متن در مورد ماه به فارسی و انگلیسی (زیبا و کوتاه)

این مجموعه از متن های زیبا در مورد ماه به شما کمک می‌ کند تا زیبایی زندگی را ببینید و الهام می‌ بخشد تا به هدف خود ایمان بیاورید. ماه می‌ درخشد و دنیای ما را در شب روشن می‌کند. اما ماه علاوه بر اینکه شب‌ هایمان را روشن می‌ کند، می‌ تواند انگیزه‌ای عالی همراه با درس‌ های زندگی برای ما باشد.

ماه پر از عیب و نقص است اما هنوز هم زیبایی‌ های خود دارد و تماشای آن لذت‌ بخش است. زیبایی و ظرافت ماه بی‌ دلیل است. مانند ماه، باید آرام باشیم و با وجود نقص در ظاهر، زیبایی را منعکس کنیم. باید در تاریکی زندگی بدرخشیم و مسیر را روشن کنیم. 

ماه مانند ما مراحل مختلفی را طی می‌ کند. ما باید مانند ماه تغییرات در زندگی را بدون ترس از تفاوت‌ هایی که ممکن است به همراه داشته باشند، بپذیریم.

برای رسیدن به هر موفقیت تلاش کنید اما برای مدت طولانی در افتخارات خود غوطه‌ ور نشوید. درست مانند ماه رو به کمرنگ شدن، شما نیز باید برای رها کردن گذشته آماده باشید تا بتوانید خود به قله برسید. برای اینکه در زندگی با تخیل و احتمالات بدرخشید، مجموعه‌ای از جملات، نقل‌ قول‌، سخنان و ضرب‌ المثل‌ های زیبا، حکیمانه و الهام‌ بخش در مورد ماه از منابع مختلف در این مقاله جمع‌ آوری شده است. مجموعه متن در مورد ماه شامل متن ادبی درباره ماه، متن انگلیسی درباره ماه آسمان با ترجمه، متن درباره ماه از فضانوردان، متن عاشقانه در ماه و … می باشد.

متن در مورد ماه کوتاه

Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars

  Les Brown

به سمت ماه شلیک کن. حتی اگر هدف‌گیریت درست نبود، در میان ستارگان فرود خواهی آمد

لس براون

“Don’t tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass

  Anton Chekhov

به من نگویید که ماه درخشان است؛ درخشش نور در شیشه‌ شکسته را به من نشان دهید

آنتون چخوف

“It is a beautiful and delightful sight to behold the body of the Moon

  Galileo Galilei

دیدن ماه، منظره‌ی زیبا و لذت‌بخشی است

گالیلئو گالیله

“The moon is a friend for the lonesome to talk to

Carl Sandburg

ماه دوستی برای فرد تنها و افسرده‌ای است که می‌تواند با آن صحبت کند

کارل ساندبرگ

“The moon stared at me through sprinkled nighttime stardust and I alone smile

Jay Long

ماه از میان غبار ستارگان شب به من خیره شد و من به تنهایی لبخند زدم

جی لانگ

متن درباه شب به انگلیسی

She is twice as beautiful as the moon and all of the stars together

Giovannie de Sadeleer

او دو برابر زیباتر از ماه و تمام ستارگان در کنار هم است

جووانی د سادلر

The beautiful moon is an antidepressant. Love for her light is in every heart because she is so friendly, loving and forgiving

Debasish Mridha MD

ماه زیبا، ضد افسردگی است. عشق به نور آن در هر قلبی وجود دارد زیرا خیلی دوست‌داشتنی، مهربان و بخشنده است

دباسیش مریدا ام دی

But even when the moon looks like it’s waning…it’s actually never changing shape. Don’t ever forget that

Ai Yazawa

اما حتی زمانی که ما در حال کمرنگ شدن است، هرگز شکلش تغییر نمی‌کند. هرگز این موضوع را فراموش نکن

آئی یازاوا

The moon will guide you through the night with her brightness, but she will always dwell in the darkness, in order to be seen

Shannon L. Alder

ماه از طریق روشنیش، شما را در شب هدایت خواهد کرد اما همیشه در تاریکی می‌ماند تا دیده شود

شنون ال آلدر 

The moon and other celestial bodies should be free for exploration and use by all countries. No country should be permitted to advance a claim of sovereignty.

Lyndon B. Johnson

کشف و استفاده از ماه و سایر اجرام آسمانی باید برای تمام کشورها آزاد باشد. به هیچ کشوری نباید ادعای حاکمیت داده شود

لیندون بی جانسون

متن درباره آسمان

متن زیبا در مورد ماه آسمان

The moon is a loyal companion. It never leaves. It’s always there, watching, steadfast, knowing us in our light and dark moments, changing forever just as we do. Every day it’s a different version of itself. Sometimes weak and wan, sometimes strong and full of light. The moon understands what it means to be human. Uncertain. Alone. Cratered by imperfections.

Tahereh Mafi

ماه، یک همراه وفادار است. هرگز کسی را ترک نمی‌کند. همیشه هست، تماشا می‌کند، ثابت قدم است، ما را در لحظات تاریک و روشنمان می‌شناسد و مانند ما برای همیشه تغییر می‌کند. هر روز، یک نسخه‌ی متفاوت از ماست. گاهی‌اوقات ضعیف، گاهی‌اوقات قوی و پر از نور. ماه معنای انسان بودن را درک می‌کند. نامطمئن. تنها. ساخته شده از عیب و نقص

طاهره مافی

The magic of autumn has seized the countryside; now that the sun isn’t ripening anything it shines for the sake of the golden age; for the sake of Eden; to please the moon for all I know

  Elizabeth Coatsworth

جادوی پاییز، حومه‌ی شهر را در بر گرفته است؛ اکنون که خورشید باعث رسیدن و کامل شدن هیچ چیزی نمی‌شود، به خاطر دوران طلایی می‌درخشد؛ به خاطر عدن می‌درخشد؛ برای خشنود کردن ماه می‌درخشد

الیزابت کوتزورث

“The moon is the reflection of your heart and moonlight is the twinkle of your love

Debasish Mridha

ماه، انعکاسی از قلب شماست و نور مهتاب، تلالویی از عشق است

دباسیش مریدا

When we are looking at the moon, we see the purest reflection of our own beauty and magic, which is why we love the moon so much

Debasish Mridha MD

زمانی که به ماه نگاه می‌کنیم، خالص‌ترین انعکاس از زیبایی و جادوی خود را می‌بینیم، به همین دلیل است که ما آنقدر ماه را دوست داریم

دباسیش مریدا ام دی

This is what I am talking about: the bewitching power of moonlight. Moonlight incites dark passions like a cold flame, making hearts burning with the intensity of phosphorus.

Rampo Edogawa

این چیزی است که در موردش صحبت می‌کنم: قدرت افسون‌کننده‌ی ماه. نور مهتاب همانند یک شعله‌ی سرد، احساسات تاریک را برمی‌انگیزد و قلب‌ها را با شدت فسفر می‌سوزاند

رامپو ادوگاوا

You may have the dark and cold street life, ruled by the lessor light of the moon. During this time, I restore my temple, and later awake to greet the awesome radiance of the sun-star

T.F. Hodge

شما ممکن است زندگی خیابانی تاریک و سردی داشته باشید که تحت حاکمیت نور موجر ماه است. در طول این دوران، معبد خود را بازسازی می‌کنم و سپس، بیدار می‌شوم تا به درخشش شگفت‌انگیز خورشید و ستارگان خوشامد گویم

تی اف هاج

If you have a problem with the Moon in the sky and you are unhappy, change yourself, because the Moon won’t change

Mehmet Murat ildan

اگر با ماه درون آسمان مشکل دارید و ناراحت هستید، خود را تغییر دهید زیرا ماه تغییر نخواهد کرد

مهمت مورات ایلدان

And at the end of the night, they realized how important those little stars were, which they ignored while adoring the beauty of the moon whole night

Akshay Vasu

و در پایان شب، آن‌ ها اهمیت  ستارگان کوچک را متوجه شدند؛ با وجود این که تمام شب حین تحسین زیبایی ماه، این ستارگان را نادیده گرفته بودند

آکشای واسو

I’m in no hurry: the sun and the moon aren’t, either. Nobody goes faster than the legs they have. If where I want to go is far away, I’m not there in an instant

Alberto Caeiro

من هیچ عجله‌ای ندارم: خورشید و ماه هم همین‌طور. هیچ‌کسی سریع‌تر از پاهایی که دارد، حرکت نمی‌کند. اگر جایی که می‌خواهم بروم دور است، سریع آنجا نخواهم بود

آلبرتو کائرو

The moon does not fight. It attacks no one. It does not worry. It does not try to crush others. It keeps to its course, but by its very nature, it gently influences. What other body could pull an entire ocean from shore to shore? The moon is faithful to its nature and its power is never diminished

Deng Ming-Dao

ماه مبارزه نمی‌کند. آن به کسی حمله نمی‌کند. نگران نمی‌شود. سعی نمی‌کند دیگران را خرد کند. به مسیر خود ادامه می‌دهد اما بر اساس ذات خود، به آرامی تاثیر می‌گذارد. چه چیز دیگری می‌تواند اقیانوس را از ساحلی به ساحل دیگر بکشد؟ ما به ذات خود وفادار است و قدرت آن هرگز از بین نمی‌رود

دنگ مینگ-دائو

متن ادبی در مورد ماه آسمان الهام بخش

I’d rather live in a world where I get to love the moon than in one where I don’t, even if the moon won’t return the feeling

  Alex London

من ترجیح می‌دهم در جهانی زندگی کنم که ماه را دوست می‌دارم تا جهانی که ماه را دوست نمی‌دارم، حتی اگر ماه همین حس را به من نداشته باشد

الکس لاندن

The moon fascinates us in her simplicity

Avijeet Das

ماه ما را در کمال سادگی شگفت‌ زده می‌ کند

آویجت داس

You can be the moon and still be jealous of the stars

Gary Allan

می‌توانی ماه باشی و همچنان به ستارگان حسادت کنی

گری آلن

He could well imagine what the moon had given her: pure solitude and tranquillity. That was the best thing the moon could give a person

Haruki Murakami

او به خوبی می‌توانست چیز که ماه به او داده بود را تصور کند: تنهای خالص و آرامش. این بهترین چیزی بود که ماه می‌توانست به یک فرد بدهد

هاروکی موراکامی

I feel like the moon is a very beautiful woman. She’s in control

Ravyn Lenae

فکر می‌ کنم که ماه مانند یک زن بسیار زیباست. او کنترل همه چیز را بر عهده دارد

راوین لنای

The moon is brighter since the barn burned

Matsuo Basho

ماه از زمان سوختن انبار روشن‌تر است

ماتسو باشو

The moon is sun at your place splashing its rays below but it’s the same art board we stare at Suyasha Subedi

ماه در محل زندگی شما همان خورشید است که پرتوهایش را به پایین می‌تاباند اما همان تابلوی هنری است که همگی ما به آن خیره می‌شویم

سویاشا سابدی

Smile like the moon to make life beautiful, because in your beautiful smile life finds meaning

Debasish Mridha MD

مانند ماه لبخند بزن تا زندگی زیبا شود زیرا زندگی لبخند زیبای تو، معنا پیدا می‌کند

دباسیش میردا ام دی

As the seas are claimed, the Moon shall be the jewel in the prize. Claimed, not as a safe haven, but as an island of menace within the sky. And the last nail will have been driven home when humanity realizes their inactive mistakes

Anthony T. Hincks

همانطور که دریاها ادعا می‌کنند، ماه جواهری در جایزه خواهد بود. ادعا می‌شود، نه به عنوان یک پناهگاه امن، بلکه به عنوان جزیره‌ای از تهدید در آسمان. و آخرین میخ زمانی به خانه خواهد خورد که بشریت به اشتباهات بی‌اثر خود پی برد

آنتونی تی هینکز

When hope is fleeting, stop for a moment and visualize, in a sky of silver, the crescent of a lavender moon. Imagine it — delicate, slim, precise, like a paper-thin slice from a cabochon jewel. It may not be very useful, but it is beautiful. And sometimes it is enough

  Vera Nazarian

وقتی امید زودگذر است، لحظه‌ای بایست و هلال ماه اسطوخودوس را در آسمان نقره‌ای تجسم کن. این تصویر را تصور کن – ظریف، باریک، دقیق، مانند یک تکه نازک کاغذ از یک جواهر کابوشن. ممکن است به درد نخورد اما زیباست. و گاهی‌اوقات، کافی است

ورا نظریان

متن انگیزشی در مورد ماه

During the day the Sun causes wounds. And in the night the Moon heals the wounds. The mountain waits all day for the night when his moon will be finally bright 

Suyasha Subedi

در طول روز، خورشید باعث زخم می‌شود. و در شب، ماه زخم‌ها را التیام می‌بخشد. ماه تمام روز منتظر شب می‌ماند تا ماه در نهایت بدرخشد

سویاشا سابدی

You are the sun. You bring warmth, laughter and joy—but he is the moon. He draws me into a world of mystery that I have never known

Meredith T. Taylor

تو خورشید هستی. تو گرمی، شادی و لذت را به همراه داری اما او ماه است. او مرا به جهان پر رمز و رازی که هرگز نشناخته‌ام، می‌کشد

مردیت تی تیلور

I can feel the moon’s love for the earth in my soul when it’s magical silent silvery light touches my heart

Debasish Mridha MD

می‌توانم عشق ماه به زمین را زمانی در وجودم احساس کنم که نور نقره‌ای جادویی آن، قلبم را لمس می‌کند

دباسیش میردا ام دی

تعبیر خواب ماه چیست

Be like the moon in someone’s sky and show her the way of life with your loving silvery lights during the darkness.

مانند ماه در آسمان فرد دیگری باش و راه و روش زندگی را با نور نقره‌ای رنگ دوست‌داشتنی خود در طول تاریکی به او نشان بده

The moon is queen of everything. She rules the oceans, rivers, rain. When I am asked whose tears these are; I always blame the moon

Lucille Clifton

ماه ملکه‌ی همه چیز است. او بر اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها، باران حکمرانی می‌کند. وقتی از من می‌پرسند که این اشک‌ها مال چه کسی است؛ من همیشه ماه را مقصر می‌دانم

لوسیل کلیفتون

Meditate. Live purely. Be quiet. Do your work with mastery. Like the moon, come out from behind the clouds! Shine

Gautama Buddha

مدیتیشن کن. خالصانه زندگی کن. آرام باش. کار خود را بهترین شکل ممکن انجام بده. مانند ماه، از پشت ابرها بیرون بیا! بدرخش

گوتاما بودا

We may look at the same moon, but our hearts sing different songs depending on our inner emotions and perceptions

ما ممکن است به یک ماه نگاه کنیم اما قلب‌هایمان بسته با احساسات و عواطف درونی، آهنگ‌های مختلفی را بسرایند

The Moon is the first milestone on the road to the stars

ماه اولین نقطه‌ی عطف در مسیر ستارگان است

It is no secret that the moon has no light of her own, but is, as it were, a mirror, receiving brightness from the influence of the sun

این یک راز نیست که ماه از خود نوری ندارد بلکه آینه‌ای است که نورش را از خورشید می‌گیرد

The moon, like a flower in heaven’s high bower, With silent delight Sits and smiles on the night William Blake

ماه مانند مانند گلی در قوس بلند بهشت، با لذتی خاموش، در شب می‌نشیند و لبخند می‌زند

ویلیام بلیک 

متن در مورد ماه از بزرگان جهان

The wisdom of the Moon is greater than the wisdom of the Earth, because the Moon sees the universe better than the Earth can see it

Mehmet Murat Ildan

خرد ماه بیشتر از خرد زمین است زیرا ماه، جهان را بهتر از زمین می‌بیند

مهمت مورات ایدن

We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win 

John F. Kennedy

ما تصمیم گرفتیم تا در این دهه به ماه برویم و کارهای دیگری انجام دهیم، نه به دلیل آسان بودن آن‌ها بلکه چون دشوار بودند، چون این هدف به منظور سازماندهی و اندازه‌گیری بهترین انرژی و مهارت ماست، چون این چالشی است که می‌خواهیم قبولش کنیم، چالشی که دوست نداریم به تعویق بیندازیمش. چالشی که می‌خواهیم در آن پیروز شویم

جان اف کندی

Tell me what you feel in your room when the full moon is shining in upon you and your lamp is dying out, and I will tell you how old you are, and I shall know if you are happy

Henri Frederic Amiel

به من بگویید که وقتی ماه کامل بر شما می‌درخشد و چراغ خاموش می‌شود، چه احساسی دارید تا من هم به شما بگویم که چند سالتان است و متوجه می‌شوم که خوشحال هستید یا نه

هنری فردریک آمیل

When the storm is over and night falls and the moon is out in all its glory and all you’re left with is the rhythm of the sea, of the waves, you know what God intended for the human race, you know what paradise is

Harold Pinter

وقتی طوفان به پایان می‌رسد و شب فرا می‌رسد و ماه با تمام شکوهش بیرون می‌آید و شما با ریتم دریا، موج‌ها تنها می‌مانید، متوجه می‌شوید که خداوند برای نسل بشر چه می‌خواهد، بهشت چیست

هارولد پنیتر

When I admire the wonders of a sunset or the beauty of the moon, my soul expands in the worship of the creator

Mahatma Gandhi

وقتی شگفتی‌ های غروب یا زیبایی ماه را تحسین می‌ کنم، روحم شروع به پرستش خالق می‌ کند

مهاتما گاندی

The faults of a superior person are like the sun and moon. They have their faults, and everyone sees them; they change and everyone looks up to them

Confucius

اشتباهات زندگی انسان مانند خورشید و ماه هستند. آن‌ها هم اشتباهات خود را دارند، همه آن‌ها را می‌بینند؛ آن‌ها تغییر می‌کنند و همه به آن‌ها نگاه می‌کنند

کنفسیوس

When I look at the moon I do not see a hostile, empty world. I see the radiant body where man has taken his first steps into a frontier that will never end

David Scott

زمانی که به ماه نگاه می‌کنم، جهانی متخاصم و خالی نمی‌بینم. من جسم درخشانی را می‌بینم که انسان اولین قدم‌هایش به سوی مرزی که هرگز پایانی ندارد را برداشته است

دیوید اسکات

The lovely moon may not be able to breathe, but it takes our breath away with her incredible beauty and soft silvery love

ماه دوست داشتنی ممکن است نتواند نفس بکشد اما نفس ما را با زیبایی شگفت‌انگیزش و عشق نقره‌ای رنگش بند می‌آورد

There are nights when the wolves are silent and only the moon howls

George Carlin

شب‌ هایی وجود دارند که گرگ‌ ها ساکت هستند و فقط ماه زوزه می‌کشد

جرج کارلین

نقاشی گرگ و ماه

Your thoughts are a veil on the face of the Moon. That Moon is your heart, and those thoughts cover your heart. So let them go, just let them fall into the water

Rumi

افکارتان مانند نقابی بر صورت ماه هستند. آن ماه، قلب شماست و آن افکار، قلبتان را می‌پوشاند. بنابراین، آن‌ها را رها کنید، اجازه دهید در آب بیفتند

مولوی

متن در مورد ماه فلسفی

“She used to tell me that a full moon was when mysterious things happen and wishes come true

Shannon A. Thompson

او عادت داشت به من بگوید که ماه کامل زمانی است که اتفاقات اسرارآمیز رخ می‌دهند و آرزوها برآورده می‌شوند

شنون تامسون 

This super full moon brings grounding that opens a doorway of new healing, new teaching and new mysteries

این ماه کامل، دانشی را به همراه دارد که دریچه‌ای از التیام جدید، آموزش جدید و اسراسر جدید را باز می‌کند

The moon was reigning over their world, glowing its full splendor to all those willing to look up

Irina Serban

ماه بر جهان آن‌ها حکومت می‌کرد و شکوهش بر تمام کسانی که مایل به نگاه کردن بر آن بودند، می‌درخشید

ارینا سربان

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody

Mark Twain

هر انسانی مانند ماه است و یک جنبه‌ تاریک دارد که هرگز به فرد دیگری نشان نمی‌ دهد

مارک تواین

The moon rested right above the mountains, a place I call home

ماه درست بالای کوه‌ ها قرار می‌گیرد، جایی که من خانه می‌ خوانمش

There is no dark side of the moon really. Matter of fact it’s all dark

Pink Floyd

هیچ سمت از ماه واقعاً تاریک نیست. در واقع، تمام آن تاریک است

پینک فلوید

The moon looks upon many night flowers; the night flowers see but one moon

ماه بر گل‌های شب بسیار زیادی نگاه می‌اندازد؛ گل‌های شب تنها یک ماه را می‌بینند

The sun Watches what I do. But the moon knows all my secrets

خورشید کاری که می‌ کنم را می‌بیند. اما ماه تمام رازهایم را می‌داند

If someday the moon calls you by your name don’t be surprised, because every night I tell her about you

اگر روزی ماه تو را به اسمت خواند، تعجب نکن زیرا هر شب در موردت با آن صحبت می‌کنم

In presence of the Moon nobody sees stars

در حضور ماه، هیچ کس ستارگان را نمی‌بیند

متن خاص در مورد ماه

And all the insects ceased in honor of the moon

Jack Kerouac

و تمام حشرات به حرمت ماه از حرکت باز می‌ایستند

جک کروک

The day, water, sun, moon, night: I do not have to purchase these things with money

Plautus

روز، آب، خورشید، ماه، شب: من مجبور نیستم این چیزها را با آب بخرم

پلاتوس

From now on we live in a world where man has walked on the Moon. It’s not a miracle we just decided to go

Tom Hanks

از امروز به بعد، ما در جهانی زندگی می‌کنیم که انسان بر روی ماه قدم زده است. این معجزه نیست بلکه خودمان تصمیم به انجامش گرفته‌ایم

تام هنکس

If the Sun and Moon should ever doubt, they’d immediately go out

William Blake

اگر خورشید و ماه دچار تردید شوند، بلافاصله دست از درخشش بر می‌دارند

ویلیام بلیک

It was the kind of moon that I would want to send back to my ancestors and gift to my descendants so they know that I too have been bruised…by beauty

این همان ماهی بود که دلم می‌خواست برای اجدادم بفرستم و به فرزندانم هدیه دهم تا آن‌ها بدانند که من هم از زیبایی کبود شده‌ام

Full moon is a good fisherman; every eye is easily caught in his net

ماه کامل یک ماهیگیر خوب است؛ هر چشمی به آسانی در تورش گیر می‌افتد

The moon looks upon many night flowers; the night flowers see but one moon

ماه به گل‌های شب بسیار زیادی نگاه می‌کند؛ گل‌های شب تنها یک ماه را می‌بینند

a luminous guide for the poetic musings of my soul

ماه – یک راهنمای نورانی برای تفکرات شاعرانه‌ی من

There’s no point in saving the world if it means losing the moon

هیچ دلیل برای نجات جهان وجود ندارد اگر آن به معنی از دست دادن ماه باشد

And all the stars in the deep blue sky are the tears of the moon; the ones he cried while dreaming about the sun

و تمام ستارگان در آسمان آبی، اشک‌های ماه هستند؛ اشک‌ هایی که ماه هنگام دیدن رویای خورشید ریخته است

جملات ناب در مورد ماه

“If you strive for the moon, maybe you’ll get over the fence

James Wood

اگر برای رسیدن به ماه تلاش کنی، شاید بتوانی از حصار عبور کنی

جیمز وود

“We are all like the bright moon, we still have our darker side

Khalil Gibran

همگی ما مانند ماه درخشان هستیم، هنوز هم سمت تاریک خود را داریم

خلیل جبران

Do not swear by the moon, for she changes constantly. Then your love would also change

William Shakespeare

به ماه قسم نخورید زیرا همیشه تغییر می‌کند. پس، عشق شما نیز تغییر خواهد کرد

ویلیام شکسپیر

Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth

Buddha

سه چیز را نمی‌توان برای مدت زمان طولانی پنهان کرد: خورشید، ماه و حقیقت

بودا

“That’s the thing about the moon… the closer she gets to you, the rougher the seas. Unless, of course, you are the sun

Erin Van Vuren

نکته‌ی مهم در مورد ماه است است … هر چه به شما نزدیک‌تر شود، دریاها خشن‌تر خواهند شد. البته، مگر آن که شما خورشید باشید

ارین ون ورن

I always look up at the moon and see it as the single most romantic place within the cosmos

Tom Hanks

من همیشه به ماه نگاه می‌کنم و آن را به عنوان عاشقانه‌ترین مکان در کیهان می‌بینم

تام هنکس

Always remember we are under the same sky, looking at the same moon

همیشه به یاد داشته باش که همگی ما زیر یک آسمان هستیم و به یک ماه نگاه می‌کنیم

The Moon was so beautiful that the ocean held up a mirror

ماه آنقدر زیبا بود که اقیانوس، آینه‌ای را بالا نگه می‌دارد

Be the moon and inspire people, even when you’re far from full

K. Tolnoe

مانند ماه، الهام‌بخش دیگران باش؛ حتی وقتی از کمال فاصله داری

کی تولنو

She was like the moon, half here and half somewhere else

Meeta Ahluwalia

او مانند ماه بود، نیمی اینجا و نیمی جای دیگر

میتا آهلووالیا

“The wisdom of the Moon is greater than the wisdom of the Earth because the Moon sees the universe better than the Earth can see it

خرد ماه بیشتر از خرد زمین است زیرا ماه، جهان را بهتر از زمین می‌بیند

Drink in the moon as though you might die of thirst

آنقدر از ماه بنوش انگار که قرار است از تشنگی بمیری

This is not only a full moon for me. This is an image of your face for me

این فقط یک ماه کامل برای من نیست. آن تصویری از صورت تو برای من است

“That what secretly flows between us today, will gleam tomorrow, the way the full moon does

Rafy Rohaan

چیزی که امروز مخفیانه بین ما جریان دارد، فردا همانند ماه کامل می‌درخشد

رافی روحان

For you, full moon, keep vigil for you, my girl, keep vigil for you, my love.

برای تو، ای ماه کامل، بیدار باش، دخترم، بیدار باش، عشقم

متن در مورد نور ماه در آسمان شب

The moon was a ghostly galleon tossed upon cloudy seas

ماه، یک گالیون شبح مانند بالای دریاهای ابری است

I like to think that the moon is there even if I am not looking at it

Albert Einstein

من دوست دارم فکر کنم که ماه آنجاست حتی اگر به آن نگاه نمی‌کنم

آلبرت انیشتن

We all shine on… like the moon and the stars and the sun… we all shine on

John Lennon

همگی ما مانند ماه و ستارگان و خورشید می‌ درخشیم … همگی ما می‌درخشیم

جان لنون

عکس ماه و ستاره برای پروفایل

The moon puts on an elegant show, different every time in shape, color, and nuance

Arthur Smith

ماه هر بار یک نمایش باشکوه و متفاوت از نظر شکل، رنگ و ظرافت بر پا می‌کند

آرتور اسمیت

The moon is a silver pin-head vast, That holds the heaven’s tent-hangings fast

ماه، یک وسعت نقره‌ای است که خیمه‌های آسمان را محکم نگه داشته است

Yours is the light by which my spirit’s born—you are my sun, my moon, and all my stars

نوری که روح من بوسیله آن زاده شد، مال توست – تو خورشید، ماه و همه ستارگان من هستی

The moon can never breathe, but it can take our breath away with the beauty of its cold, arid orb

ماه هرگز نمی‌توان نفس بکشد اما نفس ما را با زیبایی گوی سرد و بی‌روح خود بند می‌آورد

I swear, the reason for full moons is so the gods can more clearly see the mischief they create

قسم می‌خورم، دلیل وجود ماه کامل این است که خدایان بتوانند شرارتی را که ایجاد می‌کنند، به وضوح ببینند

Life is too short to not have fun; we are only here for a short time compared to the sun and the moon and all that

زندگی کوتاه‌تر از آن است که از آن لذت نبرد؛ همگی ما در مقایسه با ماه و خورشید تنها برای مدت زمان کوتاهی اینجا هستیم

زندگی کوتاه است

The sky was a midnight-blue, like warm, deep, blue water, and the moon seemed to lie on it like a water-lily, floating forward with an invisible current

Willa Cather

آسمان نیمه‌شب آبی بود، مانند آب گرم، عمیق و آبی، و ماه به نظر می‌رسید مانند نیلوفر آبی روی آن دراز کشیده و با جریانی نامرئی به جلو شناور بود

ویلا کاتر

متن در مورد ماه ازبین ترانه‌ ها

My mind be so cloudy baby, I can’t see the moon. I’m only talking facts, I don’t assume

Virgo Parks, High as the Moon

ذهن من آنقدر ابری که نمی‌توانم ماه را ببینم. من تنها حقایق را می‌گویم، تصور نمی‌کنم

ویرگو پارکس، بلند مانند ماه

I can’t see the darkness anymore. When I’m staring at the moon, moon I don’t feel the darkness anymore

Esy Defrin, Moon

دیگر نمی‌توانم تاریکی را ببینم. وقتی به ماه خیره می‌شوم، دیگر تاریکی را احساس نمی‌کنم

ایزی دفرین، ماه

Nights on the moon. I’m not weightless, but I feel close to it. I can hit heights on the moon

Alex Parker, Nights on the Moon

شب‌های روی ماه. بی‌وزن نیستم بلکه خود را نزدیک به آن احساس می‌کنم. می‌توانم به ماه برسم

الکس پارکر، شب‌های روی ماه

Dark moon, way up high up in the sky. Oh, tell me why, oh tell me why you’ve lost your splendor Elvis Presley, Dark Moon

ماه تاریک، بالا در آسمان. به بگو چرا، چرا شکوه خود را از دست داده‌ای

الویس پریسلی، ماه تاریک

We’re gonna chase the moon, chase the moon, chase the moon tonight. We’re gonna leave the world behind

Sha Breezie, Chase the Moon

قرار است ماه را تعقیب کنیم، قرار است ماه را تعقیب کنیم، قرار است کل شب در تعقیب ماه باشیم. قرار است جهان را پشت سر بگذاریم

شا بریزی، در تعقیب ماه

Let go and let it be. Baby grab my hand and go along with the beat. Now you’re in the dark side of the moon

Sebastian Hex, Dark Side of the Moon

بیا برویم. عزیزم، دستم را بگیر و با ضربان قلبم همراه شو. اکنون در سمت تاریک ماه هستی

سباستین هکس، سمت تاریک ماه

Feel the rhythm in your feet and close your eyes and feel your heart beating to the moon music

TonzA, Dancin’ on a Moon

ریتم آن را در پاهایتان حس کنید و چشمانتان را ببندید و ضربان قلب خود را هماهنگ با موسیقی ماه حس کنید

تونز، رقصیدن روی ماه

And if you fit into my world I’ll give you every galaxy. The sun, the sea, the earth, the moon; So tell me, do you feel it too

Hailee Smogavec, Over the Moon

و اگر در دنیای من جا بیفتی، همه کهکشان‌ها را به تو می‌دهم. خورشید، دریا، زمین، ماه؛ پس به من بگو، آیا تو هم آن را حس می‌کنی

هیلی سموگاواک، روی ماه

Looking at the moon in the night sky, thinking ’bout the ways it can change lives. Thinking ’bout the way it can change tides. Thinking ’bout how I always miss it in the daytime

A.T.S.D., Moon

به ماه در آسمان شب نگاه می‌کنم و در مورد راه‌های تغییر زندگی فکر می‌کنم. در مورد راه‌های تغییر جزر و مد فکر می‌کنم. در این مورد فکر می‌کنم که چگونه همیشه آن را در طول روز از دست داده‌ام

A.T.S.D، ماه

Everybody said that the moon won’t fall. It’s been there for time, holding strong and tall. Everybody said that the moon won’t fall. No need to panic, no worries at all

FoxyNoTail

همه می‌گویند که ماه زمین نمی افتد، ان برای مدت‌هاست که آنجاست، قوی باقی مانده است. همه می‌گویند که ماه بر زمین نخواهد افتاد. نیازی به ترسیدن نیست، نیازی به نگرانی نیست.

فاکسی نو تیل

متن در مورد ماه از فضانوردان

نقل‌قول‌های بیشتر در مورد ماه از نیل آرمسترانگ، باز آلدرین و افراد دیگری کع در ماموریت اپولو حضور داشتند:

“That’s one small step for [a] man; one giant leap for mankind

Neil A. Armstrong, Commander of Apollo 11

این یک گام کوچک برای انسان و یک گام بزرگ برای بشریت است

نیل آرمسترانگ، فرمانده آپولو 11

Frequently on the lunar surface I said to myself, This is the Moon, that is the Earth. I’m really here, I’m really here

Alan Bean, Apollo 12

بارها روی سطح ماه به خود گفتم، این ماه است، آن زمین است. من واقعاً اینجا هستم. من واقعاً اینجا هستم

آلن بین، آپولو 12

It’s different, but it’s very pretty out here. I suppose they are going to make a big deal of all this Neil A. Armstrong, Commander of Apollo 11

متفاوت است اما خیلی زیباست. فکر می‌کنم که قرار است کار بزرگی انجام دهند

نیل آرمسترانگ، فرمانده آپولو 11

Here Men From Planet Earth First Set Foot Upon The Moon July 1969 A.D. We Came In Peace For All Mankind

Plaque left on the Moon by Apollo 11

مردانی از سیاره زمین که برای اولین بار در ماه ژوئیه 1969 پس از میلاد بر روی ماه پا گذاشتند. ما در صلح برای همه بشریت آمدیم

پلاک به جا مانده از آپولو 11 روی ماه

I think a future flight should include a poet, a priest and a philosopher . . . we might get a much better idea of what we saw

Michael Collins, Apollo 11

من فکر می‌کنم سفر بعدی به ماه باید شامل یک شاعر، یک کشیش و یک فیلسوف باشد . . . ممکن است درک بهتری از آنچه دیدیم، پیدا کنیم

مایکل کالینز، آپولو 11

If somebody had said before the flight, “Are you going to get carried away looking at the earth from the moon?” I would have said, “No, no way.” But yet when I first looked back at the earth, standing on the moon, I cried

Alan Shepard, Astronaut

اگر کسی قبل از پرواز می‌گفت: «آیا می‌خواهی از روی ماه به زمین نگاه کنی؟» می‌گفتم: «نه، به هیچ وجه.» اما وقتی برای اولین بار وقتی روی ماه ایستاده بودم به زمین نگاه کردم، گریه‌ام کردم.»

آلن شپرد، فضانورد

When the eagle landed on the moon, I was speechless—overwhelmed, like most of the world. Couldn’t say a word. I think all I said was, “Wow! Jeez!” Not exactly immortal. Well, I was nothing if not human

Walter Cronkite, CBS News Anchor

هنگامی که عقاب روی ماه فرود آمد، من هم مثل بسیاری از مردم جهان، زبانم بند آمد. نمی‌توانست کلمه‌ای بر زبان آورم. فکر می‌کنم تمام چیزی که گفتم این بود: «وای! جیز!» خب، جاودانه نیست. اگر انسان نبودم، هیچ چیز بودم.»

والتر کرونکایت، مجری اخبار CBS

Well, Frank, my thoughts are very similar. The vast loneliness up here at the moon is awe inspiring, and it makes you realize what you have back there on earth. The earth from here is a grand oasis in the big vastness of space

Jim Lovell, live Apollo 8

خب، فرانک، افکار من خیلی شبیه هم هستند. تنهایی گسترده اینجا، در ماه، بسیار الهام‌بخش است و باعث می‌شود بفهمی چه چیزی در آنجا روی زمین داری. زمین از اینجا یک پناهگاه بزرگ در وسعت بزرگ فضاست.

جیم لاول، آپولو 8 زنده

“This has been far more than three men on a mission to the Moon; more still than the efforts of a government and industry team; more, even, than the efforts of one nation. We feel this stands as a symbol of the insatiable curiosity of all mankind to explore the unknown

Buzz Aldrin, Apollo 11

این ماموریت به ماه فراتر از سه نفر بوده است. بیشتر از تلاش یک دولت و تیم صنعتی؛ حتی بیشتر از تلاش یک ملت. ما احساس می‌کنیم که این نمادی از کنجکاوی سیری‌ناپذیر تمام بشریت برای کشف ناشناخته‌ها بوده است.

باز آلدرین، آپولو 11

“Neil and Buzz, I am talking to you by telephone from the Oval Office at the White House, and this certainly has to be the most historic telephone call ever made. Because of what you have done, the heavens have become a part of man’s world. As you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth

President Richard M. Nixon

نیل و باز، من از دفتر کاخ سفید با شما تلفنی صحبت می‌کنم، و این مطمئناً باید تاریخی‌ترین تماس تلفنی که تا به حال انجام شده است، باشد. به خاطر کاری که کردید، بهشت بخشی از دنیای انسان شده است. همانطور که از دریای آرامش با ما صحبت می‌کنید، ما انگیزه پیدا می‌کنیم تا تلاش‌های خود برای آوردن صلح و آرامش به زمین را بیشتر کنیم

رئیس جمهور ریچارد ام. نیکسون

فیلم درباره فضا

متن در مورد ماه از کتاب مقدس یهودیان

Praise Him, sun and moon; Praise Him, all stars of light

او را ستایش کنید، ای خورشید و ماه، او را ستایش کنید، ای ستارگان نور!

The moon and stars to rule by night, for His loving kindness is everlasting

ماه و ستارگان در شب فرمانروایی کنند زیرا رحمت او جاودان است

He made the moon for the seasons; The sun knows the place of its setting

Psalm 104:19

او ماه را به دلایل خلق کرد، تا خورشید جایگاهش را بداند

مزامیر  104:19

“It shall be established forever like the moon, and the witness in the sky is faithful”

Psalm 89:37

همانند ماه جاودانه است و گواه در آسمان، امین است

مزامیر 89:37

When I consider Your heavens, the work of Your fingers, the moon and the stars, which You have ordained

Psalm 8:3

زمانی که بهشتت را در نظر می‌گیرم، کار انگشت‌هایت، ماه و ستارگان که مقرر کرده‌ای را می‌بینم

مزامیر 8:3

God made the two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night

Genesis 1:16-18

خداوند دو نور بزرگ خلق کرد؛ نور بزرگ‌تر برای حکمرانی بر روز و نور کوچک‌تر برای حکمرانی بر شب

پیدایش 1:16-18

And the fixed order of the moon and the stars for light by night, Who stirs up the sea so that its waves roar

Jeremiah 31:35

و نظم ماه و ستارگان برای نور در شب، که دریا را به هم می‌زند تا امواجش خروشان کند

ارمیا 31:35

There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars; for star differs from star in glory

Corinthians 15:41

جلال خورشید و جلال ماه و جلال ستارگان وجود دارد زیرا جلال ستارگان با هم تفاوت دارند

اول قرنتیان 15:41

And the city has no need of the sun or of the moon to shine on it, for the glory of God has illumined it, and its lamp is the Lamb

Revelation 21:23

و شهر نیازی به درخشش خورشید یا ماه ندارد زیرا جلال خداوند آن را روشن کرده است و چراغش، بره است

مکاشفه 21:23

Now he had still another dream, and related it to his brothers, and said, ‘Lo, I have had still another dream; and behold, the sun and the moon and eleven stars were bowing down to me

Genesis 37:9

او خواب دیگری دید و آن را برای برادرانش بازگو کرد و گفت: اینک خواب دیگری دیدم. و اینک خورشید و ماه و یازده ستاره بر من سجده می‌کردند.

پیدایش 37:9

متن درباره ستاره

آیا از خواندن این متن های زیبا در مورد ماه لذت بردید؟

ماه، جهان ما در شب را زیبا می‌کند. صرف‌نظر از تمام عیب و نقص‌هایمان، ما نیز مانند آن باید از نظر زیبایی و شکوه به خود باور داشته باشیم. 

ماه به ما یادآوری می‌کند که تاریکی نمی‌تواند زیبایی زندگی را از بین ببرد. با وجود فراز و نشیب‌های زندگی، باید زیبایی را منعکس کنیم و به هدف خود ایمان داشته باشیم.

کدامیک از این متن در مورد ماه مورد علاقه شما بود؟ آیا نقل‌ قول‌ های الهام‌ بخش دیگری برای اضافه کردن به این فهرست دارید؟ آن‌ها را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. همچنین، اگر از خواندن این نقل‌قول‌ها لذت بردید، فراموش نکنید که آن‌ها با دوستان و دنبال‌کنندگان خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.