کدام سوره در شان حضرت زهرا نازل شده است؟

حضرت فاطمه زهرا دارای جایگاه خاصی نزد خداوند بود. ایشان انسانی بسیار نیکو و با اخلاق بودند. به همین دلیل در شان ایشان سوره ای از طرف خداوند در آن زمان نازل شده است.

حضرا فاطمه زهرا (ع) تنها دختر و تنها فرزند حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام بودند. مقام و منزلت حضرت فاطمه نزد خداوند بسیار بالا و گرامی می باشد. به همین سوره ای در شان حضرت زهرا نازل شده است. همچنین ایشان نزد همه مسلمانان جهان دارای جایگاه ویژه ای هستند. ایشان همسر امام علی (ع) نخستین امام شعیان بودند و مادر حضرت امام حسین و امام حسن (ع) نیز بود. زندگی ایشان برای همه ما پر از درس می باشد و الگو بسیار خوبی برای تمام زنان دنیا هستند. کدام سوره در شان حضرت زهرا نازل شده است؟

نام سوره ای که در شان حضرت فاطمه زهرا نازل شده است؟

طبق سنتی که در کشور عربستان وجود داشت فرزند پسر جایگاه و اهمیت بیشتری نسبت به دختر داشت. پیامبر اسلام دو فرزند پسر به نام طاهر و قاسم از حضرت خدیجه داشتند که هر دو مدتی بعد از دنیا رفتند. به همین دلیل او را ابتر می خوانند (یعنی کسی که پسر ندارد). زیرا شخصی که پسر داشت، پسرش بعد از او راهش را ادامه میداد. دشمنان پیامبر نیز از این موضوع خوشحال بودند زیرا بعد از وفات او دیگر کسی نبود که بخواهد راه ایشان و برنامه هایشان را ادامه بدهد.

سرانجام خداوند سوره کوثر را نازل کرد و در آن پاسخ این دشمنان را داد و به آنها خبر داد که دشمنان او ابتر خواهند بود و برنامه های اسلام و قرآن هرگز قطع نمی شود و از بین نخواهد رفت. به همین دلیل سوره کوثر، سوره ای است که در شان حضرت فاطمه زهرا نازل شده است و نشان داد که حضرت فاطمه چگونه توانست راه قرآن و اسلام را ادامه بدهد.

چرا سوره کوثر در شان حضرت فاطمه نازل شده است؟

در معنی سوره کوثر آمده است دشمنت خودش ابتر است. درست زمانی که همه اهالی عربستان پیامبر را به دلیل اینکه فرزند پسری ندارد و ابتر است مورد سرزنش و تمسخر قرار داده بودند سوره کوثر از طرف خداوند نازل شد و به همه این را خبر داد که پیامبر ابتر نیست و راه ایشان ادامه دارد. زمانی که پیامبر صاحب دختری به نام فاطمه شد سوره کوثر را در وصف ایشان خواندند و گفتند این دختر مانند یک پسر راه اسلام و قرآن را ادامه خواهد داد.

به همین دلیل است که نام دیگر حضرت فاطمه زهرا کوثر می باشد زیرا سوره کوثر بشارت آمدن ایشان و جایگاه والای ایشان را خبر داده بود.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.