لیست بهترین و زیباترین اسم پسر قرانی جدید و شیک با معنی

اسم پسر قرآنی جدید و شیک

در انتخاب اسم پسر قرانی ممکن است برخی اسامی برای شما دلنشین باشند اما معنی آنها را بدرستی ندانید. در این مطلب می توانید با بهترین و زیباترین اسم پسر قرانی جدید و شیک بهمراه معنی آنها آشنا شوید.

هنگام انتخاب اسم برای نوزاد پسر اگر به فکر انتخاب و استفاده از اسامی قرآنی باشید متوجه خواهید شد که از تنوع زیادی برخوردار هستند و به لحاظ زیبایی و شیوایی تلفظ و همچنین معنی و مفهوم بسیار گسترده می باشند. در این مطلب مجموعه ای کامل از اسم پسر قرآنی جدید به همراه معنی آورده شده که می توانید برای انتخاب اسم پسر از روی قرآن، مورد استفاده قرار دهید.

اسم پسر قرآنی جدید به همراه معنی

در انتخاب اسم قرآنی برای پسر، اطلاع از معنی و مفهوم اسم اهمیت زیادی دارد و با دانستن معنی اسم پسر قرآنی تصمیم گیری برای شما راحتتر خواهد بود. تا انتهای مطلب همراه مینویسم باشید.

اسم پسر قرآنی جدیداسم پسر قرآنی با الف

ایمان
اطمینان، اعتقاد، باور، عقیده، آنچه که فرد نسبت به آن باور و گرایش عمیق قلبی داشته باشد.

احسان

نیکی، نیکویی

امین

استوار، امانتدار، ثقه، درستکار، درست، درست کردار، صالح، لقب پیامبر گرانقدر اسلام که به آن شهرت داشت

اکبر

بزرگتر، بزرگترن،  مِهتر

ابراهیم

نام یکی از پیامبران الوالعزم الهی که خانه خدا را بنا کرد- چهاردهمین سورۀ قرآن کریم

ایوب

برگشت به سوی خدا، از انبیا مذکور در تورات و قرآن کریم، نام یکی از پیامبران الهی ـ صبر ایوب شهرت دارد

اسماعیل
اسماع در عربی و ایل همان الله در عربی است به معنی فارسی خدا شنید

الیاس
نام پیغمبری است مشهور برادر خضر است و همراه او آب حیات خو

اسحاق
نام یکی از پیامبران الهی

احد
از صفات خداوند به معنی یگانه ـ واحد ـ تک- فرد. یکی به خدائی. نامی از نامهای خدای تعالی . صفتی از صفات باری تعالی

 

اسم پسر قرآنی با ب

بِنیامین
پسر دست راست من، اسم پسر حضرت یعقوب (ع)

بشیر
بشارت دهنده ـ کسی که خبر شادی بدهد. مژده‌ دهنده؛ بشارت‌ دهنده. از القاب پیامبر اسلام

 

اسم پسر قرآنی با ت

توحید
یگانه دانستن خدا، اخلاصف بکتا پرستی

 

اسم پسر قرآنی با ج

جلال
صاحب بزرگی و عظمت،، بزرگی، جاه، جبروت، حشمت، شکوه، شوکت، عظمت، فر، فره، کبریا
جمال
خوب صورت و نیکو سیرت، زیبا بودن، نیکویی . زیبایی، خوبی صورت و سیرت

 

اسم پسر قرآنی با ح

حسان
نیکو ـ نیک، حسناء، در قرآن کریم دوبار به عنوان صفت برای ذکر زیبائی نعمت های بهشت به کار رفته است

حافظ
حفظ‌ کننده؛ نگه‌ دارنده؛ نگهبان؛ نگهدار ویژگی کسی که تمام یا بخشی از قرآن را حفظ است.

حسن
زیبایی، صباحت، وجاهت- خوبی، خوشی، نیکویی، نیکی. رونق، فروغ

حمید
ستایش کننده، ستوده- پسندیده. فرخنده، مبارک، میمون، نامی از نامهای خدای تعالی

حامد

به معنی سپاسگزار

اسم پسر قرآنی با د

داوود

نام یکی از پیامبران الهی-  داود پیغمبر، صاحب فصل الخطاب و پادشاه بنی اسرائیل و از انبیاء آن قوم

 

اسم پسر قرآنی با ر

رشید
صاحب عقل و خرد، رشد یافته، دارای رشد. رستگار؛ راه‌ راست‌ یافته. از نام‌ ها و صفات خداوند

رحمان
مهربان و بخشاینده، از نام‌ های خداوند،  بخشاینده

رحیم
بسیار مهربان، مهربانی، از نام‌ ها و صفات خداوند، بخشایشگر

رسول
فرستاده، کسی که رسالتی را بر عهده دارد.  فرستاده‌ شده از جانب خدا؛ پیغمبر، قاصد؛ پیک.

رووف
بسیار دلسوز، رئوف، مهربان و بسیار مهربان، مشفق

اسم پسر قرآنی با س

سینا
محل عبادت حضرت موسی (ع) ـ طور سینا

سعید
خوشبخت، سعادتمند، خوش اقبال، نیک اختر، نیک بخت، همایون، کنایه از فردی که به بخت و اقبال خوب و نیکو دست یافته است

سبحان
منزه، پاک، پاکیزه، به پاکی یاد کردن خداوند

سعید
خوشبخت، سعادتمند، خوش اقبال، نیک اختر، نیک بخت، کنایه از فردی که به بخت و اقبال خوب و نیکو دست یافته است

سلیمان
نام یکی از پیامبران الهی

 

اسم پسر قرآنی با ش

شهاب

شرر، شعله، ستاره، سنگ‌ های آسمانی، پدیده هوایی

شکور
بسیارسپاسگزار

شاکر
سپاس دارنده . سپاسگزار. شکرکننده . نیکی شناس . آنکه در مقابل احسان دیگری ثنا گوید

شاهد

گواه، ناظر، کسی که امری را به ‌چشم خود دیده باشد

 

اسم پسر قرآنی با ص

صالح
امین، اهل، باتقوا، بدیل، پارسا، پرهیزگار، خلف، شایسته، لایق، محسن، نیک، نیکوکار

صابر

صبور، شکیبا؛ از نامهای خداوند

اسم پسر قرآنی با ع

علی

بلند مرتبه ـ والا- علي بلند، بلند بر آمده، بلند قدر؛ بزرگ، شريف؛ توانا

عطاء
بخشش، موهبت، چیزی را یه دیگری بخشیدن و اعطا کردن

عرفان

معرفت، شناخت خداوند. یکی از مراحل سلوک

عباد

بندگان ، جمع عبد

عارف
دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم

 

اسم پسر قرآنی با ف

فواد
دل و قلب

 

اسم پسر قرآنی با م

محمد
پسندیده، ستایش شده

منصور
پیروز، نصرت‌ داده‌ شده؛ یاری‌ شده. پیروز، چیره، غالب، فاتح، فیروز، نصرت یافته، فیروزمند، مظفر

محمود
ستایش شده، ستوده، ممدوح

محراب
قبله، جایگاه امام در مسجد، صدر مجلس

متین
دارای متانت، سنگین و استوار

مجید

بزرگوار، تمجید شده

محسن
نیک ـ نیکو ـ نیکوکار

مهدی

هدایت شده، نام امام دوازدهم شیعیان

مهدیار

دوستِ مهدی (امام زمان (عج))

مالک
صاحب ـ دارنده، نام فرشته ای که موکل دوزخ است و بعضی گویند که دربان دوزخ است

 

اسم پسر قرآنی با ن

نصیر
یاری کننده، یاری دهنده، یاری گر، مددکار

 

اسم پسر قرآنی با و

وهاب
بخشنده، نیک بخشنده، سخی، گشاده دست، معطی، واهب

وحید
یگانه، بی نظیر

اسم پسر قرآنی با ه

هادی
هدایت کننده، پیر، دلیل، راهبر، راهنما، رهبر، مرشد، معلم

 

اسم پسر قرآنی با ی

یاسین

لقب پیامبر و اسم یکی از سوره های قرآن

یوسف
به معنی خواهد افزود، نام پیامبری از بنی اسرائیل

یونا
به معنی خداوند عطا می کند، نام دیگر حضرت یونس (ع)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.