جملاتی برای معرفی خود به زبان انگلیسی

جملات پرکاربرد برای معرفی خود به زبان انگلیسی

ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که مجبور شوید خودتان را به زبان انگلیسی معرفی کنید. بنابراین در این مقاله جملاتی برای معرفی خود به زبان انگلیسی آورده شده است که با این جملات به راحتی می توانید خودتان را معرفی کنید.

برخی افراد فکر می کنند در هنگام معرفی همین که اسم و فامیلی خود را بگویند، کافیست. در واقع یک معرفی کامل شامل اسم و فامیل، سن، ملیت، شغل، محل زندگی و …. می باشد. حال ممکن است بخواهید در جایی خودتان را به طور کامل به زبان انگلیسی معرفی کنید، به عنوان مثال در مصاحبه استخدامی. بنابراین باید تمام این موارد را برای معرفی کامل خود بکار ببرید. اگر برایتان دشوار است که کامل و جامع خودتان را به زبان انگلیسی معرفی کنید، در این پست به شما کمک می کنیم تا به راحتی و به صورت روان خودتان را به طور کامل به زبان انگلیسی معرفی نمایید. در این پست جملاتی برای معرفی خود به زبان انگلیسی به شما ارائه می شود، این جملات در معرفی به زبان انگلیسی بسیار کاربردی و مناسب می باشند. با ما همراه باشید.

جملات کاربردی و مناسب برای معرفی خود به زبان انگلیسی

ممکن است از شما، اسم و فامیلتان را یپرسند.

نام شما چیست؟ What’s your name

شما برای پاسخ و معرفی خود می توانید جملات زیر را بگویید.

…. My name is …/ I’m

نام من … است

… My full/ first/ last name is

نام کامل/ کوچک/ خانوادگی من … است.

… You can call me

می توانید من را … صدا کنید.

….. They call me

آن ها من را با اسم … صدا می کنند.

….Please call me

لطفا من را با نام … صدا کنید

… My nick name is

نام مستعار من … است.

سن و تاریخ تولد به انگلیسی

در معرفی می توانید سن و تاریخ تولد خود را نیز بگویید و مممکن است از شما سوال کنند

 • چند ساله هستید؟

?How old are you

 • تاریخ تولد شما کی است؟

?What is your date of birth

 • چه زمانی متولد شده‌اید؟

?When is your birthday

به صورت زیر سن خود را بگویید.

?I’m … years old

من … سن دارم.

… I’m almost

من تقریبا نزدیک به … سن دارم.

I’m in my early twenties/ late thirties

من در اوایل دهه بیست – اواخر دهه سی هستم.

… My birthday is on

تاریخ تولد من … است.

معرفی اعضای خانواده به انگلیسی

ممکن است در مورد خانواده شما نیز سوالاتی پیش آید، در معرفی خانواده خود می توانید، بگویید چند خواهر و بردار دارد، خانواده تان چند نفره است و …..

 • اعضای خانواده شما چند نفر هستند؟

?How many people are there in your family

 • یا چند نفر زندگی می‌کنید؟

?Who do you live with

 • با چه کسی زندگی می‌کنید؟

?With whom do you live

 • ایا خواهر و برادر دارید؟

?Do you have any sibling

خانواده خود را این گونه معرفی کنید.

.There are … (number) people in my family

تعداد افراد خانواده‌ ی من … است.

.My family has … (number) people

خانواده ما … عضو دارد.

… I live with my

من با … زندگی می کنم.

.I am the only child

من تک فرزند هستم.

.I don’t have any siblings

من هیچ خواهر و برادری ندارم.

.I have … brothers and … (number) sister

من … برادر و … خواهر دارم. (تعداد ذکر می‌ شود)

معرفی ملیت و نام کشور به انگلیسی

اگر از شما سوالاتی درباره محل زندگی و ملیتتان پرسیدند، مانند سوالات زیر:

 • شما اهل کجا هستید؟

?Where are you from

 • از کجا می‌آیید؟

Where do you come from

 • کجا متولد شده‌اید؟

?Where were you born

شما به صورت زیر به این سوالات پاسخ دهید.

…..I’m from 

من از کشور…هستم .

…..I hail from

من از … می‌ آیم.

…..My hometown is 

محل زندگی من کشور … است.

…..I’m originally from 

اصلیت من از کشور … است.

(I’m … (nationality

من … هستم. (ملیت گفته می‌ شود)

… I was born in

من در کشور … متولد شده‌ ام.

معرفی آدرس و محل زندگی به انگلیسی

همچنین معرفی خود شامل محل زندگی نیز می شود که سوالاتی از قبیل سوالات زیر می باشد

 • کجا زندگی می‌کنید؟

?Where do you live

 • آدرس شما چیست؟

What’s your address

در پاسخ بگویید:

….I live in 

من در … زندگی می کنم.

My address is … (city

آدرس من … است. (نام شهر گفته می‌شود)

(I live on … (street name

من در خیابان … زندگی می کنم.

…. I have spent most of my life in

من بیشتر زندگی خود را در … گذرانده ام

… I grew up in

من در … بزرگ شده‌ام.

معرفی شغل و زمینه فعالیت به انگلیسی

همچنین در معرفی خود باید بگویید در چه زمینه ای فعالیت می کنید و شغلتان چیست؟

 • چه‌کاری انجام می‌دهید؟

?What do you do

 • برای گذران زندگی چه‌کار می‌کنید؟

?What do you do for living

 • چه نوع شغلی دارید؟

?What’s your job

 • زمینه‌ی کاری شما چیست؟

? What sort of work do you do

 • وقتی بزرگ شدید می‌خواهید چکاره شوید؟

? What line of work are you in

پاسخ شما به این سوال ها می تواند به صورت زیر باشد

… I am a/ an

من … هستم. (نام شغل)

…. I work as a/ an

من به عنوان … کار می کنم.

…. I work for …(company) as a/ an

من برای شرکت … و به عنوان … کار می‌ کنم.

.I’m unemployed

من بیکار هستم.

.I am out of work

من از شغل خود بیرون امده ام.

.I have been made redundant

من تعدیل نیرو شده‌ام.

.I am between jobs

من دو شغله هستم.

…. I earn my living as a/ an

من به عنوان … کسب درآمد می‌ کنم.

.I am looking for a job

من به دنبال شغل می‌گردم.

.I am looking for work

من به دنبال کار می گردم.

.I’m retired

من بازنشسته هستم.

… I would like to be a/ an

من می‌ خواهم در آینده … شوم.

… I want to be a/ an

من می خواهم… باشم

(I used to work as a/ an … at … (places

من قبلا در …(نام مکان) به عنوان … (نام شغل) مشغول بکار بودم.

. I just started as … in the … department

من کارم را در دپارتمان …و به عنوان … اغاز کرده‌ ام.

(I work in/at a … (place

من در …(نام محل) کار می‌ کنم.

.I have been working in … (city) for … years

من در…(نام شهر) و برای مدت… (سال) کار می‌ کنم.

جملاتی برای توضیح تعطیلات و اوقات فراغت

در مورد اوقات فراغت شما سوالات زیر پیش می آید.

 • دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

?What do you like doing your free time

 • در وقت اضافی خود چه فعالیتی انجام می‌دهید؟

? What do you do in your spare time

 • تعطیلات و اوقات فراغت خود را به صورت زیر توضیح دهید.

In my free time, I like

دوست دارم در اوقات فراغت خود … انجام دهم.

I like … when I’m free

دوست دارم وقتی بیکار هستم… انجام دهم.

(At weekends I sometimes go to … (place

بعضی مواقع در اخر هفته‌ ها به … (نام مکان) می‌ روم.

توضیح سرگرمی و تفریحات به انگلیسی

سوالاتی که در مورد تفریحات و سرگرمی از شما پرسیده می شود عبارتند از:

 • سرگرمی شما چیست؟

?What’s your hobby

 • به چه کاری علاقه دارید؟

?What do you like

 • دوست دارید چه کاری انجام دهید؟

? What do you like to do

به این سولات در مورد سرگرمی خود اینگونه پاسخ دهید.

(I like/ love/ enjoy/ … (sports/ movies

من به … علاقه‌ دارم. من از … لذت میبرم. (ورزش، فیلم و…)

… I am interested in

من به … علاقه‌مندم.

… I am good at

من در انجام … خوب هستم

… My hobbies are

… My hobby is

سرگرمی‌ های من … هستند.

… My favorite sport is

ورزش مورد علاقه‌ ی من … است.

… My favorite color is

رنگ مورد علاقه‌ ی من … است.

… I have a passion for

من به … اشتیاق خاصی دارم.

… My favorite place is

(I sometimes go to … (places

مکان مورد علاقه‌ ی من … است.

… I don’t like/ dislike/ hate

من به … علاقه ندارم. / من از … متنفرم.

… My favorite food/ drink is

غذا/ نوشیدنی مورد علاقه‌ ی من … است.

… My favorite singer/ band is

خواننده / گروه مورد علاقه‌ ی من … است.

… My favorite day of the week is … because

روز مورد علاقه‌ ی من در هفته … است، به این دلیل که …

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.