Wi-Fi یک تهدید مهم برای سلامت انسان است

0
260

Wi-Fi یک تهدید مهم برای سلامت انسان است.

 

 

تاثیرات مخرب WiFi

چکیده مطالعات تکراری Wi-Fi نشان می دهد که Wi-Fi باعث استرس اکسیداتیو، آسیب اسپرم / بیضه، اثرات نوروپسیکتیک از جمله تغییر EEG، آپوپتوز، آسیب DNA سلولی، تغییرات غدد درون ریز و اضافه بار کلسیم می شود. هر یک از این اثرات نیز با قرار گرفتن در معرض سایر EMF های فرکانس مایکروویو ایجاد می شود، هر کدام از این اثرات در ۱۰ تا ۱۶ بررسی می شوند. بنابراین، هر یک از این هفت اثرات EMF تأثیرات Wi-Fi و دیگر EMF های فرکانس مایکروویو را تأیید می کند. هر یک از این هفت اثر توسط اثرات پایین دست عمل اصلی از چنین EMF ها، فعال شدن کانال کلسیم ولتاژ (VGCC) تولید می شوند. در حالی که فعال سازی VGCC از طریق تعامل EMF با سنسور ولتاژ VGCC همراه است و به نظر می رسد مکانیسم غالب عملکرد EMF ها، مکانیزم های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد . نقش های کوچک شامل فعال کردن دیگر کانال های یونی ولتاژ، رزونانس کلسیم سیلیکوترون و مکانیزم مغناطیسی زمین شناسی است. پنج ویژگی از اثرات EMF غیر حرارتی مورد بحث قرار گرفته است. EMF های پالسی در اغلب موارد فعال تر از EMF های بدون پالس هستند؛ EMF های مصنوعی قطبی هستند و EMF های قطبی دار بسیار فعال تر از EMF های غیر قطبی هستند. منحنی های دوز واکنش غیر خطی و غیر مونوتونی هستند؛ اثرات EMF اغلب تجمعی هستند و EMF ها ممکن است جوانان را بیش از بزرگسالان تحت تاثیر قرار دهد. این یافته ها و داده های عمومی که قبلا در مورد اثرات Wi-Fi ارائه شده بود، برای ارزیابی بررسی F & M از Wi-Fi استفاده شد. تحقیق F & M ادعا کرد که هفت مطالعات مهم Wi-Fi وجود دارد که هیچ کدام اثری نداشته اند. با این حال، هیچکدام از اینها مطالعات Wi-Fi نبودند، هر کدام از روشهای متفاوت Wi-Fi واقعی متفاوت بود. F & M می تواند بیشتر نتیجه گیری کند که شواهد آماری قابل توجهی از این اثر وجود ندارد. تعداد اندک مورد مطالعه در هر یک از این هفت تحقیق مرتبط با F & M نشان می دهد که هر یک از آنها توانایی انجام هر گونه نتیجه گیری اساسی را ندارند. به این ترتیب، هفت بار اثرات Wi-Fi به صورت مکرر پیدا شده است که نشان داده شده که توسط دیگر اثرات EMF مشابه ایجاد می شود. بنابراین هر یک از این هفت اثر باید به عنوان تأثیرات مخرب Wi-Fi شناخته شوند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید