معنی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست +داستان

معنی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست را شاید دقیق ندانید اما هر روز با کاربرد این ضرب المثل مواجه هستید. در ادامه داستان و معنی این ضرب المثل را می خوانید.

ضرب المثل ها همیشه دارای معنی و مفاهیم بسیار ارزشمندی می باشند که از گذشته تا کنون آنها را در موقعیت های مختلف به کار می برند. معنی و داستان ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست نیز بسیار جالب و کاربردی است و ما در این مقاله می خواهیم کاربرد و معنی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست را بررسی کنیم.

معنی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

ضرب المثل از کوزه همان تراود که در اوست را به دو صورت می توان معنی کرد. اول اینکه آن چیزی که ما در ظاهر میبینم ممکن است اشتباه باشد، مثلا افرادی با ظاهری بسیار مهربان و مرتب را می بینیم اما وقتی شروع به صحبت کردن می کنند و یا رفتارشان را نشان میدهند متوجه می شویم که شخصیت واقعی ای فرد همین است که درون و ذات او می باشد.

معنی دوم ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست یعنی شخصیت و ذات واقعی هر آدمی بالاخره خودش را نشان میدهد، حتی اگر آن شخص مدت ها رفتار خوب و حرف های نیکویی را بزند. مانند کوزه ای که زیبا است اما درون آن پر از آب لجن است، زمانی که آب کوزه را به کلی خالی کنیم دیگر زیبایی آن به چشممان نمی آید.

داستان ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

در زمان های قدیم بازرگانی برای اینکه کالاهای خود را به انبار ببرد دو کارگر آورد. یکی از آنها هیکلی و قوی بود و دیگری اندامی لاغر داشت. غلام قوی هیکل او را مسخره کرد و گفت تا من کمی استراحت کنم تو چند عدد بیشتر کالاها به انبار نبرده ای من همزمان می توانم چند عدد با هم ببرم.

غلام لاغر چیزی نگفت و مشغول کار شد و دانه دانه بسته ها را به داخل انبار میبرد. چند ساعت بعد که داشت ظهر میشد بازرگان برای بازرسی کار آنها آمد، غلام قوی هیکل تا بازرگان را دید از جای خود بلند شد و بسته ها را چندتایی برداشت تا به داخل انبار ببرد. اما وسط راه کالاها از دستش افتاد. بازرگان عصبی شد و گفت نمیدانی مگر این کالاها شکستی است چرا حواست را جمع نمی کنی؟

غلام گفت که تقصیر من نیست این کارگر لاغر هر بار یک کالا را با خود میبرد و من می خواستم کار زودتر پیش برود. غلام لاغر این سخن را شنید اما چیزی نگفت بسته ها را یکی یکی برد و کارش به پایان رسید.

زمانی که نزد بازرگان رفتند تا دستمزد خود را دریافت کنند او گفت چرا چیزی نگفتی؟ من داشتم از دور کار کردن شما را نگاه میکردم .

غلام گفت: از کوزه همان برون تراود که در اوست، او مرد قوی هیکلی به نظر می آید اما در ظاهر اینگونه است، وقتی شروع به حرف زدن و کار کردن می کند واقعیت او به بیرون میریزد. او برای مسخره بازی آمده ولی من برای کار آمده ام و برایم رفتار او مهم نبود.

کاربرد ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست زمانی به کار برده می شود که شخصی خود واقعی اش را پنهان می کند و نقابی بر چهره اش قرار می دهند تا همه فکر کنند آدم خوبی می باشد. ولی دیر یا زود هر آنچه درون او است بیرون می آید.

از رفتار هر کسی می توان اندیشه و شخصیت او را فهمید به همین خاطر از انسان های بد ذات نباید انتظار ظاهر و باطنی خالص را داشت.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.