سخنان امیرکبیر | جملات ارزنده و آموزنده امیرکبیر

سخنان ارزنده امیرکبیر

در ادامه مطلب چند نمونه از سخنان امیرکبیر را که جمع آوری کرده ایم ارایه میکنیم.

میرزا تقی خان فراهانی، معروف به امیرکبیر متولد 9 ژانویه 1807 می باشد. وی همچنین با عناوین اتابک و امیر نظام، شناخته شده است. او وزیر ارشد ناصرالدین شاه قاجار بود. به طور گسترده ای او را “اولین مصلح ایران” می دانند، مدرنیزه کننده ای که هنگام تلاش برای ایجاد “اصلاحات تدریجی” در ایران “به ناحق مورد ضرب و شتم قرار گرفت.” امیرکبیر در سالهای پایانی عمر به باغ فین کاشان تبعید شد و به دستور ناصرالدین شاه قاجار در 10 ژانویه 1852 به قتل رسید. در ادامه تعدادی از زیباترین سخنان ارزنده امیرکبیر را تقدیمتان می کنیم.

سخنان آموزنده امیر کبیر

اگر نیت یکساله دارید، گندم بکارید؛ اگر نیت ده ساله دارید، درخت بکارید و اگرنیت صدساله دارید انسان تربیت کنید

جملات امیرکبیر

از امیر كبیر پرسیدند : در مدت زمان محدودی که داشتی چطور این مملکت رو از هرچی دزده پاک کردی؟
گفت: من خودم دزدی نمی کردم و نمی گذاشتم معاونم هم دزدی کند. اونم از این که من نمی گذاشتم اون دزدی کنه، نمی گذاشت معاونش دزدی کنه و ….
تا آخر همین طور…
اگه من دزدی میکردم تا آخر دزدی میکردن و کشور می شد دزدخونه همه هم دنبال دزد میگشتیم و چون همه مون دزد بودیم هیچ دزدی هم محکوم نمی کردیم مردم هم گیج و ویج می شدن

خانه از پای بست ویران است
خواجه در بند نقش ایوان است.

نبردهای زندگی همیشه به نفع قویترین ها پایان نمی پذیرد ، بلكه دیر یا زود برد با آن كسی است كه بردن را باور دارد.

به غیر از خدا ، به هر آنچه امید داشته باشی ، خدا از همان چیز ناامیدت می کند.

یا سخنی داشته باش دلپذیر ، یا دلی داشته باش سخن پذیر . . .

کسی که ندای درونی خود را می شنود ، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

سخنان ارزنده امیرکبیر

دوران افول و عقب ماندگی ملتها زمانی شروع شد که

جای اندیشیدن را تقلید

جای تلاش و کوشش را دعا

جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را قناعت

و جای اراده برای رفتن و رسیدن را قسمت

وجاى تصمیم عقلانى را استخاره گرفت

من ابتدا فکر می‌کردم که مملکت. وزیر دانا می خواهد ؛

و مدتی بعد به این نتیجه رسیدم که مملکت. شاه دانا می‌خواهد ؛

اما اکنون میفهمم که مملکت. ملت دانا می‌خواهد

مسئول نادانی شان نیز ما هستیم. اگر ما به اندازه کافی مدرسه ساخته بودیم.

جاهلان بساطشان را جمع کرده بودند.

این خیانت به ملت و کشور است که انچه راکه میتوان در کشور تولید کرد.

مورد استفاده قرار نداد و از بیرون آورد.

نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمی پذیرد ؛ بلكه دیر یا زود برد با ان كسی است كه بردن را باور دارد.

به غیر از خدا ؛ به هر آنچه امید داشته باشی ؛ خدا از همان چیز ناامیدت میکند.

یا سخنی داشته باش دلپذیر ؛ یا دلی داشته باش سخن پذیر . . .

کسیکه ندای درونی خودرا می‌شنود ؛ نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

جایی که تعداد پلیسش زیادست یعنی امنیتش کمست.
جایی که مردم مدام بیمار میشوند یعنی پزشکانش برای پول کار می‌کنند.
جایی که رسانه‌ها تحت اختیار دولتند یعنی مسؤولین دروغگو هستند.
جایی که مردم بی‌دین شدند یعنی مبلغان دینی فاسدند.
جایی که به مرده‌ها متوسل میشوند یعنی از دست زنده ها كاری ساخته نيست.
جایی که چاپلوسی زیادست یعنی احمق‌ ها مسؤولند.
جایی که پینه پیشانی ارزش است یعنی پینه دست بی‌ارزش است.
جایی که مردم فقیرند یعنی مسؤولین دزد زیادند.

جملات امیرکبیرقربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیره‌ همایونی به شکستن لبه‌ نان مشغولیم، خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول کرده ‌بودم به توصیه‌ عمه‌ خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلی‌حضرت بدانند که اداره‌ امور مملکت به توصیه‌ عمه و خاله نمی‌شود

زیاده جسارت است، تقی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.