بیو واتساپ به زبان فرانسوی خاص و زیبا با ترجمه فارسی

بیوگرافی به زبان فرانسوی برای واتساپ

اگر به زبان فرانسوی علاقه دارید، می توانید در بیو واتساپ خود جمله ای زیبا به زبان فرانسوی بنویسید. در این مقاله زیباترین و بهترین متن بیو واتساپ به زبان فرانسوی آورده شده است.

در برنامه واتساپ قسمتی به نام بیو وجود دارد که می توانید در آن قسمت متن های زیبا و خاص بنویسید. بیویی که انتخاب می کنید، می تواند در وصف حال شما باشد، عاشقانه باشد، جملات انگیزشی و …… باشد. در این پست مجموعه جملات عاشقانه، انگیزشی، خاص و زیبا به زبان فرانسوی با ترجمه فارسی به شما ارائه می شود، می توانید از این جملات برای بیوگرافی واتساپ استفاده کنید. برای خواندن بیو واتساپ به زبان فرانسوی با ما همراه باشید.

متن بیو به زبان فرانسوی برای واتساپ با ترجمه فارسی

بیوگرافی فرانسوی برای واتساپ

Le respect est pour ceux qui le méritent, pas pour ceux qui le veulent.

احترام برای کسانی است که لایقش هستند نه طالبش.

*******

L’homme fait autant de mal aux autres que ses défauts

انسان به اندازه‌ ی کمبود هایش به دیگران آزار می‌ رساند.

*******

la simplicité est la sophistication suprême

سادگی بالاترین حد پیچیدگی است .

*******

.Personne n’est plus seul que l’avare

هیچکس به اندازه ی انسان خسیس تنها نیست.

*******

On n’est heureux que dans la proportion de ce qu’on donne.

انسان به اندازه آن چه که می بخشد خوشبخت است.

*******

Pour un acteur, la caméra est l’oeil du public .

برای یک هنرپیشه دوربین چشم مردم است.

*******

Ce que tu fais, fais-le suprêmement .

کاری را که انجام میدهی به بهترین وجه انجام بده.

*******

Rien ne pèse autant que l’affection d’autrui .

هیچ چیز به اندازه محبت به دیگران ارزشمند نمی باشد.

*******

Une belle créature qui est consciente que sa beauté n’est pas durable, est un être adorable.

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست.

بیو خاص برای واتساپ به زبان فرانسوی

Comprendre, c’est pardonner.

فهمیدن، بخشیدن است.

*******

J’ai toujours vu que pour réussir dans le monde, il fallait avoir l’air fou et être sage.

من همیشه دیده ام که برای موفقیت در دنیا باید به ظاهر دیوانه  ولی عاقل بود.

*******

Le rire naturel est très beau, c’est la mélodie de la vie.

خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست.

*******

Le bonheur humain est composé de tant de pièces qu’il en manque toujours.

خوشبختی انسان بقدری قطعات دارد که همیشه کم می آورد.

*******

Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes.

دشمنان واقعی ما در وجود خود ما هستند.

*******

La seule vraie science est la connaissance des faits.

تنها علم واقعی شناختن حقایق است.

*******

La manière la plus profonde de sentir quelque chose est d’en souffrir

بهترین وسیله ی احساس کردن هر چیز رنج بردن از آن است.

بیوگرافی انگیزشی واتساپ به زبان فرانسوی

Le faire est révélateur de l’être.

پدید آوردن بیانگر وجود داشتن است .

*******

Celui qui sourit, offre la joie à tous.

آن که همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد .

*******

Tout homme qui ne se croit pas du génie n’a pas de talent .

هر فردی که فکر می کند نابغه نیست ، بی استعداد است .

*******

je crois en moi

من خودم رو باور دارم

*******

Ne jamais perdre espoir. Quand le soleil se couche, des étoiles apparaissent
être

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند

*******

L’avenir appartient à ceux qui rêvent beaucoup.

آینده متعلق به کسانی است که زیاد رویا پردازی می‌کنند.

جملات انگیزشی برای بیو واتساپ به زبان فرانسوی

Le pardon ne fait pas oublier le passé, mais il élargit l’avenir.

بخشش باعث فراموشی گذشته نمی‌ شود، اما آینده را وسعت می‌دهد.

*******

La chute n’est pas un échec. Ne pas s’arrêter est là où nous sommes tombés…

سقوط شكست نيست. شكست توقف در جايى است كه افتاده‌ايم…

*******

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme.

دانش بدون معرفت چیزی جز ویرانی روح نیست.

*******

L’espérance a fui comme un songe, Et mon amour seul m’est resté!

امید همانند رویا گریخت تنها عشق برایم مانده است.

*******

L’enthousiasme est à la base de tout progrès.

اشتیاق و علاقه پایه ی تمام پیشرفت هاست .

*******

Les femmes qui lisent sont dangereuses.

زنانی که کتاب می خوانند خطرناکند.

*******

L’argent perdu peut être remplacé, mais le temps perdu ne reviendra jamais.

پول از دست رفته می‌تواند جایگزین شود، اما زمان از دست رفته هرگز باز نخواهد گشت.

*******

Qui pense peu se trompe beaucoup .
کسی که کم فکر می کند زیاد اشتباه می کند.

*******

Les perdants sont les seuls qui chantent la vie

بازندگان تنها کسانی هستند که زندگی را اواز می خوانند .

بیو انگیزشی با جملات ناب برای واتساپ به زبان فرانسوی

Celui qui offre ne perd pas, il est toujours en train de gagner.

بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است .

*******

Le véritable metteur en scène de notre vie est le hasard .

بهترین کارگردان زندگی ما تصادفات است.

*******

Fais apparaître ce qui sans toi ne serait peut-être jamais vu .

چیزی را خلق کن که شاید بدون تو هرگز دیده نمیشد.

*******

L’enthousiasme est à la base de tout progrès.

اشتیاق و علاقه پایه ی تمام پیشرفت هاست

*******

Les personnes âgées anxieuses, s’occupent des racines, ils ne s’occupent pas des branches.

پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها

*******

L’espérance est un emprunt fait au bonheur .

امیدواری وامی است که به خوشبختی داده می شود

متن بیو عاشقانه واتساپ به زبان فرانسوی

Le bonheur est le parfum de l’âme, l’harmonie du cœur qui chante…

خوشبختی عطر روح است، هارمونی قلبی که آواز می خواند…

*******

L’amour est comme le vent, on ne sait pas d’où il vient mais on le sent

عشق مانند باد است، نمی دانیم از کجا می‌آید اما احساسش می کنیم.

*******

La mélancolie est le petit luxe des âmes pauvres.t

دلتنگی زیور نفس ضعیف است .

*******

Je ne connais qu’un seul devoir, et c’est celui d’aimer.

تنها یک تکلیف می شناسم، و آن عشق ورزیدن است.

*******

La pluie est le battement de la vie.

بارش باران تپش زندگی و مهربانی است

*******

L’amour est la poésie des sens

عشق شعر حواس است.

بیو عاشقانه به زبان فرانسوی برای واتساپ

Je t’aime plus qu’hier moins que demain

بیش از دیروز و کمتر از فردا عاشقت هستم.

*******

Vivre sans aimer n’est pas proprement vivre

زندگی بدون عشق نامش زندگی نیست.

*******

Il n’est rien de réel que le rêve et l’amour

هیچ چیز واقعی به جز رویا و عشق وجود ندارد.

*******

L’espérance a fui comme un songe, Et mon amour seul m’est resté! .

امید همانند رویا  گریخت تنها  عشق برایم مانده است.

*******

Aimer, c’est la moitié de croire .

دوست داشتن نیمی از باور داشتن است

*******

L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir .

عشق ناگهانی درمانش طولانی است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.