تعبیر خواب امام رضا (ع) و زیارت آن حضرت

ممکن است در خواب ببینید که به زیارت امام رضا (ع) رفته اید و یا ایشان را در خواب دیده باشید و به دنبال تعبیر این خواب باشید. در این نوشته سعی کردیم که تعبیر خواب امام رضا (ع) و زیارت آن حضرت را از مراجع تعبیر خواب معتبر گردآوری کنیم و تعبیر هر خوابی در رابطه با زیارت امام رضا (ع) را برای شما بیان کنیم. مانند تعبیر خواب دیدن امام رضا ع، تعبیر خواب زیارت امام رضا ع، تعبیر خواب پنجره فولاد امام رضا، تعبیر خواب بوسیدن ضریح امام رضا ع، تعبیر خواب گریه در حرم امام رضا ع و ….

به طور کلی زیارت حرم امامان و معصومین در خواب به این معنی است که آرامش و آسودگی در انتظار شماست و عده ای عقیده دارند که خواب دیدن زیارت یک امام معصوم به معنی رضایت آن امام معصوم از شخص زیارت کننده است و حتی ممکن است ثواب زیارت آن امام برای شما نوشته شود.

بنابراین خواب دیدن زیارت امام رضا (ع) به معنی رضایت آن امام بزرگوار از شما و حتی نوشته شدن ثواب زیارت برای شماست. البته این را در نظر بگیرید که ممکن است شما به دلیل اینکه بیش از حد به امام رضا (ع) و زیارت ایشان فکر کرده اید در عالم خواب ببینید که به زیارت ایشان رفته اید و یا خود ایشان را از نزیدک ملاقات کرده اید.

تعبیر خواب امام رضا (ع) کامل

ممکن است در عالم خواب و رویا ببینید که با حضرت امام رضا (ع)روبرو شده اید و صورت ایشان را میبینید و یا خود ایشان را زیارت نمی کنید و در خواب به زیارت حرم امام رضا (ع) می روید. در ادامه شما را با تعابیر این خواب ها آشنا می کنیم.

تعبیر خواب دیدن امام رضا (ع)

بارها شنیده ایم که شخصی در خواب می بیند که شخص امام رضا (ع) را زیارت می کند. دیدن خود امام رضا (ع) در خواب چه تعبیری دارد و چگونه می توان مطمئن شد شخصی که در خواب دیده ایم خود امام رضا (ع) بوده است یا نه؟

از جمع بندی مطالب مرحوم حاجی نوری در کتاب دارالسلام می توان این گونه نتیجه گرفت که اگر کسی دارای اعتقادات درست باشد و در مورد پیامبر و ائمه آن گونه که بوده اند عقیده داشته باشد اگر آنان را در خواب ببینید رؤیایش حقیقی است و شیطان به شکل آنان مجسم نمی شود، لکن این نمی تواند دلیل بر این باشد که خواب حجت باشد به این معنی که مبدأ برای تشریع حکم شرعی و ثبوت اصلی از اصول شرعی باشد.

خواب چون مربوط به عالم دیگر است می تواند دارای تعبیر و تأویل دیگری غیر از ظاهر آن باشد. بنابراین ظاهر آن نمی تواند مورد تمسک و عمل ما باشد. از آن جایی که ما امامان معصوم را ندیده ایم و تصویری از آنان در ذهن خود نداریم نمی توان به طور قطع مطمئن شد که واقعا شخصی که در خواب دیده ایم امام رضا (ع) و یا یکی از دیگر معصومین باشد.

دیدن امامان معصوم در خواب ( پیامبر، حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسین، امام رضا و …) همگی نشان از رحمت، عزت و نعمت برای شخص بیننده خواب است.

آن چه كه از روايات استفاده مي شود اين است كه اگر كسي يكي از چهارده معصوم را در خواب ببيند واقعاً همان بزرگواران را ديده است. (به شرط آن كه واقعاً چهره آنها را در خواب ديده باشد).
از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه مي فرمايند:

«من رآني في منامه فقد رآني لأنّ الشيطان لا يتمثل في صورتي و لا في صورة أحد من أوصيائي.»

هر كس مرا در خواب ببيند، (واقعاً) من را ديده است. همانا شيطان به صورت من و جانشينان من ظاهر و مجسم نمی‌ شود.

علامه مجلسی در كتاب تعبير خوابش مي فرمايد: ديدن پيامبر زادگان (كه شامل ائمه معصومين نيز می‌شود) در خواب ده وجه دارد:

 • رحمت
 • عزت
 • نعمت
 • شرف
 • دولت
 • ظفر
 • سعادت
 • رياست
 • قوّت
 • راحتی

تعبیر خواب زیارت امام رضا (ع) چیست؟

اگر در خواب ببینید که در حال سفر به مشهد برای زیارت امام رضا (ع) هستید چه تعبیری دارد؟

اگر کسی خواب ببیند که به مشهد برای زیارت امام رضا (ع) رفته است، عملی انجام داده که برای او ثواب حج نوشته شده و شفاعت امام رضا (ع) را برای خود خریده است. همچنین تعبیر خواب زیارت امام رضا (ع)، نشانه حاجت روا شدن بیننده خواب و در ایمنی و آسایش قرار گرفتن او است.

تعبیر خواب زیارت کردن امام رضا (ع) و به طور کلی زیارت همه ائمه و معصومین در خواب از نظر روانشناسی به معنای آرزو برای رسیدن به اهداف دسته جمعی در زندگی واقعی است. اگر در خواب خود را در حال برگشتن از زیارت امام رضا (ع) مشاهده کردید بیانگر سود و رهایی یافتن از استرس‌ هاست.

تعبیر خواب زیارت امام رضا (ع)تعبیر خواب پیاده به زیارت امام رضا رفتن چیست؟ اگر در خواب دیدید که پیاده به زیارت امام رضا (ع) می‌روید نشانه این است که نذری کرده اید و بایستی آن را ادا کنید و انجام دهید.

تعبیر خواب به زیارت امام رضا (ع) رفتن با اتوبوس، قطار، هواپیما و … همگی خوب و نیکوست و مهم قصد زیرات ایشان است که در خواب هم نیکوست و تعبیر خوبی دارد.

اگر خواب دیدید که به تنهایی به زیارت امام رضا (ع) رفته اید و مردمی برای بدرقه کردن و خداحافظی با شما آمده‌اند به معنی این است که مرگ شما نزدیک است البته تعبیر خواب شرایطی دارد و همیشه نمی توان از یک خواب یک تعبیر مشخص بدست آورد.

اگر در خواب تعداد زیادی را در حال زیارت امام رضا (ع) دیدید به این معنی است که سفر طولانی در پیش دارید.

تعبیر خواب رفتن به حرم امام رضا با مرده چیست؟

اگر در خواب ببینید که با شخصی که از دنیا رفته به مشهر برای زیارت امام رضا (ع) می روید و یا با ان شخص در حرم امام رضا ع در حال زیارت هستید تعبیرش چیست؟ این خواب هم برای صاحب خواب و هم برای شخص درگذشته تعبیر خوبی دارد. تعبیرش برای شما عمر طولانی و رزق و روزی حلال و برای شخص مرده آمرزش گناهان و آرامش روح است. البته اگر در خواب شخص مرده حالت خوبی داشته و نالان و مضطرب نباشد. گریه در خواب خوب است اما بیقراری و با صدای بلند فریاد زدن خوب نیست.

تعبیر خواب برگشتن از زیارت امام رضا این است که از غم ها نجات پیدا کرده و به مقصود خود خواهید رسید انشا الله.

تعبیر خواب حرم امام رضا (ع)

امام صادق (ع) می فرماید: اگر کسی در خواب ببیند به حرم پادشاهی عادل رفت، تعبیر آن این است که موفق به انجام کارهای مفید خواهد شد. بنابر این تعبیر خواب حرم امام رضا (ع) این است که کارهایتان را با موفقیت و بدون مشکل انجام خواهید داد.

تعبیر خواب حرم امام رضا (ع) از ابراهیم کرمانی: اگر کسی ببیند وارد حرم پادشاه یا حرم مردی بزرگواری شد، دلیل که از شر پادشاه یا حاکم وقت ایمن شود و از پادشاه یا حاکم وقت، به او خیری خواهد رسید.

اگر کسی خواب ببیند در حرمی مشغول زیارت است، حاجتی دارد که زیارت آن شخص، موجب حاجت روایی او خواهد شد.

به طور کلی می توان گفت تعبیر خواب امام رضا (ع) و زیارت آن حضرت این است که حاجتی در دل دارید که به واسطه امام رضا (ع) که به زیارت حرم او رفته اید، و به برکت دعای خیر آن حضرت، به حاجت خود خواهید رسید و یا عملی انجام داده اید که ثواب زیارت حرم امام رضا (ع) به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب گریه در حرم امام رضا

قبل از تعبیر خواب گریه در حرم امام رضا اجازه دهید مطالبی را در ابتدا عرض کنیم؛ گریه همواره عملی بوده که انسان برای رهایی از ناراحتی ها و بیرون ریختن آنها از درون خود انجام می دهد. درست است که ما در مواقع غم و اندوه و فشارهای شدید روانی گریه میکنیم اما گریه به هیچ عنوان کار بدی نیست و بروز این احساسات به ما کمک می کند که راحت تر با احساسات تنش زای خودمان کنار بیاییم.

جالبتر آنکه همواره پس از گریه و تخلیه فشارهای روانی و عاطفی یک حس سبکی و نشاط در انسان به وجود می آید. همین موضوع هم در مورد گریه در خواب نیز صدق می کند که یعنی اگر خوتان را در خواب درحال گریه ببینید نشانه خوبی است و به احتمال زیاد خروج از سختی و فرا رسیدن دوره شادی و نشاط نزدیک است. البته بسیار به محل شما هم دارد.

اگر شخصی خود را در حال گریه در حرم امام رضا و یا یکی از معصومین ببیند تعبیرش بطور قطع مثبت خواهد بود و نشان آن دارد که با زیارت حضرت رضا(ع) و حرم ایشان یک آرامش و خوشحالی در دل شما به وجود خواهد آمد و برخلاف تصور تعبیر خواب گریه در حرم امام رضا نشانه خوبی خواهد داشت اما باید به زیارت ایشان مشرف شوید.

تعبیر خواب بوسیدن ضریح امام رضا (ع)

اگر در خواب ببینیم که وارد صحن حرم امام رضا ع شده و در حال بوسیدن ضریح امام رضا ع هستیم تعبیرش چیست؟ در فرهنگ اسلامی و به خصوص در فرهنگ ما ایرانیان ضریح مکان های مقدس و اماکن متبرکه از حرمت خاصی برخوردار بوده و وسیله ای برای درخواست حاجت ها می باشد وقتی خود را در مقابل ضریح امام رضا ع و در حال بوسیدن و زیارت ضریح ایشان می بینیم این خواب به معنی این است که درخواست و حاجت بزرگی داریم و از صمیم قلب آن را خواهانیم. تعبیر خواب پنجره فولاد امام رضا ع نیز همین تعبیر را دارد. از آن جایی که در عالم بیداری برای درخواست حاجت های خود دست به دامان امامان و امام زادگان می شویم و در خواست خود از خدا را به واسطه ایشان مطرح می کنیم ذهن ما در خواب نیز این صحنه ها را بازسازی می کند. البته در بعضی مواقع این خواب ها تعبیر عمیق تر و پیچیده تری دارند و گاهی تعبیر آن ها توجه خاص آن حضرت به می باشد.

در بابت معجزات آقا علی بن موسی الرضا در تعبیر خواب

نقل است که ابی حبیب نباجی می گوید: شبی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که گویا به نباج (نباج منطقه‌ای است در راه بصره) آمده و در مسجدی که حجّاج، هر سال در آن وارد می‌شدند نشسته است. من به ایشان سلام کردم. پیامبر مشتی خرمای صیحانی را از طبقی که روبرویش بود به من داد.
آنها را شمردم هجده دانه بود و ناگهان از خواب پریدم.
وقتی بیدار شدم ندانستم تعبیر این خواب چیست؟ .با خودم فکر کردم که هجده سال دیگر عمر خواهم کرد.

از این اتفاق بیست روز گذشت. روزی در زمینم مشغول کار و زراعت بودم که خبر رسید حضرت رضا علیه السلام از مدینه به نباج آمده و در مسجد حجاج اقامت کرده است. من بلافاصله به مسجد رفتم تا ایشان را زیارت کنم. دیدم امام، درست مانند پیامبر، در همان جایی که در خواب دیده بودم بر حصیری نشسته، و طبقی از خرمای صیحانی در مقابل اوست.
جلوتر رفتم؛گویی می دانست که من نزد ایشان خواهم رفت، به امام سلام کردم. امام جواب سلام مرا داد، مرا نزد خود خواند و مشتی خرما به من عنایت کرد. خرماها را شمردم و دیدم هجده دانه است.
عرض کردم:«یابن رسول الله! بیشتر عنایت کنید!»
فرمود:«اگر رسول خدا بیشتر می‌داد، من هم می‌دادم.»

منابع:
بحارالانوار، ج 49، ص 35، ح 15. از عیون الاخبار رضا، ج 2، ص 210.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

37 نظرات
 1. Rezvani می گوید

  سلام خسته نباشیدمن خواب دیدم درحرم امام رضا(ع)هستم تنهاهستم ویک باره خانواده وفامیل نزدیک رادیدم مرادیدندبه سمت من آمدندامامن گریختم ولی مراپیداکردندتعبیرش چیست

 2. حسینی می گوید

  چه جالب خانم و یا اقای رضوانی منم بارها خواب دیدم توی حرم امام رضا تنها هستم و کسی فرار میکنم و سرانجام به حرم میرسم
  کاش میدونستم تعبیرش چیه

  1. فاطمه می گوید

   سلام بر شما . کسی دو بار خواب من را دید که به زیارت امام رضا میروم و دفعه سوم خودم ان خواب را دیدم . و در خواب گریه هم میکردم . تعبیرش به نطرتون چیه

   1. سارا محمدی می گوید

    با سلام، گریه در خواب بسیار نیکو و پسندیده است به خصوص که در حرم امام رضا (ع) باشد. این که دیگران شما را در حال رفتن به زیارت امام رضا ع دیده اند می تواند نوعی دعوت ایشان از شما باشد.

 3. Sharifi می گوید

  سلام من خواب دیدم پدرم که زنده است و ما به همراه او با یک بیل که از منزل برده بودیم در حرم امام رضا مشغول سنگ کاری در داخل حرم هستیم چه تعبیری دارد
  لطفا پاسخ دهید

 4. علی چگینی می گوید

  با سلام اگر می توانید با پدر به زیارت امام رضابروید. ثواب فراوان برایتان به همراه دارد و بعد از زیارت شاهد تغییرات خوبی در زندگی تان خواهید بود. التماس دعا

 5. مرضیه می گوید

  سلام من خواب دیدم ک روبروی در ورودی حرم امام رضا هستم وقتی فهمیدم ک حرم اقا هستش رو زانوهام افتادم سمت حرم شروع کردم با صدای بلند گریه کردن و تو دلم ب اشتباهاتم فک کردم بی محبا داد میزدم گریه میکردم ک مردی کوتاه قد ک گویا سید بودن بمن گفتن ک دخترم چرا پیش خود آقا نمیری حرف بزنی چند بار گفت و من وقتی ب اشتباهاتم فکر میکردم و مشکلاتم دلم بیشتر میشکست و روم نمیشد ک با آقا روبرو بشم چون وقتی اون اقا بمن گفت چرا نمیری با خود آقا حرف بزنی انگار حس میکردم آقا اونجا حضور داشت و چهره اون مرد قدکوتاه ک گویا سید بودن رو دیدم و تعبیر این خواب رو نمیدونم موقع اذان صبح هم دیدم سحرگام بود

  1. علی چگینی می گوید

   حضور شما در حرم آقا نشان از مثبت بودن خواب شما دارد و اگه شما حضور ایشان را احساس کرده اید و چهره اشان را ندیده اید هم مشانه خوبی است چرا که دیدن چهره ائمه و معصومین می تواند دلیل بر باطل بودن خواب شما داشته باشد. شخصی هم که در خواب به شما روی خوش نشان داده است می توانند همان ذات حقیقی و پاک شما باشد که شما را تشویق به اظهار ندامت و توبه کردن می کند. به نظر می رسد که شما از انجام کارهای گناه خسته شده اید و خود وجودی شما میل به پاکی دارد. اگر می توانید به زیارت حضرت بروید و قلب خودتان را از گناه سبک سازید. اگر نمی توانید هم با خواندن یک زیارت عاشوا و به نیت زیارت آقا علی بن موسی الرضا و دادن صدقه روحه خودتان را بازیابید.
   نماز اول وقت را فراموش نکنید و به لطف و رحمت خدا امیدوار باشید.

   1. sp می گوید

    سلام ی جا خونده بودم که پیامبر گفتن که اگه چهره مارو تو خواب دیدید درسته شیطان نمیتونه خودش رو به شکل ما در بیاره

 6. مهسا می گوید

  سلام خواب دیدم با همسرم رفتیم مشهد بعد با هم رفتیم داخل صحنها دنبال خواهر همسرم می گشتیم بعد عز همسرم جدا شدم پیش خودم گفتم تا اینجا اومدم زشته سلام ندم فقط هم بالای یکی از گلدسته ها معلوم بود ، تو خواب هم میدونستم خوابم‌ و دارم خواب میبینم ، اما گفتم به هر حال من سلام میدم و حاجتم و میخوام،وقتی سلام کردم و حاجت خواستم، از یه دیوار شیشه ای کوتاه خودم و کشیدم بالا بعد یکی از خادمها گفت خانم چی میخوای گفتم میخوام گنبد آقام‌ رو ببینم، اون بنده خدا هم گفت اوجاست ببین، همینجوری که میپریدم‌ بالا دوتا گلدسته رو دیدم.

 7. ستایش می گوید

  سلام من دیشب خواب دیدم با مادرم رفتم مشهد و کنار یه جوی هایی که قست بندی بودن نشستم که مادرم یهو بهم گفت نگاه کن آب چشمه قل قله ،هر کی از این آب بخوره حاجت روا میشه ،و این کرت ها یا همون جوی ها ا پر آب و جاری بودن و آب شفاف و زلالی داشت ،منم همینطور که نشسته بودم بلند شدم و نزدیک یکی از این قسمتها که کنارم بود رفتم و چند مشت آب خوردم و کلی توی اون قسمت که اتفاقا در حال ساختن بخشهایی هم بودن با مامانم چرخیدیم و یه سبد که از برگهای سبز ی که با نظم چیده شده بود خریدیم ،ممنون میشم خوابمو تعبیر کنید

 8. Ranyy Mohammadii می گوید

  سلام
  من خواب دیدم تو حیاط حرمم با عمه و دختر عمه و …
  بعد به حرم نگاه میکنم و به یاد ارزوم میفتم و ارزومو به امام رضا میگم و گریه میکنم.تعبیرش چیه؟

 9. هانیه می گوید

  سلام.من خواب دیدم ک ب حرم امام رضا رفتم چن تا از اشنایان هم هستن ب داخل جایی میرم و کیفمو اونجا میزارم با دوستام وقتی میخوام کفشامو بپوشم میبینم ک کفشام نیستن پا برهنه میرم رو ب روی صحن امام رضا با گوشیم عکس میگیرم ولی هرچی عکس میگیرم ذخیره نمیشه چون شارژش کمه و میخواد خاموش شه خالم صدام میکنه میگه ب اون خادم بگو ک کفشتو دزدیدن تا برات پیداش کنن .تعبیر این خواب من چیه؟میشه لطف کنید بگین؟

 10. خودسیانی می گوید

  سلام من خواب دیدم یه جایی مثل مسجد یا یکی از ورودی های صحن های امام رضا با تعدادی آقا و خانم که یکیشون آشنا بود و کنار من نشسته بود حضور داشتم یه آقایی داشت مداحی می کرد و من و اون آشنامون خیلی گریه می کردیم بعد بلند شدیم و رفتیم پشت سر اون مداح نشستیم دوتا نان خشکه جو دست من بود به یه بچه افغانی تعارف کردم اما اون یکیشا برداشت و یکیشم خودم خوردم بعد داشتم فکر می کردم که حالا که می خوام برم پیش امام رضا ازش چی بخوام فکر کردم و چند بار نظرم عوض شد و در آخر به خودم گفتم به امام رضا می گم آقاجان هرچیزی که خودتون می دونید برای من بهتره اونا بهم بدید یعنی تعبیرش چیه

 11. سحر می گوید

  سلام من مدت طولانیی هست که خواب حرم امام رضارو میبینم که هرجای دنیا مسافرت میکنم حرم امام رضااز اونجا دیده میشه ولی تا میخوام برم به صحک اصلی و در اصلی که به قبرایشون میخوره درهابرای من بسته میشه.یا یکبار دیدم دوستم درمشهد زندگی میکنه ومن رو داره میبره داخل حرم اما قایمکی وسط راه خیلی اتفاقات بدی میفته ومن رو میدزدن یا عده مرد و خلاصه دستم به حرم نمیرسه هرچقدرکه میدم میدوام.یکساله هرشب میبینم از این دیت خواب ها از حرم امام رضا.من کلا بکباردرعمرم پابوس اون حضرت رفتم و هتر نزدیک به در اصلی حرم بود وغذاام قسمتمون شد اما اونجا خیلی باهمسرم دعواکردیم تازه عقدکرده بودیم.تعبیرش چیه.یا همش خودمو درکنار حرگ آقادرحال گناه میبینم آخه چرا

 12. Adelante می گوید

  سلام من خواب دیدم که امام روبه روم هستن و من ازشون حاجت میخوام یهو بلند میشم و امامو بغل میکنم وسرمو روی قلبش میزارم و ازش یه درخواست میکنم دقیق یادم نیست ولی انگار وقتی امام رفته یادم میاد که مهمترین خواستمو بهش نگفتم اونو تو دلم دوباره تکرار میکنم و پیش خودم میگم اون از ره دور هم صدای منو میشنوه
  لطفا تعبیرش رو بگید

 13. محمد آصف(رحمانی) می گوید

  سلام…من دیشب خواب حرم امام رضا ع رادیدم وقبر مطهر خاکی و طبیعی بود بدون ضریح و چیز های دیگر بالای قبر تعداد گل های بود و من میبوسیدم و از قبر مطهر کمی خاک آنحضرت را به همراه خود بخاطر شفای بیماری مثل کرونا بردم لطف کنید اگر تعبیر دارد برام بفرستید

 14. Ayda می گوید

  سلام من خواب دیدم که با دونفر از خانواده ام درماشینیم و ناگهان مسیر ماشین به سمت حرم امام رضا رفت و گنبد حرم به شدت بزرگ بود و ما با ماشین وارد حرم شدیم.بعد من رفتم یه جا نشستم و چند نفر از اقوام برامون نذری آوردن و گفتن برای فلانی هم بردار.اون شخصی که گفتن براش نذری بردار توی زندگیه من از همه پنهانه و نمیدونم از کجا میشناختنش

 15. سروش می گوید

  سلام
  من خواب دیدم که به حرم امام رضا رفته بودم، و مردم دیگری هم بودند که منتظر اذن دخول به حرم ایشان بودند
  نوبت من شد و صدایی آمد که سروش بیا
  وارد حرم شدم
  فکر میکردم فقط ضریح را قرار است ببینم، اما انگار قسمتی بود که ایشان را دفن کرده اند ، امام را با کفن سفید دیدم که بدنشان و صورتشان کاملا سالم بود و فقط صورتشان پیدا بود. و در کنارش دو مرد کفن پوش دیگه هم خوابیده بودند ، تعبیرش چیه یعنی

 16. Farhad می گوید

  سلام من خواب دیدم که در حرم امام رضا علیه السلام هستم و میخواستم برم بیرون حرم که اذان گفته شد و من وضو گرفتم و به داخل رفتم و خاهرم و برادرم و پدرم هم داخل حرم رفتند و من مشتاقانه دنبال پنجره فولاد میگشتم

  تعبیرش چیه

  1. سارا محمدی می گوید

   تعبیر خواب زیارت امام رضا ع بسیار خوب هست و میتونه نشونه حاجت روایی و رسیدن شما به آرامش قلبی باشه. اینکه شما به دنبال پنجره فولاد میگشتید میتونه نشونه ای باشه که شما خواسته ای دارید و انشا الله این خواسته شما به واسطه امام رضا برآورده میشه.

 17. مرجان می گوید

  سلام
  من در خواب امام رضا رو دیدم و چهره ایشونم دیدم که می گفتن امام رضا هستن
  ازشون در مورد این پرسیدم که آیا من ازدواج دارم ؟
  با خنده سرنگون داد و گفت بله
  بعد زمانشو پرسیدم گفتن ۳۸ سالگی

  می خوام ببینم واقعا تعبیر میشه یا تعبیر دیگه داره؟

  1. سارا محمدی می گوید

   سلام
   همه خواب های تعبیر ندارن و ممکنه ما تحت تاثیر افکارمون بعضی خواب ها رو ببینیم اما به صورت کلی دیدن خواب امام رضا و زیات ایشان خواب بسیار خوب و پربرکتی هست.

 18. زهرا می گوید

  سلام خواب دیدم رفتم حرم زیارت امام رضا
  خود امام رضا علیه السلام اونجا بودن تو خواب یک عبا یک انگشتر طلا و یک ظرف خالی میوه که شبیه به کاپ مسابقات هست به من دادن و منو به خواندن سوره تکاثر امر کردن تعبیرش رو لطفاً بهم بگید

 19. نظری می گوید

  سلام من خواب دیدم وارد حرم امام رضا شدم رفتم وارد یه جای سربسته شدم دیدم چندتا خادم وایسادن کنار جایی که پراز کتاب زیارت نامه هست من یکی از زیارت نامه هارو برداشتم بازش کردم. یادم نیست خوندم یا نه گذاشتم سرجاش کتابو بعدرفتم جلوتر مادرمو دیدم داره دعا میخونه کنارش یه چیزخوردنی بودگردو داشت ازش برداشتم خوردم به مادرمگفتم باقیشونو نذری بده به مردم بعد گفتم میرم زیارت امام رضا میرم داخل رفتم داخل یه جایی نه تاریک بود نه روشن یه دفعه داخل خواب یادم افتاد کرونا هست بسته هست برگردم برگشتم بعد از خواب بلند شدم ببخشیدزیاد شد ممنون میشم تعبیرش کنید دوسه بار قبلش بازم هی خواب میدیدم رفتم زیارت امام رضا

 20. فاطمه می گوید

  سلام من یک دوست مبتلا به سرطان خون دارم،ک دیشب خواب دیده به همراه من با قطار به مشهد رفتیم،و در حیاط حرم نشستیم و اون سرش رو روی پای من گذاشته و فوت شده،تعبیرش چیه خواهش میکنم زودتر جواب بدید

 21. ساجده می گوید

  سلام
  خواب دیدم که در مسیری دارم راه میرم سمت راستم دریا بود و سمت چپم حرم امام رضا (ع) داشتم کنار دریا به سمت درب ورودی حرم میرفتم یهو زنایی رو با چادر سیاه دیدم تا دارن تو دریا شنا میکنن منم میخواستم برم که دوباره تصمیمم عِوَض شد فقط داشتم اونا روتماشا میکردم و حرم امام رضا رو و بین دریا و حرم در حال راه رفتن بودم که یهو از خواب بیدار شدم خواستم تعبیر این خوابم رو بدونم
  ممنون از لطفتون

 22. آیدا می گوید

  سلام من خواب دیدم با دوستم و مادرم رفتیم حرم امام رضا اونجا شلوغ و زیبا بود انگار جشنی یا مناسبتی بود .حرم و گنبد گلدسته وهمه چیز رو دیدم.بعد جای ضریح وارد شدم با مامان ودوستم دختر عمم که سیده هست بهم مهر داد جلو تر رفتم دو تا قبر قشنگ دیدم که ضریحی دورش نبود همه می ایستادن و سلام می کردن.دوستم سلام کرد .پرسیدم این قبر کیه گفت قبر حضرت علی هستش منم وایستادم بی توجه به شلوغی و دیگران سلام دادم و حرف زدم گریه والتماس کردم وقسمشون دادم و حاجتم رو با شفاعت خواستم.این خوابم خیلی واضح بود اکثرخواب های من باعث یه اتفاقی میشه لطفا کمکم کنید

  1. سارا محمدی می گوید

   سلام
   در خواب شما نشانه های خوبی از حاجت روایی وجود داره انشا الله

 23. رفیعی می گوید

  سلام چند مدت پیش برای حاج ت ی نذر امام رضا علیه السلام کردم چند ردز پیش مادرم بیماریزسختی گرفته و قلبش ناراحتی شدید و وحشتناکی میتلا شد
  صبح خواب دیدم در جایی مثل حرم امام هستم بهدشدت غمگین بود به شدت گریه هایدبلندبلند می کردم و از امام رضا علیه السلام خواستم حاجت قبلی من را روا نکند و به جایش مادرم را شفا دهد من در خواب بارها این جمله را در قلبم بلند بلند می گفتم و گریه می کردموتعبیر خواب من چیست؟ ممنونم عزیزان

  1. سارا محمدی می گوید

   سلام دوست عزیز
   با آرزوی سلامتی برای مادر بزرگوارتان
   خوابی که دیده اید تحت تاثیر ناراحتی و غمی است که در دل دارید. تعبیر گریه در خواب خوب است و اینکه حاجت خود را از امام رضا ع خواسته اید انشالا حاجت روا می شوید.

 24. حسام می گوید

  سلام
  دوست من خواب دیده که همراه با من در روز شهادت آقا امام رضا (ع) به حرم آن حضرت میریم و در مراسم عزاداری ، سینه زنی و … شرکت میکنیم بعدش به طرف بازار میریم و دوست من دنبال ساعت می‌گشته ولی اون چیزی که مد نظرش بود رو پیدا نمی‌کنیم بعد بر میگردیم سمت حرم که ضریح آقا رو زیارت کنیم ولی درا رو بسته بودن ما پشت در بودیم ، دستمونو به در کشیدیم و صلوات فرستادیم و …
  ممنون میشم بگید تعبیر این خوابی که دوستم دیده چی هست

  1. سارا محمدی می گوید

   سلام
   خواب های ما همیشه تعبیر مشخص و تعیین شده ای ندارند. اما به طور کلی دیدن خواب حرم امام رضا و زیارت ایشان بسیار خوب است.

 25. A می گوید

  خواب دیدم ازدست یسری افراد فرار میکنم بعد رفتم یه جای مرتفع اول همه جا تاریک و شلوغ بود ولی بعد که دقت کردم دیدم حرم امام رضا هستش و گلدسته هاش معلومه ولی همچنان هوا تیره بود بعد که دیدم اذان میخاستم برم وضوبگیرم ولی راه خروج رو پیدا نمیکردم بعد از یجای معنوی تو اصفحان سر درآوردم و اونجا با دوتا آدم درگیر شدم

  تعبیرش چی میتونه باشه

  1. سارا محمدی می گوید

   این خواب میتونه ناشی از سردرگمی و کلافگی شما از موضوع خاصی باشه و تعبیر خاصی نداره البته دیدن خواب اماکن مقدسه و به خصوص حرم امامان معصوم بسیار خوب و آرامش بخشه.

 26. فریبا می گوید

  سلام همسرم میگه خواب دیدم اسمش رو از حرم امام رضا صدا زدن گفتن فلان جایزه رو برنده شدی برو صحن انقلاب و بگیرش.لباسهای جفتمون سفید بودن گفتن امروز روز شهادته نباید لباس سفید می پوشیدین. بنظر شما تعبیرش چیه؟

  1. سارا محمدی می گوید

   سلام و درود
   تعبیر دقیق خواب ها کار بسیار سختی است و به علم خاصی نیاز دارد اما به طور کلی خواب اماکن مقدس و زیارتی بلاخص دیدن خواب حرم امام رضا (ع) نیکو و پسندیده است.