی می گویند که فقط یک بار عاشق می شوی، اما این نمی تواند درست باشد … هر وقت که به تو نگاه می کنم، دوباره عاشقت می شوم.

متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو با ترجمه فارسی
متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو با ترجمه فارسی

متن انگلیسی کوتاه برای تاتو با ترجمه فارسی

متن های عاشقانه انگلیسی برای تاتو

 • To have you as my girl is my honor. Be with me always

داشتن تو در کنارم، افتخاری است. همیشه با من باش!

 • I’m having one of those days that make me realize how lost I’d be without you

امروز یکی از آن روزهایی است که باعث می شود به این موضوع پی ببرم که چقدر بدون تو گیج و سردرگم هستم.

 • Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, but falling in love with you was beyond my control

ملاقات با تو، کار سرنوشت و تقدیر بود؛ دوست شدن با تو، انتخاب من بود؛ اما عاشق تو شدن، خارج از کنترل من بود.

 •  If you see a shooting star, close your eyes and make a wish. It worked for me, I wished for you

اگر شهاب سنگی را دیدی، چشمانت را ببند و آرزو کن. آرزوی من برآورده شد، امیدوارم آرزوی تو هم برآورده شود!

 • Explaining to you how much and why I love you, would be like me describing how water tastes. It’s impossible

برای من، توضیح دادن اینکه چقدر و چرا دوستت دارم مانند توصیف طعم و مزه ی آب است. این کار غیرممکن است.

متن انگلیسی کوتاه عاشقانه برای تاتو با معنی

 • You have this incredible way of making my heart happy

تو این رو فوق العاده برای خوشحال کردنم را می دانی.

 • Words aren’t enough to tell you how wonderful you are. I love you

کلمات برای بازگو کردن اینکه چقدر فوق العاده هستی، کافی نمی باشند. دوستت دارم.

متن تتو انگلیسی عاشقانه

 • I wish dreams were like wishes, and wishes came true, cause in my dreams I’m always with you

آرزو دارم که رویاها مانند آرزوها باشند، و آرزوها به حقیقت بپیوندند زیرا در رویاهایم من همیشه در کنار تو هستم.

 • One text from you changes my whole mood

فقط پیامی از جانب تو، حال و هوای مرا عوض می کند.

متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو با معنی

 • Sometimes I wonder if love is worth fighting for, but then I remember your face and I`m ready for war

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد یا نه، اما بعد صورتت را به خاطر می آورم و آماده ی جنگ می شوم.

۳۰ عکس عقاب برای تاتو و خالکوبی روی بازو و پشت کمر

 • When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you

وقتی چشمانم را می بندم، تو را می بینم. وقتی چشمانم را باز می کنم، تو را می بینم. کاری نیست که بدون فکر کردن به تو انجام دهم.

 • My thoughts are free to go anywhere, but it’s surprising how often they head in your direction

افکار من آزاد هستند تا به هر سمتی پرواز کنند اما جالب است که اغلب به سمت تو به پرواز در می آیند.

جملات انگلیسی عاشقانه برای تاتو

 • I only saw you for a second, but it made my day

دیدن تو تنها برای چند ثانیه، کل روز مرا می سازد.

 • There are only two times that I want to be with you… Now and Forever

فقط دو بار دوست دارم با تو باشم .. اکنون و برای همیشه.

 • My heart for you will never break. My smile for you will never fade. My love for you will never end. I love you

قلب من برای تو هیچگاه نمی شکند. لبخند من برای تو هیچگاه از بین نمی رود. عشق من نسبت به تو هیچگاه به پایان نمی رسد. دوستت دارم!

 • When you need someone to be there for you, I’ll be right there by your side always

وقتی به کسی نیاز داری تا در کنارت باشد، من همیشه در کنارت خواهم بود.

 • One day it finally came true, the special someone that I loved, loved me too, and that special someone was you

سرانجام روزی به حقیقت می پیوندد، فرد خاصی که دوستش دارم، دوستم خواهد داشت و آن فرد خاص تو هستی.

متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو

 • Life has never been better, thanks to you, sweetheart

زندگی هیچگاه بهتر از این نبوده است و تو دلیل آن هستی، عزیزم!

 • Sometimes I wonder if love is worth fighting for. Then I look at you. I’m ready for war

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد. سپس به تو نگاه می کنم و آماده ی جنگ می شوم.

 • I dropped a tear in the ocean, the day that I find it is the day I’ll stop loving you

من اشکی را در اقیانوس انداختم. تنها روزی که آن را پیدا کنم دست از دوست داشتن تو بر خواهم داشت.

 • I don’t think you understand how important it is for me to hear the sound of your voice every day

فکر نمی کنم بدانی که هر روز شنیدن صدای تو چقدر می تواند برای من اهمیت دارد.

برای نوشتن متن های انگلیسی برای تاتو، میتوان از فونت و نوشتار خاصی استفاده کرده. در ذیل متنوع ترین نوشتارهای تاتو را در اختیارتان قرار داده ایم.

نوشتار متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو
نوشتار متن انگلیسی عاشقانه برای تاتو

جدیدترین متن صبح بخیر عاشقانه جدید، احساسی، خاص و زیبا

 • I love you more than words can define, feelings can express and thought can imagine

من تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند تعریف کنند، دوستت دارم، احساسات می توانند آن را ابراز کنند و افکار می توانند آن را تصور کنند.

 • Show me a good night, and I will tell you of a day which ended well. You always make my day

شب خوبی را برای من بساز تا من نیز روزی را بسازم که پایان خوشی دارد. تو همیشه روز مرا می سازی.

 • I plan on being with you until forever ends

من برنامه دارم تا تا آخر با تو باشم.

 • I want to be your favorite hello and your hardest goodbye

دوست دارم سلام کردن به من لذت بخش ترین سلام و خداحافظی از من سخت ترین خداحافظی برای تو باشد.

 • My love for you keeps increasing every second

عشق من نسبت به تو هر ثانیه بیشتر می شود.

 • The hardest thing I could ever do is to forget about you

سخت ترین کاری برای من، فراموش کردن تو خواهد بود.

 • You have no idea the amount of happiness you brought into my life

تو نمی دانی که چقدر موجب شادی و خوشبختی من شده ای.

متن انگلیسی کوتاه عاشقانه برای تاتو با معنی

 • There is no other woman in the world like you. I am the luckiest man alive to be able to call you mine

زن دیگری در جهان شبیه به تو وجود ندارد. من خوشبخت ترین مرد روی زمین هستم که می توانم تو را عشقم صدا کنم.

 • With you, I lose myself, and without you I find myself wanting to be lost again

با تو من از خود بی خود می شوم و بدون تو باز می خواهم از خود بی خود شوم.

 • You brighten each day with the love you bring. At night, the stars align to shine their light on you

تو هر روز مرا با عشقتروشن می سازی. در شب، ستارگان به صف در می آیند تا نور خود را بر تو بتابانند.

 • You’re still a little kitten that looks at my eyes, wanting love in this cold world

تو هنوز مانند بچه گربه ی کوچکی هستی که به چشمان من نگاه می کنی و به دنبال عشق در این جهان سرد هستی.

 • Sometimes, I knock on the doors of your heart, just to make sure I still live there

گاهی اوقات، من درهای قلب تو را می زنم تا مطمئن شوم که هنوز در قلب تو جای دارم.

 • Your love has conquered me. Now I belong to you. I am your property so take care of me

عشق تو مرا مسحور کرده است. اکنون من به تو تعلق دارم. من از آن تو هستن پس به من توجه کن.

 • I love you with the breath, the smiles and the tears of all my life

من تو را با وجود تمام لبخندها و اشک های زندگیم دوست دارم.

 • All my days with you are days worth living. I’ve forgotten what it feels like to be alone

تمام روزهای با تو بودن، ارزش زندگی کردن را دارند. من فراموش کرده ام که تنهایی چه معنی و مفهومی دارد.

 • Just when I thought that I couldn’t be any happier, I see you, and that all changes once again

دقیقاً وقتی که فکر می کردم هیچگاه از خوشحال تر از این نخواهم بود، تو را دیدم و همه چیز تغییر کرد

 • You are my hay when the sun shines, my night stars when darkness calls. You are sure my all in all

تو بستر من در مقابل نور خورشید، ستاره های شب من در تاریکی هستی. تو تمام چیز من هستی.

 • They say love gives you wings but is that why I’m in seventh heaven

می گویند که عشق به عاشق بال و پر می دهد، آیا به همین دلیل است که من در آسمان هفتم به سر می برم؟

 • There is no finer day than a day with you by my side. Thank you for all that you are
 • هیچ روزی بهتری از روزی که با تو سپری شود، نیست. ممنون به خاطر هر آنچه که هستی.
 • Just seeing your face brightens even my darkest of days. Your light shines on all that I do
 • تنها دیدن چهره ی تو، تاریک ترین روزهای مرا روشن می سازد. عشق تو بر هر کاری که انجام می دهم، می درخشد.
 • For you, I may be just one person, but for me, you are the world
 • شاید من برای تو تنها یک فرد معمولی باشم اما تو برای من، تمام جهان هستی.
 • Everything you do is a source of joy for me. I can never be sad when I’m around you

هر کاری که می کنی باعث لذت و شادی من می شود. من هیچگاه در کنار تو نمی توانم ناراحت و غمگین باشم.

 • Love is what I see in your smile every day

  Love is what I feel with every touch

  Love is what I hear in every word you say

  Love is what we live in every day

  عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

  عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

  عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

  عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

 • greatest words : I dun wana los U
  pleasant words : I care for U
  sweet words : I admire U
  wonderful words : miss U
  most important word : YOU
  ۵ تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.
  ۴ تا از دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی.
  ۳ تا کلمه ی شیرین : تورو تحسین میکنم.
  ۲ تا کلمه ی شگفت انگیز : دلتنگت هستم.
  ۱ کلمه که از همه مهمتره : “تو”
 • The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in

  فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کن

 • I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too

  من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است

 • Absence makes the heart grow fonder

  دوری باعث می شود قلب اشتیاق بیشتری پیدا کند

 • The best thing about me is you

  بهترین چیز درباره من تویی

 • You’re nothing short of my everything

  تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

 • Falling in love is awfully simple, but falling out of love is simply awful

  عاشق شدن تا حدودی آسان است اما ترک عشق وحشتناک است

 • Some love lasts a lifetime. True love lasts forever

  بعضی عشقها مدت محدودی طول می کشد. عشق واقعی برای همیشه طول می کشد

 • If you love me, let me know. If not, please gently let me go

  اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم

 • True love is better than first love

  عشق واقعی، بهتر از عشق اوله.

 • Knock! Knock! May I Come Into Ur World?
  I Bring No Flowers, No Gifts But Wishes
  To Keep U Fresh, Prayers To Keep U
  Healthy & Love To Keep U Smiling
  تق! تق! اجازه هست پا به دنیای تو بزارم؟ من با خودم گل نمیارم،
  با خودم هدیه هم نمیارم اما یه عالمه آرزو با خودم میارم که تورو همیشه تر و تازه نگه داره،
  با خدم کلی دعا میارم برای سلامتی تو، و با خودم عشق میارم تا کاری کنم تو همیشه لبخند بزنی .
 • For, you see, each day I love you more,

  Today more than yesterday and less than tomorrow

  هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

 • There are 3 steps to happiness:
  1. you, 2. me, 3. our hearts, 4. eternity

سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره :
۱- تو ۲- من ۳- قلبامون….و بعد ابدیت!

 • Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

  عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می‌شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند.

 • Love is Pure
  Love is Sure
  Love is sweet poison
  that Doctors can’t cure

عشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

 • Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

  عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می‌تواند راهش را در تاریکی پیدا کند!

 • Falling in love is when she falls asleep in your
  arms and wakes up in your dream

  عاشق شدن یعنی وقتی که اون توی آغوشت

  خوابش میبره و بعد توی رویاهات بیدار میشه . . .

 • If you have it [love], you don’t need to have anything else.

  If you don’t have it, it doesn’t matter much what else you have.

  اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید.

  اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید.

 • How far I run

  With the imagination of your foot print

  I never go astray

  هر چه می‌دوم

  با گمان رد گام‌های تو

 • Will you love me for the rest of my life?

  No, I’ll love you for the rest of mine

  تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟

  نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

 • I’ve found a new love and a new place to dwell

  Where teardrops ain’t soakin’ the floor.

  یک معشوقه تازه و یک جای تازه پیدا کرده‌ام

  جایی که قطره‌های اشک زمین را خیس نمی‌کند

 • Sometimes we make love with our eyes

  Sometimes we make love with our hands

  Sometimes we make love with our bodies

  Always we make love with our hearts

  گاهی اوقات با چشمانمان عشق می‌ورزیم

  گاهی با دستانمان عشق می‌ورزیم

  گاهی اوقات با بدنمان عشق می‌ورزیم

  همیشه با قلبمان عشق می‌ورزیم

 • We were given: Two hands to hold

  To legs to walk

  Two eyes to see

  Two ears to listen

  But why only one heart?

  Because the other was given to someone else

  For us to find

  به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن

  دو پا برای راه رفتن

  دو گوش برای شنیدن

  اما چرا تنها یک قلب؟

  چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که باید آن را بیابیم.

 • It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,

  But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands

  آسان است است فکر کردن به عشق، صحبت از عشق، خواستن عشق،

  اما اصلا آسان نیست تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته‌ایم … در دستانمان

 • The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else

  سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است.

 • one is when your love loves you and doesn’t tell you

  AND second when your love doesn’t love you and tells you

  دوتا چیز خیلی درد داره:

  وقتی عشقت دوسِت داره و بهت نمیگه و وقتی دوسِت نداره و بهت میگه…

 • You’re the most expensive thing that I have.

  تو گران‌ترین چیزى هستى که من دارم.

 • Can I say I love you today?

  If not , can I ask you again tomorrow? 

  And the day after tomorrow? 

  And the day after that? 

  Because I’ll be loving you every single day of my life

  میتونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟

  اگه نه میتونم فردا بهت بگم؟

  یا پس فردا؟

  یا روزهای بعد؟

  چرا که من هر روز از زندگی‌ام تو رو دوست دارم…

 • Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime

  لذت عشق لحظه‌ای طول می‌کشد اما غم و رنج آن یک عمر

 • I love my EYES when u look into them

  I love my NAME when u say it

  I love my HEART when u love it

  I love my LIFE when u are in it

  چشامو وقتی تو بهشون نگاه می‌کنی دوست دارم

  اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش می‌کنی

  قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی

 • Hate is easy,

  Love takes courage.

  تنفر آسان است،

  عشق شجاعت می‌طلبد.

 • We try to hide our feeling but forget our eyes speak

  احساساتمان را مخفی می‌کنیم…

  اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند.

 • Each minute seems like an hour

  Each hour seems like a day

  What makes this time bearable

  Are my thoughts of you and

  Be with you soon

  هر دقیقه یک ساعت

  و هر ساعت یک روز طول می‌کشد

  آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می‌کند

  فکر به توست

  و دانستن این که

  به زودی در کنار تو خواهم بود

 • I love you more than all the friends

  O you, who are closer to me than my own being

  دوست‌ترت دارم از هر چه دوست

  ای تو به من از خود من خویشتر

 • I love my EYES when u look into them

  چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،

 • You are there

  And I am here

  Thinking about how much

  I cannot wait

  Until we are together again

  تو آن جایی

  و من اینجا

  در این فکر

  که تا چه حد در اشتیاقِ

  بار دیگر

  در کنار تو بودنم
 • my” love” is non stop like ‘’sea”
  its ”trust” like ”blind”
  its’’shine” like ‘’star”
  its”warm” like ‘’sun”
  its” soft” like ”flower”
  AND
  its ” beautiful” like ”u
  عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
  عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
  عشق مثل ستاره میدرخشه.
  عشق مثل خورشید گرم میکنه.
  عشق مثل گل ها لطیفه.
  و
  عشق درست مثل تو زیباست.

 

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید