یکی از پرکاربردترین ضرب المثل ها در زبان فارسی ضرب المثل جواب ابلهان خاموشی است می‌باشد که داستان خاص خود را داشته و در مواقع خاصی به کار می رود در ادامه میخواهیم به ریشه، مفهوم و داستان واقعی ضرب المثل جواب ابلهان خاموشی است اشاره کنیم و بگوییم این ضرب المثل در کجاها کاربرد دارد.

داستان واقعی ضرب المثل جواب ابلهان خاموشی است

میگویند در قدیم الایام ابن سینا، روزی که روانه سفری بود، در میان راه اسبش را به درختی بست و کاه برایش ریخت و سفره ای انداخت تا چیزی بخورد و خستگی در کند، در همان زمان یک روستایی خر سوار که از آنجا میگذشت، همانجا ایستاد و خر خود را کنار اسب ابوعلی سینا بست تا در خوردن کاه شریک اسب باشد و خودش نیز خواست سر سفره کنار ابن سینا بنشیند که شیخ گفت خر را کنار اسب من نبند چون همان اول لگد میزند و پایش را میشکند.

مرد روستایی حرف شیخ را نشنیده گرفت و مشغول خوردن نان شد. ناگهان اسب لگدی زد. مرد روستایی اعتراض کرد که اسب تو خر مرا لنگ کرد. شیخ ساکت ماند و چیزی نگفت. مرد روستایی کشان کشان او را نزد قاضی برد. وقتی شیخ آن جا نیز حرفی نزد، قاضی از مرد روستایی سوال کرد که آیا این مرد لال است؟

مرد جواب داد: او لال نیست بلکه خودش را لال نشان میدهد که تاوان خر مرا ندهد. قبل از این با من حرف زده.

قاضی پرسید: با تو سخن گفت؟؟

مرد جواب داد: گفت خر را پهلوی اسب من نبند چون لگد میزند و پایش را میشکند. قاضی خندید و دانش شیخ را تحسین نمود.

شیخ پاسخی داد که بعد از آن در زبان فارسی مثل شد، جواب ابلهان خاموشی است.

منبع: امثال و حکم، علی اکبر دهخدا

همچنین بخوانید: داستان ضرب المثل دست بالای دست بسیار است و کاربرد آن

کاربرد ضرب المثل جواب ابلهان خاموشی است

ضرب المثل جواب ابلهان خاموشی است اشاره به شدت نادانی طرف مقابل دارد و در جایی کاربرد دارد که فردی کاری می‌کند و یا حرفی میزند که واضحا نشانگر نادانی اوست و با هیچ دلیل و منطقی نمیتوان او را متوجه رفتارش کرد، پس در این مواقع بهترین واکنش خاموشی و سکوت می‌باشد.

ضرب المثل های ایرانی معمولا از داستان های قدیمی برگرفته شده اند مثلا شخصی در موقعیت خاصی یک جمله زیبا گفته که می توان آن عبارت یا جمله را در مواد مشابه بسیاری استفاده کرد. ضرب المثل جواب ابلهان خاموشی است هم همین طور از یک داستان واقعی نشات میگیرد که به آن اشاره کردیم. اما بهتر است این ضرب المثل را با احتیاط بیشتری استفاده کنید زیرا محتوای کمی توهیم آمیز دارد و شنیدن آن موجب دلخوری می شود. بهتر است از عبارات دیگر برای نشان دادن ناراحتی خود استفاده کنید.

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید