متن دعا به زبان ترکی استانبولی با ترجمه فارسی مناسب کپشن و بیو

! Allah’ım!
Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız
خداوند! ما از توهین و تحقیر به تو پناه می بریم!

چه زیباست دعا و راز و نیاز در خلوت با پروردگار و چه زیباست نوشتن یک متن زیبا و اشتراک گذاشتن حس خوب آن با دیگران. در این مطلب متن دعا به زبان ترکی استانبولی همراه با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم که می توانید از آن به عنوان کپشن، و حتی بیو اینستاگرام و بیو واتساپ استفاده نمایید اگر از مطالبب که در مورد متن در مورد خدا به ترکی استانبولی بازدید نمایید متوجه خواهید شد که با زبان ترکی می شود احساسات عارفانه را زیباتر بیان کرد.

متن دعا به ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

.Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım

خدایی که دعا را مستجاب می کنی، از رگ گردن ما که به ما نزدیکتر است، رحم می کند، می بخشد و لطف می کند.

«متن دعا به ترکی استانبولی برای کپشن و بیو»

Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım

ای خدای متعال من که زمین و آسمان ها را آفرید، همه چیز راز و آشکار می داند، صاحب مال و حاکمیت و همه موجودات، که دور از چشم ، نزدیک به قلب و قدرتمند است.

«متن دعای ترکی با معنی فارسی»

Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri “oku” olan, âlemlerin RABBİ ALLAH’ım

ای صاحب روز حساب ، من پروردگار جهانیان هستم ، خدایی که رحمت را ایجاد می کند تا خشم او ، که انسان و جن را فقط خلق می کند تا آنها عبادت کنند، که اولین دستور آنها “خواندن” است.

«دعای ترکی استانبولی با معنی فارسی»

Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ

ای نزدیکترین به تنهایان، دوست تنهاها، یاور درماندگان، ثروت بیکران فقرا، قدرت ضعیفان، مرجع شکایت غریبان، خداوند متعال ما.

«متن زیبای دعا به زبان ترکی استانبولی با معنی»

.Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ

ای خداوند ما که شب را به روز و روز را به شب می افزایی، که دارای عظمت و شکوه است، و بخشش و رحمت فراوان.

«دعای ترکی استانبولی برای بیو واتساپ»

Bütün hamd ü senalar sanadı
r. Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım

همه ستایش ها به تو است. ستایش و سپاس از شماست، دعا و نیایش، راز و نیاز، انواع ستایش ها و مقدسین بی نظیری که نمی توانیم آنها را بیان کنیم، فقط مخصوص شماست ، خدای من.

شعر ترکی امام زمان «عاشقلرین دلداده سی ای عالمین آقاسی گل»

«زیباترین متن دعای ترکی استانبولی برای بیو واتساپ»

Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız

ما فقط شما را می پرستیم و فقط از شما كمك می خواهیم ، اما برای شما دعا می كنیم و فقط برای شما سجده می كنیم، كه فقط از شما التماس می كنیم، اما ما به سوی شما می آییم و سعی می كنیم آنچه را كه شما را نزدیك تر می كند، به دست آوریم.

«متن دعا به ترکی استانبولی برای کپشن»

.Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık
.Senden yardım bekliyoruz

ما خود را به فضل، کمک ، بخشش، لطف، رحمت و لطف بی اندازه شما واگذار کرده ایم. ما از شما انتظار کمک داریم.

«متن مناجات با خدا به زبان ترکی استانبولی با معنی فارسی»

Biliyoruz, layık değiliz, yüzümüz yok,  ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır

ما می دانیم که ما شایسته نیستیم، هیچ چهره ای نداریم، اما می دانیم و اعتراف می کنیم که راهی جز شما نداریم، هیچ ریسمانی نداریم که به آن چنگ بزنیم، بجز شما هیچ سرپناهی نداریم، ما هیچ کس به جز شما را نمی خواهیم، هدف ما شما هستید، تنها چیزی که می خواهیم این است که شما از ما راضی باشید، به ما کمک کنید.

«متن مناجات با خدا به ترکی استانبولی با ترجمه فارسی»

Ey “ol” emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız âlemleri yaratan ve “yok ol” emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, Rahman ve Rahim olan ALLAH’ım. Gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki, senden başka ilah yoktur

خدای مهربان و مهربان که تعداد بی شماری از قلمروهای شناخته شده و ناشناخته ، مشهود و نامرئی را به فرمان “باش” ایجاد کرد و قدرت این را دارد که با دستور “نابود شدن” همه چیز را یک باره نابود کند. ما صادقانه می دانیم و اعلام می کنیم که خدایی جز شما نیست.

«متن مناجات با خدا به ترکی استانبولی با معنی»

.Duayı kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran, ancak sevdiği kuluna dua ettiren RABBİM
Ellerimizi boş çevirme inşallah

پروردگار من، که دعا را می پذیرد، درخواست می کند، وقتی آرزو می کنم دستش را باز می کند، اما به بنده محبوب خود دعا می کند. امیدوارم دستانمان را خالی نکنید.

«متن راز و نیاز با خدا به ترکی استانبولی با معنی»

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver
Âmin, ey Rabbü’l-Âlemîn

خدای من! سلام و صلوات بر پیامبر ما محمد ، یارانش و پند و اندرز او ، به روشی که از آن خشنود شوید و به شکلی که عدالت او را ادا کند، به ما و دین ما آرامش دهید. امین، ای رب العالمین.

«متن دعا به ترکی استانبولی با ترجمه فارسی»

.“DUA” sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir.. Zarfın içerisine yüreğini koyanın, duası kabul edilir

“دعا” مانند نامه ای است که برای عاشقی نوشته شده است. هرکس قلب خود را در پاکت بگذارد، نماز او پذیرفته می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.