تعبیر خواب شانه زدن مو چیست ؟

تعبیر خواب شانه زدن کردن موی سر خودمان یا دیگران

خواب هایی که می بینید تعبیر های مختلف دارد، برای مثال معبران تعبیر های متفاوتی برای شانه زدن مو گفته اند. در این مقاله تعبیر خواب شانه زدن مو آورده شده است.

برخی رویاها تعبیر خوب و نیکو دارند و برخی هم ممکن است تعبیر بدی داشته باشند. شانه زدن مو در خواب تعبیرهای متفاوتی دارد مانند حل کردن مشکلات و سروسامان دادن به گرفتاری. تعبیر خواب شانه کردن موها بستگی به حالت روحی شما پس از بیدار شدن از خواب و همچنین شرایط شما در خواب دارد به عنان مثال تعبیر خواب شانه زدن موی سر خودم با تعبیر خواب شانه زدن موی سر دیگران که می تواند فرد مرده، مریض، دختر مجرد و یا زن باردار باشد متفاوت است. در این پست تعابیر مختلف از معبران برای شانه زدن مو در خواب، به شما عزیزان ارائه می شود، با ما همراه باشید.

تعبیر خواب شانه زدن مو

تعبیر خواب شانه زدن مو از نظر معبرین غربی

شانه کردن مو در خواب نمایشگر تصحیح افکار، نگرش‌ ها و نظراتی است که راجع به مسئله‌ ای در زندگی بیداری دارید. از منظری دیگر شانه کردن مو اضطراب شما برای داشتن ظاهری مناسب در دیدگان اطرافیان را نشان می‌ دهد.

تعبیر خواب شانه زدن مو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زن یا مردی مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببیند که موی خویش را به طریقی که گفته شد شانه می زند و مویش صاف شده برائت حاصل می‌کند و اتهام او رفع می شود.

تعبیر خواب شانه زدن مو از نظر زیگموند فروید 

شانه زدن موها در خواب می تواند نشانه ای از حسرت های درونی شما باشد. این حسرت ها می توانند فرصت های از دست رفته در زندگی باشند. اگر خواب دیدید که موهای خود را شانه می کردید و شانه شما شکست، احتمالا باید خود را برای برخی مشکلات در آینده حاضر کنید.

تعبیر خواب شانه زدن موی مریض

اگر مریضی در خواب ببیند در حال شانه زدن موی خود می باشد، از بیماری و بستر مریضی نجات پیدا می کند.

تعبیر خواب شانه زدن موی بدهکار

اگر فردی که بدهکار است در خواب ببیند که موهای خود را شانه می کند آن طور که مویش صاف شده و شانه بر آن بند نمی شود و سر می خورد و پایین کشیده می شود از غم و اندوه بدهکاری فارغ می شود و وام خویش را می پردازد.

تعبیر خواب شانه زدن موی خود

از دیدگاه ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند سر و ریش خود را شانه می‌ کند، نشانه این است که از غم و اندوه نجات می یابد.

از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید موی خود را شانه می کنید، در کار خودت مسلط و توانا می‌ شوید و سود و منفعت به دست می‌ آورید.

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر با شانه موی خویش را شانه کنید نیکو است چون از پریشانی فکر و از تردید و دودلی نجات می‌ یابید و غم و رنج را از خوددور می کنید و کارهایتان روال مطلوب می‌ گیرد.

از دیدگاه لوک اویتنها 

اگر در خواب دیدید که موی خود را شانه می زنید تعبیر خواب شما این است که به کارهای بیهوده مشغول می شوید.

تعبیر خواب شانه زدن موی بچه

تعبیر خواب شانه زدن موی بچه از دیدگاه لیلا برایت 

اگر در خواب دیدید که موهای یک بچه را شانه می زنید، یعنی خبرهای خوبی در آینده به شما می رسد.

تعبیر خواب شانه زدن موی دختر بچه

اگر در خواب موهای دختر بچه را شانه کنید، یعنی او بخت بلندی دارد و در آینده خوشبخت خواهد شد. هرچقدر موهای او بلندتر بود، بخت او هم بلندتر می باشد.

تعبیر خواب شانه زدن موهای ژولیده

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر فردی در خواب ببیند موی خود را شانه می‌ کند ولی موی او چنان ژولیده است که شانه در آن فرو نمی‌ رود و کار نمی‌ کند و پایین نمی‌ آید خوب نیست، نشان دهنده این است که با مشکلاتی روبرو می شوید و گره در کارهایتان به وجود می آید.

تعبیر خواب شانه زدن موی بلند

از دیدگاه معبرین غربی 

شانه زدن موهای بلند هشداری برای رخ دادن یک اتفاق بزرگ است. قبل از شروع کاری تمام جنبه‌های آن را در نظر بگیرید چرا که اشتباهی بچه‌گانه می تواند عواقب سنگینی برایتان داشته باشد. این امکان وجود دارد که تا مدت‌ های طولانی باید پاسخگوی این حماقت باشید. بنابراین احتیاط شرط عقل است.

تعبیر خواب شانه زدن مو از دیدگاه امام صادق (ع)

اگر فردی در خواب ببیند در حال شانه زدن مو است، اشاره دارد به مرد بی اصل و نصب که باعث نفاق و جدایی می شود.

تعبیر خواب شانه زدن مو و چسبیدن مو به شانه

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر در خواب ببینید که موی را شانه می‌ کنید و به موها به شانه چسبیده، یعنی چند تار موی شما کم شده و ریخته و با شانه پایین آمده کاری در جهت تنظیم امور خود می‌ کنید که به شان و حرمت شما لطمه می زند و به قدر مویی که از سرتان کم شده از آبروی شما کاسته می‌ گردد.

تعبیر خواب شانه زدن موی زن

برای زنان شانه نشانه وجاهت معنوی است و زنی اگر در خواب ببیند موی خود را شانه می زند در خانه و خانواده عزت و حرمت می‌ یابد و نزد شوهر عزیز می‌ شود.

از دیدگاه آنلی بیتون می گوید

اگر شخصی در خواب ببیند که موی خود را شانه می زند، به این معنا می باشد که باید در امور و کارهای خوددقت زیادی کند تا ضربه نخورد.

اگر زنی در خواب دید که نمی تواند موهای خود را شانه کند معنی خواب او این است که به طرف مقابل خود اهانت می کند و او را از دست می دهد.

تعبیر خواب شانه زدن مو برای مردان

اگر مردی در خواب ببیند که مشغول شانه زدن مو های خود است، این خواب نیکو باشد و دلالت بر آن دارد که مشکلات او خود به خود حل شوند. او به خواسته های خود در زندگی می رسد.

تعبیر خواب شانه زدن موی مرده

اگر در خواب ببینید در حال شانه کردن موی فردی هستید که فوت شده است، به نشانه سود و منفعت مالی است. خصوصا اگر موهای او بلند و درخشان باشد.

اما اگر موهای فرد فوت شده ژولیده و کثیف باشد این خواب می تواند به این معنا باشد که خبرهای بدی به شما می رسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.