اسم دختر کوتاه و با معنی (فارسی، ترکی، کردی، خارجی، قرآنی)

مجموعه کامل از اسم دختر کوتاه و با معنی که دارای معنی قشنگ بوده و شیک و امروزی می باشد را تقدیمتان می کنیم. اسم های کوتاه دخترانه ایرانی و خارجی زیبا با معنی ان ها را اینجا بخوانید.

انتخاب اسم زیبا و بامعنی یکی از کارهای سخت برای پدر و مادرها است. ما به شما در انتخاب یک اسم دختر کوتاه با معنی، اصیل، شیک و قشنگ کمک می کنیم. اسم های کوتاه که دارای معنی باشند علاوه بر مفهوم زیبایی که دارند ساده تر تلفظ شده و دلنشین تر هستند. برای انتخاب بهترین اسم دختر کوتاه با مینویسم همراه باشید. سعی شده اسم دختر خاص و تک کوتاه را انتخاب و تقدیم شما کنیم.

اسم دختر کوتاه و با معنی به ترتیب حروف الفبا

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف آ

 • آذر: اتش
 • آدا: پاداش معنوی، فرشته توانگری
 • آرا: مخفف آراینده، آرایشگر
 • آسا: ثبات
 • آرام: آهسته
 • آهو: غزال
 • آسو: شفق، هنگام طلوع خورشید
 • آوا: صدا
 • آنا: مادر
 • آنو: در دین بابلی نام خدای آسمان
 • آنیا
 • آذین: زینت و زیور
 • الناز: مایه افتخار

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ب

 • بهسا: نیک چون خوبان و نیکان
 • بهتا: یار و همتای بهتر و خوب تر
 • بهین: بهترین آفریننده
 • بینا: آن که توانایی پیشبینی و سنجش درست امور را دارد
 • باران: باران
 • بیتا: بدون مانند
 • بهار: بهار، شادابی و لطافت

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف پ

 • پروا: ملاحظه
 • پرنا: پرنیان ، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار
 • پرسا: نرم و لطیف مانند پر
 • پرنیا: پارچه ابریشمی
 • پانیذ: شکر
 • پری: زیبا و نیکوکردار
 • پریماه: مثل ماه و پری زیبا
 • پریا: زیباروی

اسم دختر کوتاه وبا معنی با حرف ت:

 • تابا: طاقت، تابان
 • تابش: نورافشان
 • تارا: ستاره
 • توسا: توسکا، درختی بلند
 • تیدا: دختر خورشید
 • تیسا: خالص
اسم دخترانه کوتاه و با معنی

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ث:

 • ثنا: ستایش
 • ثمر: میوه، حاصل
 • ثمن: بها
 • ثمره: میوه

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ج:

 • جنت: بهشت
 • جانا: ای جان
 • جیران: آهو

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف چ:

 • چمن: زمین سبز و خرم
 • چوک: چشمه
 • چیکا: نوعی پرنده
 • چالی: پرنده ای شبیه گنجشک اما بزرگ تر از آن

همچنین بخوانید: اسم دختر باکلاس

اسم دختر زیبا و با معنی با حرف ح:

 • حره: زن آزاده
 • حیفا: نام بندری در فلسطین
 • حورا: حور، زیبارو
 • حیات: زندگی
 • حَسنا: زن زیبا
 • حُسنا: نیک
 • حنا: ناک گیاه

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف خ :

 • خارا: نوعی سنگ آذرین ، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
 • خرم: سرسبز و باطراوت، مبارک
 • خزر: دختری که عشوه هایی زیرکانه می ریزد

اسم دختر کوتاه  و با معنی با حرف د:

 • دلوین: رباینده دل
 • دنا: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس
 • درتا: مانند مروارید ، همتای در
 • دینا: داوری
 • دلسا: همچون دل
 • دریا: دریا، ذات حق
 • درسا: مانند مروارید
 • دیبا: نوعی پارچه ابریشمی
 • دنیز: دریا

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ر:

 • رنا: شادمان
 • رها: نجات یافته
 • راتا: نام فرشته ای
 • رانا: زیبایی
 • رستا: رستگار شده
 • رایا: مورد توجه خداوند
 • رادا: بانوی بخشنده
 • رویا: خیال
 • روشا: دارای چهره ای شاد

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ز:

 • زحل: سیاره منظومه شمسی
 • زرتا: همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا
 • زویا: در زبان روس به معنی عزیز پدر

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ژ:

 • ژون: بت
 • ژاوا: نام قسمتی ار اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو
 • ژوان: زمان ، میعاد ، ملاقات
 • ژینا: باهوش
 • ژرفا: عمیق
 • ژیلا

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف س:

 • ساتی: در مصر باستان نام فرشته نگهبان ارواح
 • سرنا: نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی
 • سیما
 • سما: آسمان
 • سمر: حکایت
 • سارا: خالص
 • سهی: راست و بلند، نام زن ایرج
 • سلما: نام درختی، صلح
 • سلوا: گیاهی علفی و خودرو، انگبین، عسل
 • سودا: فکر ، خیال ، شور و شوق ،عشق
 • ساغر: جام شراب
 • سحر: سپیده دم
 • سمن: نام گیاه
 • سها: نام ستاره ای است

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ش:

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ص:

 • صفا: خلوص
 • صنم: بت
 • صبا: نسیم

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ض:

 • ضحا: زمانی بعد از بر آمدن آفتاب، نام سوره ای در قرآن
 • ضحی: صبح

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ط:

 • طرفه: شگفت آور
 • طیلا: می پخته شده
 • طره: موی پیشانی، زلف
 • طنین: انعکاس صدا

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ف:

 • فارا: نام کوهی در غرب فلات ایران
 • فروز: تابش و روشنی و فروغ
 • فریر: گیاهی خوشبو
 • فرین: نام یکی از دختران زرتشت، دارای شکوه و جلال
 • فرح: شادمانی ، سرور
 • فضه: نقره ، سیم

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ک:

 • کامه: خواسته آرزو
 • کاتیا: پاک، بی آلایش
 • کیانا: طبیعت
 • کیمیا: نایاب

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف گ:

 • گشتا: بهشت، پردیس
 • گلسا: مانند گل
 • گلیا: منسوب به گل
 • گلین: عروس
 • گیسو: موی بلند سر
 • گندم: دانه خوراکی

اسم کوتاه دخترانه با حرف ل

 • لیدا: گرامی
 • لیلا:
 • لنا: نصیب
 • لئا: به سوی خدا
 • لیا: خجسته

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف م:

 • مانا: ماندنی
 • میلا
 • مانیسا: اندیشمند
 • مهتا: مثل ماه
 • مروا: فال نیک و دعای خیر
 • مها: منسوب به ماه
 • مهان: منسوب به ماه، زیبارو
 • مهرا: مهر
 • مریس: چیزی لغزان و تابان ، خرمای تر که در آب و  شیر قرار دهند
 • مهدا: اول شب
 • مهلا: آهسته
 • میسا: زنی که با برازندگی و تکبر راه می رود
 • مهرسا: مثل خورشید
 • مهری
 • مهیا: بزرگ
 • محیا
 • مونا: تک
 • مارال: آهو

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ن:

 • ندا: فریاد
 • ناز: کرشمه
 • نرسا: در اساطیر نام یکی از خدایان است
 • نوا: صدای آهنگین
 • نوشا: شنوا
 • نورا: درخشان
 • نوژان: درخت کاج
 • ناهید: نام ستاره
 • نگار: تصویر
 • نیکی: خوب بودن
 • نوشه: جاوید، یکی از شخصیت های شاهنامه
 • نیسا: شبیه نی
 • نیلا: به رنگ نیلی
 • نیکا: خوشا
 • نارین: نار، تازه
 • نینا: خوش اندامی و ظرافت
 • نیان: رفیق و شریک زندگی
 • نونا: برج حوت، نام مادر حضرت ابراهیم (ع)
 • نجلا: چشمان درشت
 • نگاه

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف و:

اسم دختر کوتاه و قشنگ با معنی
 • وارش: باریدن باران
 • وینا: رنگارنگ
 • وانیا: هدیه خدا
 • ویدا: آشکار
 • وسیم: دارای نشان زیبایی ، زیبا

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ه:

 • هور: خورشید
 • هیما: بانوی عاشق
 • هیلا: پرنده شکاری کوچکتر از باز
 • هما: نام پرنده خوشبختی
 • هینا: ماهر
 • هانا: پناه
 • هلما: ستاره درخشان
 • هارا: کوهستان
 • هستی: زندگی

اسم دختر کوتاه و با معنی با حرف ی:

 • یافا: زیبایی
 • یسنا: پرستش
 • یاس: گل
 • یارا: توانایی
 • یکتا

اسم دختر کوتاه کردی

 • آسو: هنگام شفق، طلوع آفتاب
 • دایان: سرافرازی
 • روجا: زیبارو، آفتاب چهره
 • روژیا: روشنایی، روز
 • روناک: روشن
 • ژیکان: قطره باران
 • سروین: مانند سرو
 • سایان: منسوب به سایه
 • هوران: آفتاب
 • آوین: عشق
 • آوینا: عشق

اسم دختر کوتاه ترکی

 • آناشید: ترکیب آنا (مادر) و شید (خورشید) به معنی دختر زیبای مادرآ
 • آیدا: شاد
 • آیسان: مانند ماه
 • آیسل: زیبا مانند ماه
 • آیسو: ترکیب آی (ماه) و سو (آب) به معنی زیبارو
 • آیشن: مثل ماه
 • آیما: عزیز من
 • پینار: چشمه
 • ترلان: زیبا
 • جیران: آهو، چشم زیبا
 • ساناز: نام گل، کمیاب و نادر
 • سلین: خروشان
 • الای: ماه ایل

اسم دختر کوتاه خارجی و بین المللی

 • هلن: نور و روشنایی
 • النا: نورانی و درخشان، برگرفته از اسم هلن
 • دیانا: پاکیزه
 • هلیا: خورشید
 • آتنا: خدای اندیشه
 • رزا: گل رز
 • ژینا: باهوش
 • ماریا: مریم
 • لیلی:

برای خواندن اسم دختر خارجی بیشتر کلیک کنید

اسم دخترانه اصیل ایرانی کوتاه

چند اسم دختر از شاهنامه و نام های اصیل ایرانی انتخاب کرده ایم:

 • آسنا: روشنایی درونی
 • میترا: مهر، خورشید
 • اویتا: بی همتا
 • ارشیا: نام یکی از زنان دوران هخامنشی
 • ستیا: گیتی
 • مانا: ماندنی
 • پانته آ
 • رودابه: همسر زال
 • منیژه: دختر افراسیاب
 • ایلا
 • آتنا: مظهر اندیشه
 • ویانا: فرزانگی
 • تهمینه: زن قوی
 • فرمهر: باشکوه چون خورشید
 • آناهید: از بین برنده ناپاکی
 • مهدخت: دختر مهتاب
 • طلعت: چهره
 • فریماه: ماه زیبا
 • گیتی: جهان هستی
 • آنوشا: استوار
 • الیکا: مادر زمین
 • آناهیتا: الهه آب

برای خواندن اسم دختر سلطنتی کلیک کنید

اسم دختر کوتاه مذهبی و قرآنی

چند اسم دختر تک و قشنگ مذهبی در زیر آورده شده است:

 • بشرا: مژده
 • نسا: زنان
 • الحان: نوای خوش
 • آیه: نشانه
 • بصیرا: دانا
 • تالیا: تلاوت کننده قرآن
 • تسنیم: چشمه ای در بهشت
 • حدیث: گفتار
 • حسانه: زن نیکوکار
 • حوا
 • راحل: مهاجر
 • زینا: نام دختر نوح
 • دینا: خواهر حضرت یوسف
 • فاطمه
 • لعیا: زن حضرت یعقوب
 • مریم: نام مادر حضرت عیسی

اسم دخترانه کوتاه سه حرفی

 • عسل: شیرین
 • غزل: شعر عاشقانه
 • قمر: ماه
 • نوا: صدای خوش
 • نور: روشنایی
 • طلا

برای خواندن اسم دختر سه حرفی بیشتر کلیک کنید

دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو تا عید

‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.