القاب حضرت زهرا در قرآن مناسب نامگذاری فرزند دختر

در این قسمت می توانید زیباترین القاب و اسامی دخترانه را برای نامگذاری اسم فرزند دختر همراه با معنی آن بخوانید.

حضرت زهرا فرزند و تنها دختر حضرت محمد (ص) و حضرت خدیجه بود. ایشان با امام علی (ع)، اولین امام شیعیان ازدواج کردند. حضرت فاطمه زهرا (س) نزد شیعیان دارای جایگاه ویژه و بالایی می باشند. همچنین ایشان دارای القاب و اسامی بسیار زیبایی هستند که در قرآن نیز این اسامی آمده است. در ادامه القاب حضرت زهرا در قرآن را که مناسب نامگذاری فرزند دختر است را می خوانید.

القاب زیبای حضرت زهرا در قرآن

 1. آمنه: امین
 2. آیه: آیات قرآن
 3. ارم: دختر زیبا
 4. بشری: بشارت دهنده
 5. تسنیم: نام چشمه ای در بهشت
 6. جمیله: زن یبا و پسندیده
 7. حور: زن یبای بهشتی
 8. اعظم: بزرگ، بلند مرتبه
 9. اسما: جمع اسم
 10. نسا: نام سوره ای در قرآن
 11. نور: روشنایی
 12. احلام: صبور
 13. مدینه: نام شهری در عربستان
 14. مطهر: پاک و منزه
 15. مولود: تولد
 16. ثنا: حمد ستایش خداوند
 17. ایمانه: با ایمان
 18. کوثر: نیکوکار
 19. آتنا: بخشش
 20. مبینا: روشن
 21. مائده: سفره و برکت
 22. ضحی: صبحی که تازه آفتاب در آمده
 23. اسوه: رهبر و پیشوا
 24. سوره: به معنی سوره های قرآن
 25. شاکر: شکرگذار

القاب حضرت زهرا در قرآن

 1. فاطمه: بریده و جدا شده از هر بدی
 2. معصومه: پاک و معصوم
 3. صدیقه: راستگو
 4. مبارکه: برکت
 5. طاهره: پاک و منزه
 6. زکیه: پاکیزه بودن از هر گناهی
 7. مرضیه: کسی که رفتار و اخلاقی نیکو دارد
 8. محدثه: کسی که سخنان نیکو می گوید
 9. انسیه: سازگار با مردم
 10. بهشته: بهشت
 11. اکرم: گرامی
 12. اخلاص: پاک
 13. ثمر: میوه
 14. رضوان: بهشت

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.