مرور رده

مطالب ویژه

مطالب گلچین و ویژه اینترنت در این بخش نمایش داده می شود .

نماد ماه مرداد چیست؟ به یونانی، انگلیسی و چه حیوانی

مرداد ماه گرم ترین ماه سال می باشد. افراد متولدین این ماه دارای نماد و نشانه هایی به یونانی و انگلیسی هستند که هر کدام از آنها دارای معنی و مفهوم جالبی می باشد. همچنین نماد حیوانی مرداد ماه را نیز می توانید در این بخش بخوانید.