متن در مورد دختر قوی بودن | جمله درباره استقلال و قدرت دختران

اگر به چندین سال پیش نگاه کنید می بینید که در آن زمان خانم ها جایگاه خاصی در اجتماع و جامعه نداشتند اما به مرور زمان، دختر ها و زنان ثابت کردند که قوی و با اراده هستند و می توانند بهترین ها را در جامعه خود به وجود آورند. امروزه زنان و دخترهای زیادی را در دنیا می بینیم که به موفقیت های خیلی بزرگ دست یافته اند و در جایگاهی که لیاقت دارند قرار گرفته اند. دختر ها و زنانی که مستقل هستند همیشه قوی بوده اند، به کسی تکیه نکردند، با اراده و پشتکار به سوی هدف خود رفتند و برای رسیدن به آن تلاش کردند و خودشان را دوست دارند و با انگیزه هستند. در این جا متن در مورد دختر قوی بودن آورده شده است. این جمله ها و متن در مورد دختر قوی بودن را بخوانید، تاثیر فراوان و مثبتی در ذهن شما خواهد داشت.

پیشنهاد می کنیم پست زندگی ارزشمند است ; ۴ اصلی که قدرت ارزشمند ساختن زندگی را دارد را بخوانید.

متن راجب دختر قوی بودن

متن زیبا در مورد دختر قوی بودن – روبرو شدن با نقطه ضعف

خودت را از نقطه ضعف هایت پنهان نکن، در آغوششان بگیر

فقط آن موقع است که دیگر هیچ کس نمی تواند علیه تو از آن ها استفاده کند.

************

متن در مورد قوی بودن دختر در برابر ضربه ها

اگر خیلی ضربه خوردی، ولی باز هم می توانی لبخند بزنی بهم اعتماد کن تو قوی هستی.

************

متن زیبا قوی بودن دختر در برابر حرف های منفی

وقتی بهت میگن نمیتونی از پسش بربیای پس باید انجامش بدی.

************

جمله درباره کار کردن دختر رو خودش برای بهتر شدن

رو خودم کار می کنم

به کمک خودم

برای بهتر شدن خودم

************

جمله درباره تبدیل شدن درد ها به قدرت در وجود دختر ها

یک روز همه ی دردهایی که کشیدی، تبدیل به منبع قدرت میشه برات.

************

متن برای قوی بودن دختر – تشویق کردن خود

خودت را تشویق و ترغیب کن، هیچ کس دیگری قرار نیست این کار را برایت انجام دهد.

عکس نوشته انگیزشی موفقیت دخترانه و فانتزی زیبا و جذاب

متن در مورد عاشق خود بودن دختران

روی عاشق شدن آدمی که توی آینه است کار کن، کسی که از خیلی چیز ها عبور کرده و هنوز ایستاده.

************

متن زیبا در مورد اعتماد به خدا و قوی بودن دختر

همه چیز در زمان خودش اتفاق می افتد به زمان بندی خدا اعتماد کن.

************

متن کوتاه درباره شجاع بودن دخترها

به محض این که به یک آدم شجاع و نترس تبدیل بشوی زندگی ات هیچ محدودیتی ندارد.

************

متن زیبا درباره اراده داشتن دختر ها

قدرت اراده مثل یک ماهیچه است هر چقدر بیشتر از آن استفاده کنی قوی تر می شود.

جملات انگیزشی از بزرگان جهان (در مورد تلاش و موفقیت)

متن قوی بودن دختر کوتاه – متن دختر قوی و تنها

از همه اونابی که بهم گفتن “نه “ممنونم، بخاطر اوناست که من خودم به تنهایی تونستم انجامش بدم.

************

متن درباره با ارزش بودن دختر

هیچ قدرت بزرگ تر از خورشید، ماه و دختری که ارزش خودش را می داند نیست.

************

متن قوي بودن دختر با نیروی ذهن

ذهن تو مثل اسلحه است همیشه آن را پر نگه دار.

************

متن درباره دختر قوی

اگر قدرت شاد کردن کسی را داری، پس انجامش بده دنیا به این نیاز داره.

جملات تاکیدی برای شادی و احساس خوشحالی

متن در مورد دختر قوی بودن و سکوت کردن

چقدر قشنگ است وقتی کسی انتظار دارد تو از کوره در بروی، تو ساکت بمانی.

************

متن دختر قوی بودن

من رویا ها را دنبال نمی کنم، من هدف ها را شکار می کنم.

************

متن درباره درخشیدن دخترها

وقتی مثل الماس درخشیدی، میفهمی زندگی چرا باید اینقدر بهت فشار می آورد.

************

متن راجب دختر قوی بودن

من همه رو در زندگیم می بخشم نه بخاطر لیاقتشون بلکه برای آرامش خودم.

************

متن زیبا در مورد قوی بودن دختر – متن من دختر قوی هستم

دختری که هستم را دوست دارم چون برای تبدیل شدن بهش سخت جنگیدم.

************

متن کوتاه درباره ملکه بودن دختران

سعی کن به هر قیمتی ملکه باشی حتی اگر قلمرو ات به اندازه عرض شانه هایت باشد.

************

جمله درباره قوی بودن دخترها – لبخند زدن

لبخند بزن بزار همه بفهمن که امروز قوی تر از دیروز بودی.

************

متن کوتاه در مورد دختر قوی بودن – احترام گذاشتن به خود

احترام به خودت باید از احساساتت قوی تر باشه.

************

متن زیبا در مورد دختر قوی بودن

قوی باش بزار بترسن ازت

ضعیف باشی باید بترسی ازشون

دختران قوی

جمله درباره قوی بودن_ الگو بودن زنان

زنی قوی باش

تا دخترت یک الگو داشته باشد و پسرت وقتی مرد شد بداند در یک زن دنبال چی بگردد.

************

جمله در مورد زن قوی بودن در برابر آدم های اشتباه

زنان قوی می دانند وقتی آدم های اشتباه از زندگی آن ها خارج می شوند، اتفاق های اشتباه زندگی آن ها متوقف می شود.

************

متن درباری ثابت کردن خود و قوی بودن

ثابت کن مادرت یک دختر قوی و موفق تربیت کرده نه یک شکست خورده ی ضعیف.

************

جمله موتاه در مورد قوی بودن

قوی باش ثابت کن که یک دختر هیچ وقت کم نمیاره.

************

متن زیبا و طولانی در مورد دختر قوی بودن

وقتی گرفتاری آمد

تو مثل همیشه آرام باش

سخت باش، اما سخت نگیر

بگذار سختی با تمام وجودش احساس کند که هنوز هم کسی در این دنیا سخت تر از خودش پیدا شده است

تک تک چیز هایی که در زندگی ات اتفاق افتادند، دارند تو را برای لحظه ای آماده می کنند که هنوز نرسیده،

به برنامه ریزی خدا اعتماد کن

برنامه ای که خدا برایت دارد نمی تواند توسط مردم متوقف شود

دنیا محل امتحان است!

تو قوی باش، و قوی بمان

خدا همیشه پشتت هست.

************

جمله درباره قوی بودن دختر و تسلیم نشدن

تسلیم نشو!

سخت ترین قسمت هر کاری شروع کردنش است.

************

متن در مورد دختر قوی بودن – شرایط سخت

وقتی روزگار در شرایط سخت قرارت داد، نگو چرا من؟

بگو نشونت میدم!

************

جمله زیبا درباره قوی بودن و درخشیدن دختر

موفقیت تو بهترین جواب برای اونایی هست که نادیده گرفتنت و گفتن تو دختری، نمیتونی!!

پس تلاش کن و بدرخش…..

************

متن در مورد دختر قوی بودن – تسلیم نشدن

آهسته پیشرفت کردن بهتر از پیشرفت نکردن است، پشتکار داشته باش و هرگز تسلیم نشو!!

************

متن زیبا درباره دختر قوی بودن – متن دختر قوی باش

درد قوی ترت می کند، اشک شجاع ترت می کند، قلب شکسته عاقل ترت می کند

پس برای آینده بیشتر از گذشته متشکر باش!!!!

************

متن در مورد قوی بودن زنان

زن قوی

ممکن است وقتی مردم پشت سر او صحبت می کنند ساکت بماند، اما بدان معنا نیست که او متوجه نشده است، به این معنی است که او تصمیم دارد انرژی خود را برای کم عقل ها هدر ندهد. او کار های مهم تری دارد که باید انجام دهد.

************

متن طولانی و زیبا در مورد قوی بودن دختر و تسلیم نشدن 

زندگی مرا بار ها در هم کوبیده! چیز هایی دیده ام که هیچ گاه نمی خواهم دوباره ببینم….

اما از یک مسئله مطمئنم…..

هرگز روی زمین نخواهم ماند!

همیشه بلند خواهم شد و هرگز و هرگز و هرگز تسلیم نخواهم شد!

این خاصیت من است…

که مشکلاتم را شبیه به انگیزه می بینم!

شبیه به داغ سوزنی که وادارم می کند، سریع تر از همیشه گام بردارم!

من به لطف دردهایم، هر روز قوی تر می شوم….!

************

متن طولانی درباره شکست ناپذیر بودن و قوی بودن دختر – متن دختر قوی و مستقل

آدمی که تنها قوی شدن را یاد بگیره

مثل آدمیه که بتونه تنها تو جنگل زندگی کنه و این آدم حالا دیگه شکست ناپذیر میشه…

البته که تعریف شکست ناپذیر کسی نیست که شکست نمی خوره، بلکه کسیه که بلند شدن دوباره بعد از شکست ها را یاد گرفته…

و حالا میشه گفت کسی که از اعماق چاه مشکلات به تنهایی خارج میشه…

قدرت روبرو شدن با انواع طوفان های زندگی را داره…

پس اگر در اون موقعیتی، نترس و ادامه بده…

چون چیزی که آخرش برات می مونه، یک آدم قوی و مستقل که به خودش تکیه و افتخار می کنه…

************

متن در مورد دختر قوی بودن

در زندگی سختی زیادی خواهی کشید،

تو باید از آن ها درس بگیری…..

این سختی ها هستند که شخصیت تو را شکل می دهند،

قوی باش دختر!

هیچ کس نمی تواند دری را که خدا برایت باز کرده را ببندد.!

************

متن درباره ی یک دختر قوی

تو آیینه نگاه کن!

و مثل یک قهرمان به خودت بگو

من آیندتو می سازم دختر……!

************

متن درباره دختر قوی بودن

دختری که زمین خورده و بازم بلند میشه!

از کسی که تا حالا زمین نخورده خیلی قوی تره….

************

متن درباره قوی بودن یک دختر

قوی باش تا کسی شکستت نده….

نجیب باش تا کسی تحقیرت نکنه…

و خودت باش تا کسی فراموشت نکنه….!

************

متن قشنگ در مورد قوی بودن یک دختر

در آیینه دختری می بینم

زیبا، سرسخت، مغرور و تنها

عجب قدرتی دارد چشمانش…..

این قدرت هر آینده ای را شکوه مند می سازد!

************

متن کوتاه درباره یک دختر قوی

تنها چیزی که بین تو و هدفت قرار گرفته، داستان های مزخرفیه که برای خودت تعریف می کنی…

که چرا نمیتونی به اونا برسی!

************

متن ناب کوتاه درباره یک دختر قوی

دخترای واقعی هیچ وقت بی عیب و نقص نیستن،

دخترای بی عیب و نقص هم هیچ وقت دخترای واقعی نیستن،

خودت رو از زیر فشار بی عیب و نقص بودن بیرون بیار،

زندگی کن!

************

متن درباره قوی بودن دختر ها

به همه کسایی که تنهات گذاشتن

بگو: ممنونم که بهم یاد دادین موندن و رفتنتون برای من فرقی نداره،

چون من خودم پشت خودم هستم!

و به تمام آن هایی که تو را باور نکردند،

بگو: ممنونم که باعث شدید بفهمم نیازی به باور کردن شما ندارم!

************

متن راجع به یک دختر قوی

امروز کارایی رو انجام می دم که بقیه دوسن ندارن انجام بدن،

برای این که فردا کارایی رو انجام بدم که بقیه نمی تونن انجامش بدن…

و در آخر تو میمونی و هدف هایی که برای رسیدن بهشون تلاش کردی….

************

متن خاص در مورد قوی بودن دختران

قوی ترین دختران، همونایی هستن که تو خلوتشان با صدای بلند به سخت ترین شکل ممکن شکستن….

اما تو فقط دوباره بلند شدنشون رو دیدی!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر
  1. somamostafazadeh@gmail.com می گوید

    از نظر خودم که خیلی عالی بود و بهترین جمله هایی که اینجا دیدم تو این سایت بوده و فوق العاده بود و هر چی درباره دختر گفتن جمله های خیلی زیبایی بود و همشون هم حقیقت داشت بهترین بود.