عکس مرغابی وحشی و کوچک و بزرگ

اردک ،جزء گونه های مختلف پرندگان آبزی نسبتاً کوچک است ، که دارای گردن کوتاه و پر زیاد می باشد. نام های دیگر این پرنده مرغابی یا اردک یا بت است. معمولا مرغابی ها دارای چندین زیر خانواده هستند. این پرنده جزء پرندگان آبی است که بیشتر آنها کوچک تر از هم خانواده های غاز و قو هستند. این پرندگان هم در دریا هم در آب شیرین زندگی می کنند. بیشنر در آب زندگی کی کند و تخم گزار است. همچنین دارای گونه های مختلفی است که هنور شناسایی نشده اند. پرهای این پرنده چربی زیادی دارد به دلیل این که بیشتر در آب است پرهایش خیس نشوند و بعد از این که از آب خارج شد پرهایش سنگین نشود. در ادامه این مطلب عکس مرغابی وحشی و کوچک و بزرگ جمع آوری کرده ایم. عکس قوهای زیبا (بهترین عکس های زیبا از قوهای عاشق) را ببینید.

عکس مرغابی وحشی و کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی سیاه و سفید

عکس های مرغابی سیاه و سفید

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس های مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی سیاه و سفید

عکس های مرغابی سیاه و سفید

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس های مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی سیاه و سفید

عکس  های مرغابی سیاه و سفید

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس های مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی سیاه و سفید

عکس های مرغابی سیاه و سفید

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس های مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس های مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی سیاه و سفید

عکس های مرغابی سیاه و سفید

جدیدترین عکس حیوانات در برف زمستان زیبا و جالب

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس های مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس های مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی سیاه و سفید

عکس های مرغابی سیاه و سفید

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس های مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس های مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی سیاه و سفید

عکس های مرغابی سیاه و سفید

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس های مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس های مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی سیاه و سفید

عکس های مرغابی سیاه و سفید

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس های مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس های مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی سیاه و سفید

عکس های مرغابی سیاه و سفید

عکس مرغابی کوچک و بزرگ

عکس های مرغابی کوچک و بزرگ

عکس مرغابی کله سبز و زیبا

عکس های مرغابی کله سبز و زیبا

عکس مرغابی سیاه و سفید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.