باوانم یعنی چی ( باوانم به چه معنایی می باشد)

در این بخش از سایت مینویسم با معنی کلمه ای و ریشه ای باوانم آشنا می شوید.

در زبان کردی خیلی کلمات و اصطلاحات زیبایی وجود دارد و در فرهنگ پر از اصالت و زیبایشان کلمات پر مهری در زبانشان دارند یکی از این کلمات زیبا که معنی خیلی پر محبتی درون آم است کلمه ی باوان است. باوانم یعنی جگر گوشه.

کردها وقتی شخصی را خیلی دوست داشته باشند و وجودش برایشان پر اهمیت باشد آنها را باوانم خطاب میکنند. باوانم یعنی وجود آن شخص ریشه در قلبش دارد.

باوانم یعنی چی

باوان یک کلمه کردی است به معنی خاندان، باوانم یعنی خاندانم و در اصل از بابان یا بابا می آید. باوان نامی پسرانه است در زبان کردی آنها این نام را برای پسران خود انتخاب میکنند. باوانم یعنی چنان با دل و جان من آمیخته ای که از ریشه ی منی به همین دلیل برای پسران خود از این نام با معنا استفاده میکنند. باوانم از خانواده پدری می آید در بعضی از معنی های آمده است یعنی پدر، عمو و عموزاده

معنی باوانم چیست؟

این کلمه کردی دارای معانی مختلفی است در بعضی از معانی آن به خانه پدری و پناهگاهم معنی شده است. در واقع این یعنی میراث و دار و ندارمن، جگرگوشه بودن، یک تکه از جسم و جانم، همه کسم باوانم خیلی معانی زیبایی دارد. با این نام خطاب شدن فرد قوت قلب پیدا می کند.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.