اسامی و لقب پیامبران برای اسم پسر (جدید و شیک)

اسامی پیامبران برای نام پسر

یکی از دشوارترین تصمیماتی که والدین با آن روبرو هستند انتخاب نام برای فرزندشان است. ما لیستی از نام ها و القاب پیامبران برای اسم پسر، ارائه کرده ایم تا بتوانیم در انتخاب یک نام زیبا برای فرزندتان به شما کمک نماییم.

شاید ساعت ها در کنار هم مشغول بحث و گفتگو  برای انتخاب یکی از نام های پیشنهادی از طرف اعضای خانواده باشید. اگر به دنبال یک اسم مذهبی پسرانه هستید می توانید از اسامی و یا لقب پیامبران برای انتخاب اسم پسر استفاده کنید. ما لیستی از اسامی القاب پیامبران برای اسم پسر را برای کمک به شما در این روند دشوار تهیه کرده ایم. امید ما این است که با مطالعه آنها بتوانید نامی را انتخاب کنید که طبق سلیقه شماست و همچنین معنی زیبایی دارد.

اسم و لقب پیامبران برای اسم پسر

124000 پیامبر داریم که 5 تن از آنان پیامبران اولوالعزم بوده اند و آخرین پیامبر حضرت محمد (ص) بوده است. زیباترین اسم تمام پیامبران از جمله لقب های حضرت محمد (ص) برای نام پسر در ادامه آورده شده است که در انتخاب اسم پسر مذهبی جدید و شیک به شما کمک می کند.

اسم و لقب پیامبران برای اسم پسر ا

در ادامه با بهترین اسامی پسرانه مذهبی که از اسم و لقب پیامبران برگرفته شده اند، همراه مینویسم باشید.

امین

معنی: امانتدار، از القاب پیامبر اسلام(ص) پیش از بعثت

ریشه: عربی

اِبراهیم
معنی: پدر عالی، یکی از پیامبران و نام یکی از فرزندان پیامبر اسلام
ریشه: عبری

اِدریس
معنی: نام یکی از پیامبران که در قرآن کریم نیز دو بار ذکرش آمده است.
ریشه: عربی

اِرمیا
معنی: بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)
ریشه: عبری

اِسحاق
معنی: نام پسر حضرت ابراهیم(ع) از ساره از زمره پیامبران بنی اسرائیل.
ریشه: عبری

احمد
معنی: ستوده‌ترین؛ یکی از نامهای حضرت محمّد(ص) پیامبر اسلام
ریشه: عربی

اسماعیل
معنی: پیامبر بنی اسرائیل و پسر ابراهیم نبی(ع) و هاجر
ریشه: عبری

اشعیا
معنی: نجات یهوه، نام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
ریشه: عربی

الیا
معنی: الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
ریشه: عبری

الیاس
معنی: به معنی ایلیا، نام پیغمبری از یهود و بنی اسرائیل در زمان آخاب و ایزابل که نام وی در قرآن کریم به صورت‌های الیاس و الیاسین آمده است؛ وی یکی از چهار نبی جاویدان به شمار رفته است.
ریشه: عبری

ایّوب
معنی: برگشت به سوی خدا؛ از پیامبران بنی اسرائیل که گفته شده است دچار بلاهای زیاد شد، ولی تحّمل کرد تا نجات یافت.
ریشه: عبری

آبرام
معنی: صورت دیگر ابراهیم، اسم یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، هم چنین نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عبری

آدم
معنی: نخستین بشری که خدا آفرید، مودب باتربیت، انسان گندم گون، آهوی سفیدی که روی پوستش خطهای خاکی رنگ دارد.
ریشه: عبری

آزر
معنی: نام پدر ابراهیم خلیل (ع)، اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است.
ریشه: عربی

القاب حضرت علی برای انتخاب اسم پسر

اسامی پیامبران برای اسم پسر با حرف ب

بَشیر
معنی: مژده دهنده در مقابل نذیر، مژده آور، مژده رسان، بشارت دهنده؛ از القاب پیامبر اسلام(ص)
ریشه: عربی

بِنیامین
معنی: یعنی پسر دست راستِ من؛ آخرین پسر حضرت یعقوب (ع) و برادر تنی حضرت یوسف (ع).
ریشه: عبری

اسم پسر از القاب پیامبران با حرف ت

تارخ
نام پدر حضرت ابراهیم (ع)
ریشه: عبری

القاب پیامبران برای اسم پسر از خ

خضر
معنی: نام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات دست یافت و از آن نوشید، عمرجاویدان پیدا کرد.
ریشه: عربی

خلیل
معنی: دوست یکدل، لقب ابراهیم(ع)
ریشه: عربی

خلیل الله
معنی: دوست خداوند، لقب ابراهیم(ع)
ریشه: عربی

اسم پیامبران برای اسم پسر از د

دانیال
معنی: قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است؛ یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی‌اسرائیل
ریشه: عبری

داوود
معنی: محبوب؛ شاه عبرانیان که شاعر و پیغمبر بود.
ریشه: عبری

اسم پیامبران برای اسم پسر از ذ

ذبیح الله
معنی: معنی: قربانی شده برای خدا، لقب حضرت اسماعیل(ع)
ریشه: عربی

لقب پیامبران برای اسم پسر از ر

رَسول

معنی: پیغمبر، قاصد، پیامبر اسلام(ص)
ریشه: عربی

روح‌ الله
معنی: روح خداوند، لقب عیسی (ع)
ریشه: عربی

اسم و لقب پیامبران برای اسم پسر از ز

زکریا
معنی: زکریای نبی از پیامبران بنی اسرائیل
ریشه: عبری

القاب پیامبران برای اسم پسر از س

سلیمان
معنی: پر از سلامتی؛ حضرت سلیمان(ع) شاه و پیامبر یهود
ریشه: عبری

اسامی و لقب پیامبران برای اسم پسر ش

شُعَیب
معنی: پیامبری که بر اساس قرآن پس از هود و صالح در شهر مَدیَن میزیسته و احتمالا پدر زن حضرت موسی (ع) بوده است.
ریشه: عبری

شیث
معنی: (تلفظ: šeys) نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت و مخترع حروف هجایی بود.
ریشه: عبری

لقب های امام رضا برای اسم پسر

القاب پیامبران برای اسم پسر از ص

صَفی‌الله
معنی: برگزیده‌ی خداوند؛ لقب حضرت آدم (ع)
ریشه: عربی

صالح
معنی: شایسته و درستکار، نیک، خوب، درست؛ دارای اعتقاد و عمل درست دینی؛ پیامبر قوم ثمود
ریشه: عربی

القاب پیامبران برای اسم پسر از ط

طه
معنی: «یا محمّد» و به قولی نام پیامبر اسلام(ص) میباشد، بیستمین سوره از قرآن کریم
ریشه: عربی

القاب پیامبران برای اسم پسر از ع

عمران
معنی: نام پدر موسی پیامبر (ص)، نام سوره‌ای در قرآن کریم
ریشه: عبری

عیسی
معنی: معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
ریشه: عبری

القاب پیامبران برای اسم پسر از غ

غاثر
معنی: معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح (ع)
ریشه: عبری

اسم و لقب پیامبران برای اسم پسر ک

کلیم
معنی: هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)
ریشه: عربی

القاب پیامبران برای اسم پسر از م

محمّد
معنی: ستوده، بسیار تحسین شده؛ نام پیامبر اسلام حضرت محمّد(ص)
ریشه: عربی

موسی
معنی: به معنی از آب کشیده؛ موسی ابن عمران(ع) پیغمبر معروف بنی اسرائیل
ریشه: عبری

مصطفی

معنی: برگزیده، لقب حضرت محمد (ص)

القاب پیامبران برای اسم پسر از ن

نبی
معنی: پیامبر خداوند، لقب پیامبر (ص)
ریشه: عربی

نوح
معنی: معرب از عبری، راحت، اسم پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود و از هر حیوان یک جفت را سوار بر کشتی کرد و از طوفان نجاتشان داد، نام سوره‌ای در قرآن کریم
ریشه: عبری

القاب پیامبران برای اسم پسر از ه

هابیل
معنی: معرب از عبری، نفس یا بخار، نام پسر آدم (ع)
ریشه: عبری

هارون
معنی: معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی (ع)
ریشه: عبری

هود
معنی: نام پیامبر قوم عاد، نام سوره‌ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

القاب پیامبران برای اسم پسر از ی

یاسان
معنی: نام یکی از پیغمبران باستانی ایران
ریشه: فارسی – عربی

یحیی
معنی: تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
ریشه: عبری

یعقوب
معنی: آنکه پاشنه را می‌گیرد، نام پسر اسحاق (ع) و پدر یوسف (ع )، پیامبری که به آزمایشهای سخت مبتلا شد.
ریشه: عبری

یوسف
معنی: به معنی خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری

یونا
معنی: به معنی خداوند می‌دهد، نام دیگر حضرتِ یونس (ع)
ریشه: عبری

یونس
معنی: کبوتر، نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره‌ای در قرآن کریم
ریشه: عبری

یهودا
معنی: حمد، نام پسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.