معادل اصطلاح پیچاندن به انگلیسی چیست؟

معنی کلمه پیچوندن به انگلیسی

برخی اصطلاحات در فارسی وجود دارد که در انگلیسی دقیقا به همان معنا نمی باشد، مانند پیچاندن. در این مقاله معنی اصطلاح پیچاندن به انگلیسی آورده شده است.

برخی از اصطلاحات در انگلیسی وجود دارند که به تنهایی معنای متفاوت از زمانی که در جمله می آیند، دارند. برای مثال معنی اصطلاح پیچاندن به انگلیسی چیست؟ در این پست چند معنی اصطلاح پیچاندن در زبان انگلیسی به شما ارائه می شود تا بدانیم در زبان انگلیسی برای گفتن اصطلاح پیچاندن از چه عبارتی استفاده می شود.

اصطلاح پیچاندن به انگلیسی چی میشه؟

اصطلاح پیچاندن در زبان فارسی به معنای کسی را دور زدن می باشد. حال می خواهیم بدانیم اصطلاح پیچاندن در انگلیسی چگونه بیان می شود.

اصطلاح پیچاندن به انگلیسی:

1. ditch

معنی در زبان فارسی: پيچاندن

نمونه:

You really thought you could ditch me?

واقعا فکر کردى مى تونى منو بپيچونى؟

2. blaumachen 

معنی در زبان فارسی: جیم زدن، پیچوندن، دو دره کردن

نمونه:

Einen Tag blaumachen

یک روز را جیم زدن ، یک روز را پیچوندن

3. twist

معنی در زبان فارسی: پیچوندن، کسی را دور زدن

بخوانید: 

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.