آموزش رنگ ها به کودکان با شعر | شعر کودکانه رنگ ها

شعر کودکانه برای آموزش رنگ ها

یکی از بهترین روش های یادگیری برای کودکان، آموزش مطالب با خواندن شعر می باشد. به همین منظور در این مقاله آموزش رنگ ها به کودکان با شعر آورده شده است.

والدین گرامی اگر می خواهید کودکان شما رنگ ها را به راحتی یاد بگیرند، می توانید با شعر های زیبا، رنگ ها را به آن ها آموزش دهید. کودکان با شنیدن شعر اشتیاق بیشتری برای یادگیری نشان می دهند. در این پست آموزش رنگ ها به کودکان با شعر به شما ارائه می شود، با این شعر ها به راحتی رنگ های زیبای دنیا را به کودکان آموزش دهید، با ما همراه باشید.

شعر آموزش رنگ ها به فارسی برای کودکان

دنیای خوب خدا پر از رنگ بچه ها

آبی و زرد و قرمز، سبز و سفید و سیاه

بیایین آشنا بشیم با رنگ ها

هم دریا، هم آسمون، آبی هر دوتاشون

روزا که آفتابیه، رنگ آسمون آبیه

سفیده رنگ ابرا، اون بالا بالا بالا

مثل پنبه و پنیر، سفیده هم رنگ شیر

خورشید و ماه روشن، دنیا رو نور می پاشن

دو تا چراغ زردن، همه جا رو زیبا کردن

این گل خوشگل رزه، چه رنگیه؟ قرمزه

گل سرخ چه قشنگه، چقدر خوش آب و رنگه

سبز برگ درختا، سبز ساقه گل ها

رنگ چمن که سبزه، سبزی باغ و سبزه

کلاغ سیاه رنگش، بال و پر قشنگش

قار و قار می کنه، همه رو بیدار می کنه

دنیای خوب خدا، پر از رنگ بچه ها

آموزش رنگ قرمز به کودکان با شعر

من رنگ قرمز هستم

هیچ رنگی نیست رو دستم

رنگ گیلاس، آلبالو

شاه توت و رنگ لبو

انار دونه دونه

رنگ توی هندونه

تمشک و توت فرنگی

تاج خروس جنگی

رنگ لب و دهانم

سرخی رو زبانم

رنگ شاد عروسی، مهمونی و روبوسی

ماهی قرمز حوض

گل های لاله و رز

با نور قرمز من به آسمون سر بزن

وقتی بارون می باره، رنگین کمون میاره

کوچولو با رنگ قرمز غمگین نباشی هرگز

آموزش رنگ سبز به کودکان با شعر

من رنگ سبزم، برگ درختم

گاهی لباسم، بر بند رختم

من رنگ سبزم، رنگ بهارم

هم پیش گل ها، هم پیش خارم

من گوجه سبزم، رنگ خیارم

من رنگ برگم، رنگ بهارم

من گوجه سبزم، رنگ خیارم

من رنگ برگم، رنگ بهارم

من رنگ سبزم(4)

آموزش رنگ آبی به کودکان با شعر

من رنگ دریا هستم، زیبای زیبا هستم

آسمان را نگاه کن، می بینی آن جا هستم (2)

اگر گفتی چه رنگم، من که خیلی قشنگ

به به، به به چه عالی، رنگ زیبای آبی (2)

آموزش رنگ سفید به کودکان با شعر

سفید رنگ ماسته، این که شنیدی راسته

سفید رنگ دوغه، کی گفته که دروغه

سفید یعنی تمیزی، پیش همه عزیزی

رنگ کبوتر ایناست که بال هاشو کرده باز

گل های نرگس و یاس، شکوفه های گیلاس

پرچم صلح و دوستی، سفیده میدونستی

من کاغذی سفیدم، هنوز خطی ندیدم

من باشم و تو باشی، بکشی رو من نقاشی

من رنگ سفیدم (4)

بــــــرای رنــــگ ســـفید بــگــیــم یـک شــعر جـدیـد
رنـــگ سفـید مثـل بـــرف مــــی بـــاره از هـــر طــــرف
از پــنـبـه هــای ســـفـیـد تــــا صـــدف و مــــرواریــد
رنـگ پنیر ، شیـر و مـاسـت گـوش ماهـی که تو دریـاست
رنــــگ ســــحر رنـــگ روز کــــــبوتری کـــــه امــــروز
ســـــرزده و بـــی خـبــــــر نـــــشـسـتـه رو صـنوبــــر
نــــــور قـشـنـگ مهتــــاب کــــــه افــتـــــاده روی آب
رنـــــگ سـفـیـد یـک قـــو لــــک لــــک پیــر و اخمـــو
گل هــای نــرگس و یــاس شـــــکوفه هــــای گیــلاس
پــــرچم صلح و دوستـــــی ســــفـیده ، مـی دونستـــی؟

آموزش رنگ قهوه ای به کودکان با شعر

اگر مرا دیده ای، به من میگن قهوه ای

رنگ کیوی، کاکائو

رنگ عدس و آلو

رنگ قهوه و نارگیل

خرما و رنگ ازگیل

کشمش، فندوق و گردو

رنگ گوزن و آهو

قهوه ای را تو بردار، بکش یه میمون و مار

برای هر درختی، بکش لباس و رختی

ساقه و شاخه بگذار تا بدهد برگ و بال

نقاشی کن تو بسیار، بزن به روی دیوار

آموزش رنگ خاکستری به کودکان با شعر

به من میگن خاکستری، تو از سیاه روشن تری

ی رنگ سرد و بی صدا، خاکی و بی ناز و ادا

رنگ شن و ماسه و کوه، کوه بزرگ باشکوه

به رنگ ابر و رنگ دود، به رنگ سنگ توی رود

شعر آموزش رنگ زرد به کودکان

بعدی چیه؟

رنگ زرد

شبیه خورشید خانم

شبیه پیرهنی که پوشیده باز هم عموم

مامان برام می‌پزه یه شله زرد عالی

چه خوبه! حرف نداره!

مثل گل‌های قالی

اگــــــر دنـــبـــال زردی کــوچـولــو بــایـد بــگردی!
از ایـــــــن ور و از اون ور از خـــورشـیـــد پـشـت ابـر
تــابیـــده شــد برجـهـان نــــــور از زمــیــن و زمــان
آفــــتــــاب زرد تــابـــان پـــیــدا شـــــد و نـمـایــان
شـــایــد خـــبـر نـــداری از رنــــگ یـــک قـــنـــاری
زنــبــوری زرد و خوشحال لـیـمــــو و ســیـب و بـــلال
رنـــــگ مـــــوز و طالـبــی زردآلـــــــــو و گـــــلابــــی
رنـــگ گنـــدم ، رنگ کــاه جـــــوجـــــه زرد را نـگــــاه
گلـــــهای آفـتـاب گـــردان بـــــا تـخــــمـــه فــــراوان
حـــــالا دیـــدی رنــگ زرد از کجـــــا ســـــــر درآورد؟

شعر اموزش رنگها به کودکان – رنگ صورتی

دنـیــای رنــگ صـورتــی سـاخته میشـــه بـه راحتــی
از قـرمـز و رنـگ سـفـیـد درسـت میشـــه رنگی جدید
بـریـز ، بـپـاش به انـدازه تا بســـازی رنـگــــی تـازه
حــالا بـا رنــگ صــورتــی نقــــاشی کن ، به راحتـــی
یـک بـاغـچـه ی پـر از گل مـیـخـک کـنـــار ســنـبـل
رز ، گــلایــول ، ارکــیـده بــــهـــار بــیــاد گل می ده
یـک دامــن پــر از چـیـن بــــا پـولــک هــای رنگین
حــالا بــکــش رو کــاغـذ یــــک دایــــره با مـــرکــز
یـک کـیـک و یـک تـولـد کــه شــادی بـــا خــود آورد
یک شمع بگذار به رویش بــــه بــــه به رنگ و بوی

آموزش رنگ ها به کودکان با شعر – رنگ بنفش

بـــــهار بــا گل بنفشـــه تــــو باغـچـــه پیدا می شــه
تـو جنگـــل و تـو بیشــه شـــــادی و غــوغـــا می شــه
بـنـفـشـــه زیر بـــــاران مــی رقصـه شــــاد و خنــدان
در کــوه و دشـت و صحـرا ببیــن ، ببیــن تــــا کجـــــا
یـــاس سفیـــد و بنفش پیچیـــده عطـــر و بــویـــش
نــگــــاهی کـن تـو حــالا بــــه آسمـــــان بــــه بــــالا
در آسمـان شـده پخــش نـــــور قـشـنـــگ بـنـفـــش
آنجــا کـه رنگیـن کمـــان افـتــــــــاده در آسـمـــــــان
اگـــر بنفــش بخــواهــی بــــا قـــرمـــز و بــــا آبــــی
ترکیب بسـاز تـو با هــم بنفــش مـی شـــه فـراهــــم

آموزش رنگ ها به کودکان با شعر فارسی

دنیا چه رنگارنگه رنگهای اون قشنگه
قرمز، زرد و آبی مهمترین سه رنگه
هفت رنگ رنگین کمون نشسته بین اونها
بنفش رنگ بنفشه خیلی به رنگ دریا
آبی میان رنگها یک رنگ خوب و شاده
سبز، قشنگ و زیبا بهار رو زنده کرده
زرد رنگ جوجه ای ناز نشسته بین برگها
نارنجی رنگ شادی قرمز با رنگ گلها
هر کسی خوب می دونه که رنگ فرش سفیده
رنگ پر کلاغ ها غیر از سیاه کی دیده
ما بچه ها می دونیم دنیا با رنگ قشنگه
هر جا نگاه می کنیم خوشگل و رنگارنگه

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.