اسم دختر کوتاه و با معنی (فارسی، ترکی، کردی، خارجی، قرآنی)

مجموعه کامل از اسم دختر کوتاه و با معنی که دارای معنی قشنگ بوده و شیک و امروزی می باشد را تقدیمتان می کنیم. اسم های کوتاه دخترانه ایرانی و خارجی زیبا با معنی ان ها را اینجا بخوانید.

انتخاب اسم زیبا و بامعنی یکی از کارهای سخت برای پدر و مادرها است. ما به شما در انتخاب یک اسم دختر کوتاه با معنی، اصیل، شیک و قشنگ کمک می کنیم. اسم های کوتاه که دارای معنی باشند علاوه بر مفهوم زیبایی که دارند ساده تر تلفظ شده و دلنشین تر هستند. برای انتخاب بهترین اسم دختر کوتاه با مینویسم همراه باشید. سعی شده اسم دختر خاص و تک کوتاه را انتخاب و تقدیم شما کنیم.

اسم دختر کوتاه و با معنی به ترتیب حروف الفبا

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف آ

 • آذر: اتش
 • آدا: پاداش معنوی، فرشته توانگری
 • آرا: مخفف آراینده، آرایشگر
 • آسا: ثبات
 • آرام: آهسته
 • آهو: غزال
 • آسو: شفق، هنگام طلوع خورشید
 • آوا: صدا
 • آنا: مادر
 • آنو: در دین بابلی نام خدای آسمان
 • آنیا
 • آذین: زینت و زیور
 • الناز: مایه افتخار

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ب

 • بهسا: نیک چون خوبان و نیکان
 • بهتا: یار و همتای بهتر و خوب تر
 • بهین: بهترین آفریننده
 • بینا: آن که توانایی پیشبینی و سنجش درست امور را دارد
 • باران: باران
 • بیتا: بدون مانند
 • بهار: بهار، شادابی و لطافت

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف پ

 • پروا: ملاحظه
 • پرنا: پرنیان ، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار
 • پرسا: نرم و لطیف مانند پر
 • پرنیا: پارچه ابریشمی
 • پانیذ: شکر
 • پری: زیبا و نیکوکردار
 • پریماه: مثل ماه و پری زیبا
 • پریا: زیباروی

اسم دختر کوتاه وبا معنی با حرف ت:

 • تابا: طاقت، تابان
 • تابش: نورافشان
 • تارا: ستاره
 • توسا: توسکا، درختی بلند
 • تیدا: دختر خورشید
 • تیسا: خالص
اسم دخترانه کوتاه و با معنی

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ث:

 • ثنا: ستایش
 • ثمر: میوه، حاصل
 • ثمن: بها
 • ثمره: میوه

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ج:

 • جنت: بهشت
 • جانا: ای جان
 • جیران: آهو

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف چ:

 • چمن: زمین سبز و خرم
 • چوک: چشمه
 • چیکا: نوعی پرنده
 • چالی: پرنده ای شبیه گنجشک اما بزرگ تر از آن

همچنین بخوانید: اسم دختر باکلاس

اسم دختر زیبا و با معنی با حرف ح:

 • حره: زن آزاده
 • حیفا: نام بندری در فلسطین
 • حورا: حور، زیبارو
 • حیات: زندگی
 • حَسنا: زن زیبا
 • حُسنا: نیک
 • حنا: ناک گیاه

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف خ :

 • خارا: نوعی سنگ آذرین ، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
 • خرم: سرسبز و باطراوت، مبارک
 • خزر: دختری که عشوه هایی زیرکانه می ریزد

اسم دختر کوتاه  و با معنی با حرف د:

 • دلوین: رباینده دل
 • دنا: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس
 • درتا: مانند مروارید ، همتای در
 • دینا: داوری
 • دلسا: همچون دل
 • دریا: دریا، ذات حق
 • درسا: مانند مروارید
 • دیبا: نوعی پارچه ابریشمی
 • دنیز: دریا

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ر:

 • رنا: شادمان
 • رها: نجات یافته
 • راتا: نام فرشته ای
 • رانا: زیبایی
 • رستا: رستگار شده
 • رایا: مورد توجه خداوند
 • رادا: بانوی بخشنده
 • رویا: خیال
 • روشا: دارای چهره ای شاد

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ز:

 • زحل: سیاره منظومه شمسی
 • زرتا: همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا
 • زویا: در زبان روس به معنی عزیز پدر

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ژ:

 • ژون: بت
 • ژاوا: نام قسمتی ار اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو
 • ژوان: زمان ، میعاد ، ملاقات
 • ژینا: باهوش
 • ژرفا: عمیق
 • ژیلا

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف س:

 • ساتی: در مصر باستان نام فرشته نگهبان ارواح
 • سرنا: نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی
 • سیما
 • سما: آسمان
 • سمر: حکایت
 • سارا: خالص
 • سهی: راست و بلند، نام زن ایرج
 • سلما: نام درختی، صلح
 • سلوا: گیاهی علفی و خودرو، انگبین، عسل
 • سودا: فکر ، خیال ، شور و شوق ،عشق
 • ساغر: جام شراب
 • سحر: سپیده دم
 • سمن: نام گیاه
 • سها: نام ستاره ای است

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ش:

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ص:

 • صفا: خلوص
 • صنم: بت
 • صبا: نسیم

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ض:

 • ضحا: زمانی بعد از بر آمدن آفتاب، نام سوره ای در قرآن
 • ضحی: صبح

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ط:

 • طرفه: شگفت آور
 • طیلا: می پخته شده
 • طره: موی پیشانی، زلف
 • طنین: انعکاس صدا

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ف:

 • فارا: نام کوهی در غرب فلات ایران
 • فروز: تابش و روشنی و فروغ
 • فریر: گیاهی خوشبو
 • فرین: نام یکی از دختران زرتشت، دارای شکوه و جلال
 • فرح: شادمانی ، سرور
 • فضه: نقره ، سیم

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ک:

 • کامه: خواسته آرزو
 • کاتیا: پاک، بی آلایش
 • کیانا: طبیعت
 • کیمیا: نایاب

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف گ:

 • گشتا: بهشت، پردیس
 • گلسا: مانند گل
 • گلیا: منسوب به گل
 • گلین: عروس
 • گیسو: موی بلند سر
 • گندم: دانه خوراکی

اسم کوتاه دخترانه با حرف ل

 • لیدا: گرامی
 • لیلا:
 • لنا: نصیب
 • لئا: به سوی خدا
 • لیا: خجسته

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف م:

 • مانا: ماندنی
 • میلا
 • مانیسا: اندیشمند
 • مهتا: مثل ماه
 • مروا: فال نیک و دعای خیر
 • مها: منسوب به ماه
 • مهان: منسوب به ماه، زیبارو
 • مهرا: مهر
 • مریس: چیزی لغزان و تابان ، خرمای تر که در آب و  شیر قرار دهند
 • مهدا: اول شب
 • مهلا: آهسته
 • میسا: زنی که با برازندگی و تکبر راه می رود
 • مهرسا: مثل خورشید
 • مهری
 • مهیا: بزرگ
 • محیا
 • مونا: تک
 • مارال: آهو

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ن:

 • ندا: فریاد
 • ناز: کرشمه
 • نرسا: در اساطیر نام یکی از خدایان است
 • نوا: صدای آهنگین
 • نوشا: شنوا
 • نورا: درخشان
 • نوژان: درخت کاج
 • ناهید: نام ستاره
 • نگار: تصویر
 • نیکی: خوب بودن
 • نوشه: جاوید، یکی از شخصیت های شاهنامه
 • نیسا: شبیه نی
 • نیلا: به رنگ نیلی
 • نیکا: خوشا
 • نارین: نار، تازه
 • نینا: خوش اندامی و ظرافت
 • نیان: رفیق و شریک زندگی
 • نونا: برج حوت، نام مادر حضرت ابراهیم (ع)
 • نجلا: چشمان درشت
 • نگاه

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف و:

اسم دختر کوتاه و قشنگ با معنی
 • وارش: باریدن باران
 • وینا: رنگارنگ
 • وانیا: هدیه خدا
 • ویدا: آشکار
 • وسیم: دارای نشان زیبایی ، زیبا

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ه:

 • هور: خورشید
 • هیما: بانوی عاشق
 • هیلا: پرنده شکاری کوچکتر از باز
 • هما: نام پرنده خوشبختی
 • هینا: ماهر
 • هانا: پناه
 • هلما: ستاره درخشان
 • هارا: کوهستان
 • هستی: زندگی

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ی:

 • یافا: زیبایی
 • یسنا: پرستش
 • یاس: گل
 • یارا: توانایی
 • یکتا

اسم دختر کوتاه کردی

 • آسو: هنگام شفق، طلوع آفتاب
 • دایان: سرافرازی
 • روجا: زیبارو، آفتاب چهره
 • روژیا: روشنایی، روز
 • روناک: روشن
 • ژیکان: قطره باران
 • سروین: مانند سرو
 • سایان: منسوب به سایه
 • هوران: آفتاب
 • آوین: عشق
 • آوینا: عشق

اسم دختر کوتاه ترکی

 • آناشید: ترکیب آنا (مادر) و شید (خورشید) به معنی دختر زیبای مادرآ
 • آیدا: شاد
 • آیسان: مانند ماه
 • آیسل: زیبا مانند ماه
 • آیسو: ترکیب آی (ماه) و سو (آب) به معنی زیبارو
 • آیشن: مثل ماه
 • آیما: عزیز من
 • پینار: چشمه
 • ترلان: زیبا
 • جیران: آهو، چشم زیبا
 • ساناز: نام گل، کمیاب و نادر
 • سلین: خروشان
 • الای: ماه ایل

اسم دختر کوتاه خارجی و بین المللی

 • هلن: نور و روشنایی
 • النا: نورانی و درخشان، برگرفته از اسم هلن
 • دیانا: پاکیزه
 • هلیا: خورشید
 • آتنا: خدای اندیشه
 • رزا: گل رز
 • ژینا: باهوش
 • ماریا: مریم
 • لیلی:

برای خواندن اسم دختر خارجی بیشتر کلیک کنید

اسم دخترانه اصیل ایرانی کوتاه

چند اسم دختر از شاهنامه و نام های اصیل ایرانی انتخاب کرده ایم:

 • آسنا: روشنایی درونی
 • میترا: مهر، خورشید
 • اویتا: بی همتا
 • ارشیا: نام یکی از زنان دوران هخامنشی
 • ستیا: گیتی
 • مانا: ماندنی
 • پانته آ
 • رودابه: همسر زال
 • منیژه: دختر افراسیاب
 • ایلا
 • آتنا: مظهر اندیشه
 • ویانا: فرزانگی
 • تهمینه: زن قوی
 • فرمهر: باشکوه چون خورشید
 • آناهید: از بین برنده ناپاکی
 • مهدخت: دختر مهتاب
 • طلعت: چهره
 • فریماه: ماه زیبا
 • گیتی: جهان هستی
 • آنوشا: استوار
 • الیکا: مادر زمین
 • آناهیتا: الهه آب

برای خواندن اسم دختر سلطنتی کلیک کنید

اسم دختر کوتاه مذهبی و قرآنی

چند اسم دختر تک و قشنگ مذهبی در زیر آورده شده است:

 • بشرا: مژده
 • نسا: زنان
 • الحان: نوای خوش
 • آیه: نشانه
 • بصیرا: دانا
 • تالیا: تلاوت کننده قرآن
 • تسنیم: چشمه ای در بهشت
 • حدیث: گفتار
 • حسانه: زن نیکوکار
 • حوا
 • راحل: مهاجر
 • زینا: نام دختر نوح
 • دینا: خواهر حضرت یوسف
 • فاطمه
 • لعیا: زن حضرت یعقوب
 • مریم: نام مادر حضرت عیسی

اسم دخترانه کوتاه سه حرفی

 • عسل: شیرین
 • غزل: شعر عاشقانه
 • قمر: ماه
 • نوا: صدای خوش
 • نور: روشنایی
 • طلا

برای خواندن اسم دختر سه حرفی بیشتر کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.