آموزش دستور بندازش یا ولش کن به سگ

0
458
آموزش دستور (ولش کن)
آموزش دستور (ولش کن)

 آموزش دستور بندازش یا ولش کن به سگ

باید دستور ولش کن را به سگ خود آموزش دهید تا بتوانید در مواقعی که سگ شما از فردی ناشناس چیزی گرفته و .. از آن استفاده کنید . برای انجام این تمرین یک وسیله انتخاب کرده ، روی زمین بگذارید ، دست خود را روی آن گذاشته به سگ خود بگویید (ولش کن) سپس به آرامی دست خود را بردارید اگر سگ سعی کرد تا وسیله را بردارد دوباره دست خود را روی آن گذاشته و از عبارت فوق استفاده کنید .
آموزش دستور (ولش کن)
آموزش دستور (ولش کن)
اگر سگ متوجه شد که بعد از برداشتن دست شما نباید به آن نزدیک بشود به سگ جایزه ای از همان نوع بدهید . توجه کنید که صدای بلند ممکن است باعث ترسیدن سگ بشود .
وسیله مشابه که در دست دیگرتان قرار داشت به سگ بدهید
وسیله مشابه که در دست دیگرتان قرار داشت به سگ بدهید
همچنین در حالت ایستاده برای انجام این تمرین یک وسیله را روی زمین انداخته پای خود را روی آن گذاشته و بگویید ولش کن و مراحل گفته شده در بالا را تکرار کنید 

آموزش دستور ولش کن

آموزش دستور ولش کن

اگر قصد پیاده روی با سگ خود را دارید از قبل در مسیر مورد نظر وسایلی قرار دهید . 
هنگام عبور از کنار آنها وسیله مشابهی که در دست دارید را مقابل بینی سگ گرفته و بگویید ولش کن سپس از کنار آنها بگذرید . توجه داشته باشید که وقتی سگ به وسایل روی زمین نگاه میکند نباید چیزی به آن بدهید تا به یاد داشته باشد که همواره باید از دست شما چیزی بگیرد نه از روی زمین .

 

آموزش دستور ولش کن
آموزش دستور ولش کن

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید