عکس پروفایل پدر شدنم مبارک

پدر شدن اتفاق عجیبی است موجودی کوچک پا به دنیا می گذارد و وارد زندگی شما می شود که تو را پدر خطاب می کند. لحظه زیبای پدر شدن حس قشنگی است که بدون تجربه کردن نمی توان آن را درک کرد. جدیدترین متن و عکس پروفایل پدر شدنم مبارک را در این مطلب مشاهده خواهید کرد که می توانید از آن ها به عنوان عکس نوشته پدر شدنم مبارک استفاده کنید و به دیگران اعلام کنید که منتظر نی نی جدیدی هستید و یا خبر پدر شدن خود را به دیگران اعلام کنید. امیدواریم عکس نوشته های بابا شدنم مبارک این مجموعه که با وسواس خاصی انتخاب شده اند مورد توجه شما قرار بگیرد.

زیباترین متن و عکس پروفایل پدر شدنم مبارک

متن پدر شدنم مبارک – عکس پروفایل پدر شدن

پدر بودن، زیباترین شادی دنیاست
و نمی‌دانی من به خاطر تو
چقدر به اشک‌هایم لبخند زده‌ام !

پدر شدنم مبارک

عکس پروفایل پدر شدنم مبارکمتن پدر شدنم مبارک – عکس پروفایل بابا شدنم مبارک

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز!
هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود!
آخرین باری که شمردمشان
تنها یک دلیل برایم مانده بود..!
آنهــــــــــم وجود تو بود فرزند نازنینم

عکس پروفایل بابا شدنم مبارکمتن زیبا پدر شدن- پروفایل پدر شدنم مبارک

فرشته دوست داشتنی من
تو یکی از زیباترین معجزات زندگی ام هستی
یکی از بزرگ ترین شادی هایی که من تاکنون درک کرده ام
و یکی از دلایلی که روشنی و خنده و شادی بیشتری در جهانم وجود دارد
دوست دارم دختر کوچولوی عزیزم

پدر شدنم مبارک

عکس پروفایل پدر شدنم مبارکمتن پدر شدن خودم – عکس پروفایل برای پدر شدن

خنده و لبخندهایت
که کیلومترها ادامه پیدا می کند
قلب و روح من را گرم می کند
تو خیلی سریع بزرگ می شوی
در حالی که من آرزو می کنم هر لحظه با تو بودن
تا ابد ادامه داشته باشد
پسر کوچکم روزی یک مرد خواهی شد
و من تا همیشه کنارت خواهم بود

بابا شدنم مبارک

عکس پروفایل پدر شدن یعنیمتن زیبا برای دختر کوچولوی در راهم – عکس پروفایل بابا شدن

فرشته خوشگل من!
تو یک تکه کوچک از بهشت هستی
که از آسمان جدا شده
یک مشت شادی
یک قلب پر از عشق
دوست دارم دختر نازنینم

عکس پروفایل خوشبختی یعنی پدر شدنمتن پدر شدنم مبارک – عکس پروفایل دلخوشی یعنی پدر شدن

هیچی به شیرینی پاهای کوچیک تو نیست کوچولوی من! برای گرفتن دستانت لحظه شماری می کنم
دوست دارم بابای

پدر شدنم مبارک

عکس نوشته خوشبختی یعنی پدر شدن برای پروفایلمتن درباره پدر شدنم – عکس پروفایل پدر شدن یعنی

از بهشت برایم فرشته ای برای عشق ورزیدن
فرستاده شد
تا او را شب ها نگه دارم و تکان دهم و ببوسم
تا او را تنگ در آغوشم بگیرم

سالروز پدر شدنم مبارک

عکس پروفایل پدر شدنم مبارکمتن برای پدر شدن خودم – عکس نوشته بابا شدنم مبارک برای پروفایل

اوه عزیزم!
اگر می توانستم کاری می کردم
پرندگان فقط برای تو آواز بخوانند و
خورشید فقط برای تو نورافشانی کند

عکس پروفایل پدر شدنم مبارکمتن پدر شدن برای بار دوم – عکس نوشته بابا شدنم مبارک برای پروفایل

اوه نازنینم!
اگر می توانستم کاری می کردم که
گل ها فقط برای تو بشکفند و
باران فقط برای تو ببارد

عکس نوشته پدر شدنعکس پدر شدنم مبارک

دخترم
زندگی من!
سوسوی امید در من
روشنی من
من می توانم هرکاری انجام دهم
بله، هرکاری
فقط برای تو!

عکس پروفایل پدر شدنم مبارکدخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردی
دخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردی
دخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمده
یک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

عکس پروفایل بابا شدنم مبارک باشه

عکس پروفایل پدر شدنم مبارکمتن راجب پدر شدن – عکس نوشته با جمله پدر شدنم مبارک

وقتی در کنارم نیستی

گویی گم شده‌اي دارم کـه چون سرگردانان پیاپی در جستجویش هستم

گم شده‌اي عزیز و دوست داشتنی

دلخوشی همیشگی روزهای سختم

شادی بخش قلب خسته‌ ام

تـو بهترین هدیه خداوند بـه مـن هستی عزیز دلم

عکس پروفایل دارم بابا میشمشعر نو عاشقانه پدر شدن خودم – عکس پروفایل پدر شدنم مبارک

تو تکه اشعه ای از درخشش خورشید هستی
تو لبخندی برای روشن کردن روزهایم هستی
تو قلب من را خواهی دزدید
و آن را دلسوزانه و صمیمی نگه خواهی داشت
تو دختر کوچولوی با ارزش من هستی
با شیرینی از عالم بالا
که سال های عمر من را با خنده پر خواهی کرد
و زندگی ام را با عشق فراوان …

عکس پروفایل بابا شدنم مبارکمتن برای پدر شدنم- عکس پروفایل پدر بودن یعنی

من به صدای آرام نفس کشیدنت گوش می دهم
دستانم صورت کوچکت را لمس می کند
هرگز نمی توانم به این فکر کنم که ترکت کنم
و خداوند را شاکرم به خاطر چنین لطفی که در حقم کرده است

عکس نوشته خوشبختی یعنی پدر شدنمتن بابا شدنم مبارک – عکس نوشته بابا شدنم مبارک برای پروفایل

فرزندان شیرین تر از جانم
دوست داشتن تان بزرگ ترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه می کند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

عکس پروفایل پدر شدنم مبارکمتن تبریک بابا شدن خودم- عکس نوشته انتظار نی نی برای پروفایل

من نمی تونم به اندازه کافی از خدا به خاطر این که تو رو به من هدیه داد تشکر کنم
تو همیشه پسر کوچولوی من هستی و همیشه سعی می کنم بهترین چیزها رو برات فراهم کنم
امیدوارم شادی رو توی زندگیت پیدا کنی.

عکس پروفایل دارم بابا میشمفرزند عزیزم
امیدوارم فرشته ها کل شب نگهبان تو باشند و تا طلوع صبح مراقبت باشند

همین که تو را دارم، بهترین هدیه ی دنیا را دارم
دیگر در بین ستاره ها به دنبال درخشان ترین ستاره نیستم
در میان گل ها به دنبال زیباترین گل نیستم
تو کهکشانی هستی از پر نور ترین ستاره ها
کودک من
روز به روز بزرگ تر میشوی و من عاشق تر

عکس نوشته پدر شدنم مبارک برای پروفایلمتن و عکس نوشته های زیبا درباره پدر شدن

ممنونم که به دنیای من آمدی و زندگی را برایم زیباتر از همیشه کردی
دوستت دارم
بیشتر از دیروز
کمتر از فردا

عکس پروفایل برای پدر شدن

نوزاد خوشگل من
می خواهم به خورشید بفهمانم
تو پر نورتری
تو زیبا تری
به دنیا بفهمانم تو برای من
از هر چیز دیگر مهم تری

عکس پروفایل بابا شدنم مبارکجان منی از این عزیزتر نمی شود

جان منی و خوش به حالت که پدرت

تو را مثل گوش ماهی هایی که خودش کنار دریا کشف کرده دوست دارد

عکس پروفایل پدر شدنم مبارکبرایت یک مشت بوسه میفرستم

باز هم هست

از این بوسه های عاشقانه برایت زیاد کنار گذاشته ام

عکس پروفایل دارم بابا میشمفرزند خوب و مهربانم
آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

عکس پروفایل پدر شدنم مبارکمتن زیبا برای پدر شدنم

کوچک رویایی من

دنیا اگر خودش را بکشد نمیتوان

به عشق من به تو شک کند

تمام بودنت را حس می کنم

عکس پروفایل بابا شدنبا تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم فرزند عزیز تر از جانم!

عکس پروفایل به زودی بابا میشمتمام لحظه های زندگی من به زیبایی بودن توست پسرم

لذت بودنت تو زندگی ما وصف ناپذیره مرد کوچک من

هیچ وقت حتی ذره ای از این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشه عشق همیشگی من تو بزرگ ترین بهانه ی زندگی هستی

جشن میلادت را به پرواز می روم

دراین خانگی ترین آسمانِ بی انتها

آسمانی که نه برای من

نه برای تو

که تنها برای “ما” آبیست . . .

عکس پروفایل خوشحالی یعنی بابا شدندر بنفشه زار چشم تـو

مـن زبهترین بهشت ها گذشته ام

مـن بـه بهترین بهار ها رسیده ام

تـو همزبان بهترین دقایق حیات مـن

لحظه هاي هستی مـن از تـو پرشده ست

ميخواهم بـه خورشيد بفهمانم

تـو پر نورتری

تـو زيباتری

بـه دنيا بفهمانم تـو برای مـن

از هر چيز ديگر مهم‌تری

اینروزها بـه خاطر داشتنت

بی‌اغراق لبریز از عشق و محبت هستم

اما دلم بی‌وقفه بهانه گیر اسـت

مثل زمانی کـه تـو با تمام وجود چیزی را طلب می کني

و مـن از ترس آسیب رسیدن بـه تـو آنرا پنهان می‌کنم

عکس پروفایل پدر شدنم مبارکمتن در مورد پدر شدنم

بخاطر تـو هم شده هميشه آبي میمانم

بخاطر تـو هم شدة تمام روزهای بعد از اين مهربان‌تر خواهم شد

دلم ميخواهد زودتر دست‌هايت را بگيرم

زودتر روي دست‌هايم تكانت دهم بخوابی

زودتر برايت با زبان كودكانه قصه بگويم

بهانة بگيری و مـن كلافه شوم

بريزی

بپاشي

و مـن حرص هايم را سر بيخيالی خالی كنم

 

امیدواریم از مجموعه زیبای متن و عکس نوشته با مضمون پدر شدنم مبارک این پست لذت برده باشید و از آن ها برای عکس پروفایل پدر شدنم مبارک خودتان استفاده کنید.

ونیسا

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید