بهترین اسمهای کردی پسر بسیار زیبا و خاص با معنی
بهترین اسمهای کردی پسر بسیار زیبا و خاص با معنی

یکی از مهم ترین نگرانی های والدین امروزی انتخاب اسم مناسب برای فرزند خود می باشد اگر میخواهید که یک اسم خاص و پرمعنا انتخاب کنید می توانید از این اسمهای کردی پسر استفاده کنید. از شما دعوت می کنیم تا در ادامه این مطلب بهترین اسمهای کردی پسر بسیار زیبا و خاص با معنی را بخوانید. همچنین می توانید بیش از ۱۰۰ اسم پسر جدید و امروزی بهمراه معنی را می توانید بخوانید.

اسمهای کردی پسر بسیار زیبا و خاص با معنی

ئاراز  
معنی: آراز، اَرَس

ئارتین    
معنی:  شعله و گرمای آتش

ئارمین   
معنی: منسوب به آرام، پسر کیقباد

ئازا       
معنی:  دلاور، همریشه با آزاد

ئاسو      
معنی: آسو، افق

ئاکام      
معنی: عاقبت، سرانجام

ئاکو      
معنی: قلهٔ کوه

ئاگرین   
معنی: آتشین، نام یک کوهستان

ئالان     
معنی: بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)

ئاوات    
معنی: امید

ئەردەلان
معنی:  اردلان

ئەردەوان            
معنی: اردوان

ئەژدەر   
معنی: اژدر

ئەگید     
معنی:  دلاور، اصل این واژه ترکی است

ئەلەند    
معنی: تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید

ئەویندار
معنی:  عاشق

بهترین اسمهای کردی پسر بسیار زیبا و خاص با معنی

۱۰۰ اسم دختر باکلاس تهرانی با معنی بسیار شیک و زیبا

اسمهای کردی پسر بسیار زیبا با حرف الف

اَردلان   
معنی: جای و مکان مقدس؛ نام طایفهای از ایلات کرد ایران.

اربیل     
معنی: بسیار خوب

افشار     
معنی: معاون و شریک، (در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور (آوازِ افشاری)، نام ناحیه‌ای در کردستان

آدان      
معنی: مفید سودمند

آران
معنی: دارای طبیعت گرم، همچنین اسم شهری قدیمی که قباد آن را بنا کرد.

آرتین     
معنی: حرارت آتش،گرمای آتش

آرژین    
معنی: آتش زندگی،گرمای زندگی

آرشین    
معنی: دوست داشتنی

آرنا
معنی: آریایی نژاد

آری      
معنی: آریایی، نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است، اسم یکی از طوایف چادر نشین مازندران

آریتما    
معنی: نام یکی از سران ماد

آریز
معنی: نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج  نام ایرانی

آرین
معنی: مرد آریایی – آریایی نژاد، از نسل آریایی

آریوان   
معنی: آری به معنی آتشه، وان نام شهری در ترکیه

آزا        
معنی: آزا اسم کردی به معنی سالم بودن و سرحال و قبراق است؛ هم چنین آزا نام پادشاه مانایی بوده است.

آسو
معنی:  افق

آکار      
معنی: خلق و خو، اخلاق

آکام       
معنی: سرانجام،نتیجه کار

آکو       
معنی: قله کوه، مکان بلند، انسان با عظمت و مقتدر

آگا        
معنی: آگاه، مطلع،با خبر

آمانج     
معنی: هدف، مقصد

آمیار     
معنی: همکار، یاور

آنیموس  
معنی: بی نیاز، بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد

آوات
معنی: امید و آرزو

آویر      
معنی: آتش

آهیر
معنی: آتش

بهترین اسمهای کردی پسر با حرف ب

بَهرام     
معنی: پیروزگر، (در نجوم) مریخ، (در گاه شماری) روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران، در فرهنگ ایران قدیم فرشته‌ای موکل بر مسافران و روز بهرام است، (در اعلام) نام چند تن از شاهان ساسانی.

بُرزان
معنی: (بُرز = شکوه و جلال، عظمت، دارای قدرت، نیرومند و با شکوه، فراز + ان (پسوند نسبت))، منسوب به شکوه و جلال و عظمت؛ به معنای جایگاه بلند « بَرزان»، قدرتمند، نیرومند

بارِزان   
معنی: بارِز، نامِ قوم بارز یا بارزان یا بارجان، تاریخ این قوم به پیش از اسلام میرسد و نام آن از دوره‌ی ساسانیان در متون ضبط شده است.

بارمان
معنی: شخص محترم و لایقِ دارای روح بزرگ؛ از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی

باشار

معنی: چاره، علاج، درمان

باشوان   
معنی: نام کوهی در بانه، آشیانه

باشور    
معنی: به معنی جنوب

باشوک
معنی: نوعی پرنده شکاری

باگرو    
معنی: تندباد

باهوز    
معنی: گردباد

بخشان
معنی: دهش،‌ بخشش

برزام     
معنی: نام جد مانی

برزآفرین
معنی: تشویق بزرگ

برزفر    
معنی: دارای قامتی با شکوه، بلند پرواز، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی

بروا      
معنی: ایمان

بروسک
معنی: جرقه

بریار     
معنی: عهد و پیمان

بلیسه     
معنی: شعله، اخگر

بلیمەت   
معنی: دلاور

بوبان     
معنی: به‌سوی بالا

بوتان     
معنی: لهجه‌ای در زبان کردی

بوران    
معنی: بوران

بوژان    
معنی: نمو کردن، شکوفا شدن، به خود بالیدن

به‌نوش   
معنی: گوارا، بهترین نوش دارو

بیکس    
معنی: تنها و بدون حامی

بەتین     
معنی: آتشین

بەرزان  
معنی: بلندپایه

بەرهەم
معنی: ثمرە

بەلین     
معنی: پیمان

بەهیز    
معنی: نیرومند

اسمهای کردی پسر جذاب با پ، ت

پارسیا    
معنی: اهالی پارس

پشتیوان  
معنی: پشتیبان

پشکو    
معنی: شکوفە

پەژار    
معنی: افسردەدل

پەشیو    
معنی: هراسان و افسردەدل «همریشه با پژمان»

تَوار      
معنی: پرنده

اسمهای کردی پسر جذاب با ج، چ، ح، خ

جوانرو  
معنی: زیبا رو

چاوه      
معنی: عزیز

چیا
معنی: کوهستان، کوه

چیاکو    
معنی: کوه کوچک

خاوین    
معنی: پاک سرشت

خوشناو  
معنی: نامدار،نیک نام

مجموعه ای از زیباترین اسم های دخترانه کردی اصیل به ترتیب حروف الفبا + معنی

اسمهای کردی پسر زیبا با حروف د،ذ

دادیار    
معنی: حامی قانون، مجری عدالت

داژیار
معنی: روزی ،قدرت

دالاهو    
معنی: برگرفته از کوهی در کرمانشاه

دانیار     
معنی: بخشندە

داوین
معنی: دامنه کوه

دیار      
معنی: دیار، پیدا

دیاکو     
معنی: بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود.

دایان
معنی: سرافرازی و سربلندی

دیلمان    
معنی: برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد.

دیمەن    
معنی: چشم‌انداز

دەرسیم
معنی: برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه

اسمهای کردی پسر جذاب با حروف ر، ز، ژ

راژان    
معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

راژور   
معنی: جایی بالا،حاکم

راشین    
معنی: (تلفظ: rāšin) سر سبز و خرم و با طراوت، به علاوه راشین در برخی منابع راه آبی یا جویباری که از سبزه زار می‌گذرد.

رامان    
معنی: در شگفت

رامیار    
معنی: اهل سیاست، سیاستمدار

راویژ    
معنی: تدبیر

رزگار    
معنی: رستگار، آزاد

روژبین  
معنی: بیننده‌ی روز، راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی

روژمان
معنی: روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.

روژند
معنی: نور خورشید

روژهات
معنی: روزها

روژهلات
معنی: شرق

روژیار
معنی: آفتاب،زمانه

ریباز
معنی: راه و شیوه

ریبوار
معنی: رهگذر

ریبین
معنی: رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر

ریزان
معنی: وارد، ماهر

ریکەوت
معنی: کردی

ریناس
معنی: رهشناس

ریوان
معنی: رهگذر

زاگروس
معنی: زاگرس اصل این واژه یونانی است.

زال
معنی: حکمران، چیره

زانا
معنی: دانا

زانکو
معنی: دانشگاه

زانیار
معنی: یار دانا و دانشمند

زریان
معنی: نام یک نوع باد، تندر، طوفان

زمناکو
معنی: نام کوهستانی در کردستان

زوراب
معنی: کردی

زوران
معنی: تلاش، کشتی

زیلان
معنی:  نام گیاهی است یکساله و معطر و دارای کرکهای غده‌دار و چسبناک از تیرهی اسفناج

ژابیز
معنی: نام گیاهی و دارویی گیاهی که به بومادران (بوی مادران) معروف است، اشک آتش

ژاکان
معنی: پژمرده ، اسم نیست مصدر فعل است

ژان
معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج

ژاوەرو
معنی: ژاورود

ژوان
معنی: میعادگاه عاشق و معشوق

ژیار
معنی: شهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندان

ژیان      
معنی: خشمناک و غضبناک؛ بیباک و شجاع

ژیر       
معنی: هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»

ژیکان
معنی: قطره ی باران

ژیلوان   
معنی: کوهنورد

ژیلەمو   
معنی: اخگر

ژیوار    
معنی: زندگی

ژیوان    
معنی: نگهبان زندگی

ژیهات   
معنی: کاردان، ماهر، شایسته، لایق

اسمهای کردی پسر زیبا و قشنگ با حروف س، ش

سَیوان
معنی: هاله، اطراف ماه، سایبان، چادر

سارو
معنی: طوطی

ساکار
معنی: پاک و ساده

ساکو
معنی: کوه بدون گیاه؛ ساده و بی آلایش؛ یکسان و یکنواخت

سامران
معنی: نامی محلی، بلند و سر فراز

سانیار
معنی: حامی و پشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد

سایمان
معنی: مانند سایه

سردشت
معنی: به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی

سوران
معنی: نام نوعی لهجه ی مادری کردی سورانی – کرد سوران

سه یوان
معنی: کوهی در ایلام

سیامند
معنی: نام کوهی است.

سیپان
معنی: بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان

سیروان
معنی: نام رودی در منطقه هورامان تخت کردستان

سیوان
معنی: ماه

سەردار
معنی: سردار

سەرکەوت
معنی: پیروز

شارو
معنی: بازمانده یا پنهان

شالیار
معنی: همدم شاه

شاهو
معنی: نام کوه

شمِال
معنی: طوفان

شوان
معنی: (تلفظ: šo (a) vān) شبان، چوپان، نگهبان گله

بهترین اسمهای کردی پسر بسیار زیبا و خاص با معنی

معنی اسم مهرشاد در زبان فارسی یعنی چه و فراوانی این اسم چقدر است؟

جذابترین اسمهای کردی پسر با ک و گ

کاردوخ
معنی: نامی برای قوم کرد

کاویار
معنی: مراد،آرزو

کژوان
معنی: کوهنورد

گایار
معنی: یار بزرگ یار قدرتمند

گرشاسب

گرشاسب اسم پسرانه است، معنی گرشاسب: (= کرشاسپ و گرشاشپ) 1- به معنی دارندهی اسب لاغر؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) از پهلوانان ایرانی سپاه منوچهر در جنگ با سلم و تور و خزانه دار منوچهر. گرشاسبنامه سرگذشت اوست. 2) آخرین شاه از سلسلهی پیشدادیان و پسر زو که نه سال پادشاهی کرد.

اسمهای کردی پسر زیبا با لام و میم 

لاهور
معنی: یکتا

ماردین
معنی: نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه

ماژان
معنی: بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند

ماهور
معنی: تابناک

اسمهای کردی پسر جذاب با ن، و، ه، ی

نیوان
معنی: مرد دلیر، شجاع، پهلوان

نیهاد
معنی: نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده

نودشه

نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته‌اند

واتیار
معنی: سخنگو

وادیار
معنی: اینطور که پیداست، ظاهر امر

وارش
معنی: بارش، باریدن باران

وارو
معنی: رهگذر

وانیار
معنی: باسواد

وفران
معنی: در زبان کوردی ایلامی به معنای برف

وریا
معنی: قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ

ویس
معنی: نام دختر قارن و شهرو در داستان ویس و رامین که در ایران قبل از اسلام رواج داشته و طبق قرائن در عهد اشکانیان پرداخته شده است؛ این داستان تا قرن پنجم هجری به زبان پهلوی وجود داشته است. عشیره یکرنگ

بهترین اسمهای کردی پسر بسیار زیبا و خاص با معنیهاوار
معنی: فریاد

هاوراز
معنی: همراز

هاوری
معنی: همراه

هایکا
معنی: آرام، مرموز، از اسطوره‌های کردستان

هژار
معنی: بینوا، فقیر، تنگ دست

هژیان
معنی: ارزنده، شایان ارزش

هستیار
معنی: احساس کننده، ادیب

هفال
معنی: رفیق

هلکو
معنی: کوه کوچک، تپه

هلکوت
معنی: فرصت، وقت

هلمت
معنی: حمله، هجوم

هلموت
معنی: کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است.

هوار
معنی: قشلاق، خیمه سلطان در قشلاق

هوال
معنی: خبر، رفیق

هوتخش
معنی: صنعت گر

هوراز
معنی: دوست صمیمی

هورام
معنی: زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖهاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ

هورامان
معنی: منطقه‌ایی در کردستان

هوران
معنی: مرغزار کوچک در کوهستان

هوزان
معنی: آوازەخوان

هوگر
معنی: انس گرفتن، عادت کردن

هولان
معنی: چوگان بازی

هیدی
معنی: آرام، آهسته، بردبار

هیرا
معنی: فراخ، وسیع

هیرش
معنی: فشار، هجوم

هیرش
معنی: یورش، هجوم و حمله

هیرو
معنی: نام گلی به زبان کردی (گل ختمی)

هیژا
معنی: گرامی، شایسته، گران بها، بزرگوار

هیمن
معنی: آرام، موقر، شکیبا

هیوا
معنی: امید

هەردی
معنی: آمدن

هەژار
معنی: ندار و فقیر

هەلکەوت
معنی: فراز-رونده، چیره

هلگورد
معنی: بهترین جلودار

هەلو
معنی: آله، عقاب

هەندرین
معنی:  نام کوهستانی در کردستان

هەوراز
معنی: فراز و نشیب

هەورام
معنی: برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند.

یَل کورد 
معنی: پهلوان کرد

یَلکاک  
معنی:  برادر پهلوان

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید