متن در مورد تابستان با ترجمه انگلیسی برای کپشن و استوری

تابستان سرشار از سرگرمی و شادی است. این متن های زیبا در مورد تابستان، شما را برای بهترین زمان از سال آماده می‌ کند. تعطیلات کنار ساحل، وقت گذراندن در استخر، لباس شنا و بستنی، روزهای طولانی، شب‌ های کوتاه، آفتاب، آب و هوای گرم و تعطیلی مدارس. جای تعجب ندارد که چرا ما ماه‌ های تابستان را زمانی برای شادی و بی خیالی می‌ دانیم. اگر تاکنون برای تابستان هیجان ندارید، ما الهام‌ بخش شما خواهیم بود. به خواندن بهترین و زیباترین متن ها در مورد تابستان ادامه دهید. جملات زیر به خوبی این روزهای گرم طولانی را توصیف می کنند. متن در مورد تابستان با ترجمه انگلیسی برای کپشن و استوری مناسب هستند.

متن در مورد تابستان کوتاه

Live in the sunshine. Swim in the sea. Drink in the wild air

زیر نور آفتاب زندگی کن. در دریا شنا کن. هوای تازه را استشمام کن.

رالف والدو امرسون – Ralph Waldo Emerson

A little bit of summer is what the whole year is all about

بخشی از تابستان به معنی کل سال است.

جان میر – John Mayer

In summer, the song sings itself

در تابستان، آهنگ‌ها خود شروع به نواختم می‌کنند.

ویلیام کارلوس ویلیامز – William Carlos Williams

Summertime is always the best of what might be

تابستان همیشه بهترین است.

چارلز بودن – Charles Bowden

Summer means happy times and good sunshine. It means going to the beach, going to Disneyland, having fun

تابستان به معنی روزهای شاد و آفتاب خوب است. تابستان به معنی رفتن به ساحل، رفتن به دیزنی لند و لذت بردن است.

برایان ویلسون – Brian Wilson

همچنین بخوانید: متن ادبی درباره تابستان

I love how summer just wraps its arms around you like a warm blanket

عاشق این موضوع هستم که تابستان مانند یک پتوی گرم، شما را در آغوش می‌گیرد.

کلی المور – Kellie Elmore

Summer afternoon—summer afternoon; to me those have always been the two most beautiful words in the English language

بعد از ظهرهای تابستان- بعد از ظهرهای تابستان؛ برای من، این کلمات همواره زیباترین کلمات زبان انگلیسی هستند.

هنری جیمز – Henry James

One must maintain a little bit of summer, even in the middle of winter

هرکسی باید کمی از تابستان را حتی در اواسط زمستان با خود همراه داشته باشد.

هنری دیوید تورئو – Henry David Thoreau

Rest is not idleness, and to lie sometimes on the grass under trees on a summer’s day, listening to the murmur of the water, or watching the clouds float across the sky, is by no means a waste of time

استراحت، بیکاری و بطالت نیست و گاهی اوقات، دراز کشیدن زیر درختان روی چمن در یک روز تابستانی، گوش دادن به زمزمه‌ی آب یا تماشا کردن ابرهای معلق در آسمان به هیچ وجه اتلاف وقت نیست.

جان لوباک – John Lubbock

In early June the world of leaf and blade and flowers explode, and every sunset is different

در اوایل ماه ژوئن، جهان برگ و گل همه جا را می‌گیرد و هر غروب آفتابی متفاوت است.

جان اشتاین بک – John Steinbeck

If you’re not barefoot, then you’re overdressed

اگر پاهایتان برهنه نیست، پس بیش از اندازه لباس پوشیده‌اید.

Oh, the summer night, has a smile of light, and she sits on a sapphire throne

شب تابستان دارای لبخند نور است و پر روی تخت یاقوت می‌ نشیند.

برایان پراکتر – Bryan Procter

What good is the warmth of summer, without the cold of winter to give it sweetness

خوبی گرمای تابستان بدون شیرینی سرمای زمستان معنایی ندارد.

جان اشتاین بک – John Steinbeck

We might think we are nurturing our garden, but of course it’s our garden that is really nurturing us

شاید فکر کنیم که ما باغ خود را پرورش می‌دهیم اما در واقع، این باغ است که ما را پرورش می‌دهد.

جنی آگلو – Jenny Uglow

When the sun is shining I can do anything; no mountain is too high, no trouble too difficult to overcome

وقتی آفتاب می‌درخشد، می‌توانم هر کاری بکنم: هیچ کوهی زیاد بلند نیست، هیچ مشکلی برای غلبه آنچنان بزرگ نیست.

ویلما رودولف – Wilma Rudolph

I am more myself in a garden than anywhere else on earth

من در باغ بیشتر از هر جای دیگری خودم هستم.

دان گرین – Don Green

Everything good, everything magical happens between the months of June and August

هر چیز خوب، هر چیز جادویی بین ماه‌های ژوئن تا آگوست رخ می‌دهد.

جنی هان – Jenny Han

The summer night is like a perfection of thought

شب تابستان مانند کمال فکر است.

والاس استیونز – Wallace Stevens

Friends, sun, sand, and sea, that sounds like a summer to me

دوستان، خورشید، شن و ماسه و دریا برای من بوی تابستان را می‌دهند.

And so with the sunshine and the great bursts of leaves growing on the trees, just as things grow in fast movies, I had that familiar conviction that life was beginning over again with the summer

با وجود آفتاب و تجمع برگ‌ها زیر درختان، درست همانند رشد گیاهان در فیلم‌های احساسی، متقاعد می‌شوم که زندگی با تابستان آغاز می‌شود.

اسکات فیتزجرالد – گتسبی بزرگ – Scott Fitzgerald, The Great Gatsby

August rain: the best of the summer gone, and the new fall not yet born. The odd uneven time

در آگوست باران می‌بارد: بهترین بخش از تابستان گذشته است و پاییز جدید هنوز از راه نرسیده است. – نابرابری عجیب زمان-

سیلویا پلاث – Sylvia Plath

To plant a garden is to believe in tomorrow

برای کاشت یک باغ باید به آینده باور داشت.

ادری هپبورن – Audrey Hepburn

If you have a garden and a library, you have everything you need

اگر یک باغ و یک کتابخانه دارید، پس هر چیزی که در زندگی بدان نیاز است را در اختیار دارید.

مارکوس تولیوس سیسرو – Marcus Tullius Cicero

I could never in a hundred summers get tired of this

هرگز از تابستان خسته نخواهم شد.

سوزان برانچ – Susan Branch

Summertime. It was a song. It was a season. I wondered if that season would ever live inside me

تابستان. مانند یک آهنگ بود. یک فصل بود. نمی‌دانم که آیا این فصل درونم زنده خواهد ماند یا نه.

بنجامین آلیر سائنز – Benjamin Alire Sáenz

One benefit of summer was that each day we had more light to read by

یکی از مزایای تابستان این است که هر روز نور بیشتری برای مطالعه در اختیار داریم.

ژانت والز – Jeanette Walls

I know I am but summer to your heart, and not the full four seasons of the year

می‌دانم که من چیزی جز تابستان و نه چهار فصل سال برای قلب تو نیستم.

ادنا سنت وینسنت مالی – Edna St. Vincent Mallay

Deep summer is when laziness finds respectability

تابستان زمانی است که تنبلی محترم می‌شود.

سام کین – Sam Keen

When people went on vacation, they shed their home skins, thought they could be a new person

وقتی مردم به تعطیلات تابستان رفتند، پوست عوض کردند و فکر کردند که می‌توانند یک انسان جدید باشند.

ایمی فریدمن – Aimee Friedman

All in all, it was a never-to-be-forgotten summer — one of those summers which come seldom into any life, but leave a rich heritage of beautiful memories in their going — one of those summers which, in a fortunate combination of delightful weather, delightful friends and delightful doing, come as near to perfection as anything can come in this world

در مجموع، آن یک تابستان فراموش‌ نشدنی بود. یکی از آن تابستان‌ هایی که به ندرت در زندگی پیش می‌آید، اما میراث غنی از خاطرات زیبا را به جای می‌ گذارد. یکی از آن تابستان‌هایی که با ترکیب آب و هوای دلپذیر، دوستان دلپذیر و کارهای دلپذیر، بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا به کمال نزدیک می‌شود.

ال.ام مونتگومری – L.M. Montgomery

It is easy to forget now, how effervescent and free we all felt that summer

فراموش کردن زمان حال آسان است چرا که همگی ما در آن تابستان احساس آزادی می‌ کردیم.

آنا گادبرسون – Anna Godberson

When all else fails, take a vacation

وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست، به تعطیلات بروید.

بتی ویلیامز – Betty Williams

It’s a smile, it’s a kiss, it’s a sip of wine … it’s summertime

یک لبخند، یک بوسه، یک نوشیدنی … تابستان است!

کنی چسنی – Kenny Chesney

If it could only be like this always — always summer, always alone, the fruit always ripe.

ای کاش همیشه اینطور بود- همیشه تابستان، همیشه تنهایی، میوه‌ی همیشه رسیده.

اولین ووگ – Evelyn Waugh

Summer has filled her veins with light and her heart is washed with noon

تابستان، رگ‌هایش را با نور پر کرده است و قلبش با نیمروز شسته شده است.

سی دی لوئیز – Day Lewis

You are so much sunshine in every square inch

تو در هر اینچ مربع می‌ درخشی.

والت ویتمن – Walt Whitman

A vacation is having nothing to do and all day to do it in

تعطیلات یعنی کاری برای انجام نداشتن و در عین حال، تمام روز این کار را انجام دادن.

رابرت اوربن – Robert Orben

There shall be eternal summer in the grateful heart

در قلب شکرگزار، تابستان ابدی وجود دارد.

سیلیا تاکستر – Celia Thaxter

Shall I compare thee to a summer’s day? Thou art more lovely and more temperate

آیا می‌ توانم تو را با روز تابستانی مقایسه کنم؟ تو دوست داشتنی‌ تر و ملایم‌تر هستی.

ویلیام شکسپیر – William Shakespeare

Keep your face to the sunshine and you will never see the shadows

همیشه به آفتاب نگاه کنی تا هرگز سایه‌ها را نبینی.

هلن کلر – Helen Keller

Some of the best memories are made in flip-flops

برخی از بهترین خاطرات به صورت معکوس ایجاد می‌ شوند.

کلی المور – Kellie Elmore

In the summertime, when the weather is hot, you can reach right up and touch the sky

در تابستان، وقتی هوا گرم است، می‌ توانی آسمان را لمس کنی.

مانگو جری – Mungo Jerry

We travel not to escape life, but for life not to escape us

ما سفر می‌ کنیم نه برای فرار از زندگی بلکه برای این که زندگی از ما فرار نکند.

گلچینی از متن ها درباره تابستان به انگلیسی با ترجمه فارسی تقدیم شما شد. این جملات زیبا درباره تابستان از افراد معروف نقل شده اند. نقل قول‌ تابستانی محبوب شما کدام است؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و الهام‌ بخش آن‌ها برای امتحان کردن چیزهای جدید باشید.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.