معنی هیهات من الذله چیست؟

هیهات من الذله! تا به حال این جمله را شنیده اید؟ باید گفت این تنها یک جمله نیست بلکه دنیایی حرف دارد و چقدر قشنگ گفت امام حسین که بعد از سالها هنوز هم این جمله رنگ و معنی اش از ذهن ها فراموش نشده است.

در زبان عربی جملات بسیار زیادی وجود دارد که ما ایرانیان از برخی از آنها استفاده های زیادی می کنیم. هیهات من الذله یکی از جمله های معروفی است که بسیار به گوشتان خورده است. معنی هیهات من الذله را در ادامه می خوانید.

معنی هیهات من الذله

هیهات من الذله یعنی محال است تن به ذلت بدهم. هیهات من الذلته جمله ای از امام حسین (ع) می باشد که در روز عاشورا به زبان آورد. این شعار از مکتب امام حسین (ع) شروع شده است و تا به امروز نیز زمای که افرادی به دنبال گرفتن حق خود هستند از این شعار استفاده می کنند. کسانی که در راه خداوند می خواهند حرکت کنند و به دنبال جهانی عاری از خشم و خشونت می باشد هستد، حکومتی که آزادی و آزادگی داشته باشد. هیهات من الذله جمله ای برای حق خواهی و زیر بار ظلم نرفتن است.

همه چیز درباره جمله هیهات من الذله

امام حسین (ع) زمانی که در روز عاشورا با سپاه یزید رو به رو شد. آنها به امام حسین گفتند که یا باید تسلیم شود و یا جنگی صورت می گیرد. امام حسین نیز خطبه ای خواند و در پایان گفت: هیهات من الذله، او تحت هیچ شرایطی حاضر نبود که تسلیم ظلم و ستم شود. این شعار برای خون شهدا و انسان هایی است که بی گناه ریخته شده اند و ما نباید اجازه بدهیم خون آنها بی جواب بماند. تنها راهش نیز هیهات من الذله است (تسلیم ظلم نشویم).

سخن آخر

همانطور که شاید بدانید این شعار سالها است به عنوان یک نمادی عاشورایی در مراسم های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. با گفتن هیهات من الذله راه و رسم امام حسین ادامه خواهد داشت و بی عدالتی و ظلم ریشه کن خواهد شد. هیهات من الذله هیوقت از بین نمیرود و هر چقدر هم زمان بگذرد رنگ بیشتری به خود خواهد گرفت.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.