جملات کوتاه انگلیسی درباره عکاسی با ترجمه فارسی از عکاسان بزرگ دنیا

متن کوتاه درباره عکاسی به انگلیسی

خواندن جمله‌ای که عشق ما در مورد عکاسی و این هنر زیبا را دربرمی‌گیرد، بسیار تاثیرگذار است. جملات زیبا درباره عکاسی اغلب به ما یادآوری می‌کنند تا لحظات زندگی را با دوربین عکاسی ثبت کنیم. در این مقاله، مجموعه‌ای از الهام‌بخش‌ترین متن ها در مورد عکاسی به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی گردآوری شده است که عمدتا توسط عکاسان حرفه‌ای و مشهور طی 100 سال گذشته بیان شده‌اند.

اگر به دنبال جملات زیبا از عکاسان معروف و خبره هستید و یا میخواهید چند جمله درباره عکاسی بخوانید و در صفحه مجازی خود با دوستانتان به اشتراک بگذارید پیشنهاد می کنیم با پست امروز مینویسم همراه باشید. در این قسمت قصد داریم جملات کوتاه انگلیسی درباره عکاسی همراه با معنی را بررسی کنیم. با چند جمله کوتاه انگلیسی درباره عکاسی همراه با ترجمه که از افراد مشهور می باشد با ما باشید. میتوانید این جملات کوتاه در مورد عکاسی که به زبان انگلیسی هستند را به عنوان کپشن عکس های اینستاگرام که در مورد عکاسی و عکس گرفتن هستند استفاده کنید.

جملات کوتاه درباره عکاسی به زبان انگلیسی

When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence

 (Ansel Adams)

وقتی کلمات نامشخص می شوند، من باید بر عکس ها تمرکز کنم. وقتی تصاویر ناکافی می شوند، من به سکوت راضی خواهم شد.

In photography there is a reality so subtle that it becomes more real than reality.

Alfred Stieglitz

در عکاسی واقعیتی چنان ظریف وجود دارد که واقعی تر از واقعیت می شود.

There is one thing the photograph must contain, the humanity of the moment

Robert Frank

یک چیز وجود دارد که عکس باید شامل آن باشد، انسانیت لحظه‌ای.

جملات زیبا در مورد عکس گرفتن از عکاسان بزرگ دنیا

جملات کوتاه انگلیسی درباره عکاسی
جملات کوتاه انگلیسی درباره عکاسی

Taking an image, freezing a moment, reveals how rich reality truly is

(Anonymous

گرفتن یک عکس ، یخ زدن یک لحظه ، نشان می دهد که واقعیت چقدر غنی است.   

Photography is a way of feeling, of touching, of loving. What you have caught on film is captured forever… It remembers little things, long after you have forgotten everything.

Aaron Siskind 

عکاسی راهی برای احساس کردن ، لمس کردن ، دوست داشتن است. آنچه در فیلم گرفته اید برای همیشه ضبط شده است … این چیزهای کوچک را به یاد می آورد ، مدتها بعد از اینکه همه چیز را فراموش کردید.

We are making photographs to understand what our lives mean to us

Ralph Hattersley

ما در حال ساخت عکس هستیم تا درک کنیم زندگی ما برای ما چه معنایی دارد.

متن درباره عکاسی عاشقانه

A thing that you see in my pictures is that I was not afraid to fall in love with these people

Annie Leibovitz

چیزی که در تصاویر من مشاهده می کنید این است که من از عاشق شدن این افراد نترسیدم.

Photography for me is not looking, it’s feeling. If you can’t feel what you’re looking at, then you’re never going to get others to feel anything when they look at your pictures.”  

Don McCullin

عکاسی برای من دنبال کردن نیست ، بلکه احساس است. اگر نمی توانید آنچه را نگاه می کنید ، احساس کنید ، هرگز دیگران را مجبور نمی کند وقتی که به تصاویر شما نگاه می کنند احساس کنند.

مجموعه متن انگلیسی درباره عکاسی با معنی

A portrait is not made in the camera but on either side of it

(Edward Steichen)

پرتره در دوربین ساخته نمی شود بلکه در دو طرف آن ساخته شده است.

It’s one thing to make a picture of what a person looks like, it’s another thing to make a portrait of who they are

(Paul Caponigro)

ساختن تصویری از شکل ظاهری یک شخص یک چیز است ، ساخت پرتره از آنچه که هست یک چیز دیگر.

The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do

(Andy Warhol)

بهترین چیز در مورد تصویر این است که هرگز تغییر نمی کند ، حتی وقتی افراد در آن تغییر می کنند.

جمله کوتاه انگلیسی در مورد عکاس 

A tear contains an ocean. A photographer is aware of the tiny moments in a persons life that reveal greater truths

(Anonymous)

یک اشک حاوی اقیانوس است. یک عکاس از لحظات بسیار کمی در زندگی اشخاصی آگاه است که حقایق بیشتری را آشکار می کنند.

I don’t trust words. I trust pictures

(Gilles Peress)

من به کلمات اعتماد ندارم من به تصاویر اعتماد دارم.

Once you learn to care, you can record images with your mind or on film. There is no difference between the two

(Anonymous)

هنگامی که مراقبت را یاد گرفتید ، می توانید تصاویر را با ذهن یا فیلم ضبط کنید. هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد.

Photograph: a picture painted by the sun without instruction in art

(Ambrose Bierce)

عکس: تصویری که توسط خورشید بدون آموزش هنر طراحی شده است.

A photograph is a secret about a secret. The more it tells you the less you know

(Diane Arbus)

عکس یک راز درباره یک راز است. هرچه بیشتر به شما بگوید ، شناخت کمتری دارید.

جملات کوتاه انگلیسی درباره عکاسی

A good photograph is one that communicates a fact, touches the heart and leaves the viewer a changed person for having seen it. It is, in a word, effective.”

(Irving Penn)

عکس خوب عکسی است که یک واقعیت را بیان کند، قلب را لمس کند و به دلیل دیدن آن بیننده را تغییر دهد. در یک کلام ، موثر باشد.

جملات انگلیسی درباره عکاسی

When people ask me what equipment I use – I tell them my eyes

(Anonymous)

وقتی مردم از من می پرسند از چه تجهیزاتی استفاده می کنم – من به آنها می گویم چشم هایم.

I love the people I photograph. I mean, they’re my friends. I’ve never met most of them or I don’t know them at all, yet through my images I live with them

(Bruce Gilden)

من عاشق افرادی هستم که از آنها عکس می گیرم. منظورم این است که آنها دوستان من هستند. من هرگز بیشتر آنها را ملاقات نکرده ام یا آنها را نمی شناسم ، اما از طریق تصاویرم با آنها زندگی می کنم.

Most things in life are moments of pleasure and a lifetime of embarrassment; photography is a moment of embarrassment and a lifetime of pleasure

(Tony Benn)

بیشتر چیزهای زندگی لحظات لذت و یک عمر خجالت است. عکاسی یک لحظه خجالت و یک عمر لذت است.

جمله انگلیسی در مورد عکاسی

“Your first 10,000 photographs are your worst”

1000 عکس اول شما، بدترین عکس‌های شما خواهند بود – هنری کارتیر برسون

“Photography is an austere and blazing poetry of the real”

عکاسی یک شعر تلخ و مشتعل از واقعیت است – آنسل آدامز

جمله انگلیسی درباره عکاسی

“Photography is the story I fail to put into words”

عکاسی داستانی است که بیان آن با کلمات برای من دشوار است – دستین اسپارکز

جملات انگلیسی در مورد عکاسی

“When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence”

وقتی کلمات مبهم می‌شوند، من بر عکس‌ها تمرکز می‌کنم. وقتی عکس‌ها کافی نیستند، سکوت اختیار می‌کنم – آنسل آدامز

متن درباره عاشق عکاسی هستم به انگلیسی

“When I photograph I make love”

وقتی عکاسی می‌کنم، عاشق هستم – آلفرد اشتیگلیتز

متن انگلیسی در مورد عکاسی

“The negative is the equivalent of the composer’s score and the print the performance”

نگاتیو معادل با امتیاز یک آهنگساز و چاپ عملکرد اوست – آنسل آدامز

متن کوتاه درباره عکاسی

“There is one thing the photo must contain – the humanity of the moment”

یک چیز باید در عکس وجود داشته باشد و آن انسانیت لحظه است – رابرت فرانک

متن درباره عکاسی و دوربین

“Photography is a way of feeling, of touching, of loving. What you have caught on film is captured forever… It remembers little things, long after you have forgotten everything.”

عکاسی روشی برای احساس کردن، لمس کردن و عاشق شدن است. آنچه بر روی فیلم ضبط کرده‌اید برای همیشه ثبت شده است …. مدت‌ها بعد از این که همه چیز را فراموش کردید آن عکس‌ها کوچک‌ترین جزئیات را به یاد شما می‌آورد – آرون سیسکیند

“If you are out there shooting, things will happen for you. If you’re not out there, you’ll only hear about it”

اگر مشغول عکاسی باشید، تجربیاتی را بدست خواهید آورد. اما اگر عکاسی نکنید، فقط در مورد تجربیات دیگران خواهید شنید – جی مایزل

متن انگلیسی در مورد عکاسی با ترجمه

“Photography is the art of making memories tangible”

عکاسی هنر ملموس کردن خاطرات است – دستین اسپارکز

متن کوتاه درباره عکاسی به انگلیسی

“When you photograph people in color, you photograph their clothes. But when you photograph people in Black and white, you photograph their souls”

وقتی از افراد عکس رنگی می‌گیرید، از لباس آن‌ها عکاسی می‌کنید. اما وقتی از افراد عکس سیاه و سفید می‌گیرید، از روح آن‌ها عکاسی می‌کنید – تد گرانت

جملات زیبا انگلیسی در مورد عکاسی

متن درباره عکاسی از طبیعت

“A good snapshot keeps a moment that’s gone from running away”

یک عکس فوری، لحظه‌ای که در زمان سپری شده است را ثبت می‌کند – ائودورا ولتی

متن کوتاه در مورد عکاسی

“Photography deals exquisitely with appearances, but nothing is what it appears to be”

عکاسی با ظاهر سروکار دارد اما هیچ چیز آنطور که به نظر می‌رسد، نیست – دوان مایکلز

“ If you can’t feel what you’re looking at, then you’re never going to get others to feel anything when they look at your pictures”

اگر آنچه که می‌بینید را احساس نمی‌کنید، هرگز نمی‌توانید احساس خود را از طریق عکس‌هایی که می‌گیرید به دیگران منتقل کنید – دان مک کالین

جملات زیبا انگلیسی در مورد عکاسی

“It is an illusion that photos are made with the camera… they are made with the eye, heart, and head”

این یک خیال باطل است که عکس‌ها با دوربین عکاسی ثبت می‌شوند … آن‌ها با چشمان، قلب و مغز عکاس گرفته می‌شوند – هنری کارتیر برسون

“A portrait is not made in the camera but on either side of it”

یک پرتره در خود دوربین ساخته نمی‌شود، بلکه در سمت دیگر شکل می‌گیرد – ادوارد استیشن

“It’s one thing to make a picture of what a person looks like, it’s another thing to make a portrait of who they are”

خلق یک تصویر از ظاهر یک شخص یک چیز است، خلق یک تصویر از شخصیت او یک چیز دیگر است – پل کاپونیگرو

متن انگلیسی راجع به عکاسی

“Taking pictures is like tiptoeing into the kitchen late at night and stealing Oreo cookies”

عکس گرفتن به مانند آهسته قدم زدن در شب به سمت آشپزخانه و خوردن دزدکی بیسکوییت‌های اویرو است – دایان آربوس

متن کوتاه درباره عکاس

“A thing that you see in my pictures is that I was not afraid to fall in love with these people”

نکته‌ای که در تمام عکس‌های من وجود دارد این است که من از دوست داشتن افراد داخل عکس هیچ واهمه‌ای ندارم – آنی لیبوویتز

I go and get the camera and do it. Photography is a medium in which if you don’t do it then, very often you don’t do it at all, because it doesn’t happen twice”

من دوربین را بدست می‌گیریم و کارم را انجام می‌دهم. عکاسی زمینه‌ای است که اگر مشتاقانه انجام ندهید، لحظات را از دست خواهید داد زیرا هیچ لحظه‌ای دوبار تکرار نمی‌شود – پل استراند

“The photo that you took with your camera is the imagination you want to create with reality”

عکسی که با دوربین عکاسی خود ثبت کرده‌اید، خیالی است که می‌خواهید با واقعیت ایجاد کنید – اسکات لورنزو

متن انگلیسی درباره دوربین عکاسی

“In the world of photography, you get to share a captured moment with other people”

در دنیای عکاسی، شما یک لحظه‌ی ثبت شده را با دیگران به اشتراک می‌گذارید – جیمز ویلسون

متن کوتاه انگلیسی درباره عکاسی

“Your photography is a record of your living, for anyone who really sees”

عکاسی شما ثبت لحظات زندگی است، برای افرادی که واقعا می‌بینند – پل استراند

 

“If the photographer is interested in the people in front of his lens, and if he is compassionate, it’s already a lot. The instrument is not the camera but the photographer”

اگر عکاس افرادی که جلوی لنز دوربینش قرار می‌گیرند را دوست داشته باشند و نسبت به آن‌ها محبت نشان دهد، نتیجه‌ی نهایی فرق می‌کند. در عکاسی ابزار دوربین نیست، بلکه خود عکاس است – ایو آرنولد

“Photographers stop photographing subjects too soon before they have exhausted the possibilities”

عکاسان، عکاسی از سوژه‌ها را خیلی زودتر از این که خسته شوند، به پایان می‌رسانند – دوروتی لانگ

متن کوتاه انگلیسی درباره عکاسی

“The painter constructs, the photographer discloses”

نقاش خلق می‌کند، عکاس فاش می‌کند – سوزان سونتاگ

“It is my intention to present – through the medium of photography – intuitive observations of the natural world which may have meaning to the spectators”

هدف من این است که – از طریق عکاسی – مشاهدات شهودی از جهان طبیعی را ارائه دهم که ممکن است برای تماشاگران معنا و مفهومی داشته باشد – آنسل آدامز

“The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera”

دوربین عکاسی ابزاری است که به افراد یاد می‌دهد چگونه بدون دوربین ببینند – دوروتی لانگ

“Actually, I’m not all that interested in the subject of photography. Once the photo is in the box, I’m not all that interested in what happens next. Hunters, after all, aren’t cooks”

در واقع، من خیلی علاقمند به سوژه‌ی عکاسی نیستم. وقتی عکس گرفته می‌شود، علاقه چندانی به اتفاقات بعدی ندارم. به هر حال، شکارچیان آشپز نیستند – هنری کارتیر برسون

“In my mind, I visualize how a particular… sight will appear on a print. If it excites me, there is a good chance it will make a good photograph. It is an intuitive sense, an ability that comes from a lot of practice”

در ذهنم، تجسم می‌کنم که چگونه یک چشم‌انداز خاص چاپ می‌شود. اگر این تجسم من را به هیجان آورد، به احتمال زیاد عکس‌های خوبی از آن خواهم گرفت. این یک حس بصری است، توانایی که از سال‌ها تمرین و تجربه بدست آمده است – آنسل آدامز

متن كوتاه در مورد عكاسي

“Taking pictures is savoring life intensely, every hundredth of a second”

عکس گرفتن، لذت بردن از هر یک صدم ثانیه از زندگی است – مارک ریبود

“Once you learn to care, you can record images with your mind or on film. There is no difference between the two”

وقتی یاد گرفتید که توجه کنید، می‌توانید تصاویر را با ذهن خود و یا بر روی فیلم ثبت کنید. هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد – آنون

“Photograph: a picture painted by the sun without instruction in art”

عکس: تصویر نقاشی شده توسط خورشید که بدون هرگونه دخالت هنری خلق شده است – آمبروز بیرس

“My own eyes are no more than scouts on a preliminary search, or the camera’s eye may entirely change my idea”

چشمان من چیزی فراتر از پیشاهنگی در جستجوی ابتدایی نیست، اما لنز دوربین من کل موضوع را تغییر می‌دهند – ادوارد وستون

“Photography is truth. The cinema is truth twenty-four times per second”

عکاسی حقیقت است. سینما حقیقتی بیست و چهار ساعته در هر ثانیه است – ژان لوک گدار

“The camera makes you forget you’re there. It’s not like you are hiding but you forget, you are just looking so much.”

دوربین باعث می‌شود که فراموش کنید آنجا حضور دارید. اینطور نیست که پنهان شده‌اید، بلکه فراموش کرده‌اید زیرا تمرکزتان بر چیز دیگری است – آنی لیبوویتز

“If you see something that moves you, and then snap it, you keep a moment.”

اگر چیزی شما را به هیجان آورد، آن لحظه را ثبت کنید – لیندا مک کارتنی

“To me, photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event.”

برای من، عکاسی به معنای تشخیص همزمان اهمیت یک رویداد در کسری از ثانیه است – هنری کارتیر برسون

“There are always two people in every photo: the photographer and the viewer.”

در هر عکس همیشه دو نفر حضور دارند: عکاس و بیننده – آنسل آدامز

“A photograph is a secret about a secret. The more it tells you the less you know”

یک عکس، رازی در مورد راز است. هرچه بیشتر به شما می‌گوید، کمتر می‌دانید – دایان آربوس

متن کوتاه در مورد عکاس

“Always shoot from the shadow side”

همیشه از سمت سایه عکاسی کنید – تد گرانت

“Light makes photography. Embrace light. Admire it. Love it. But above all, know light. Know it for all you are worth, and you will know the key to photography.”

نور عکاسی را میسر می‌کند. قدردان نور باشید. آن را تحسین کنید. دوستش بدارید. اما از همه مهم‌تر، نور را بشناسید. نور را با تمام ارزش‌هایش بشناسید و کلید عکاسی در دستان شما خواهد بود – جورج ایستمن

متن درباره عکاسی به انگلیسی

“What I like about photographs is that they capture a moment that’s gone forever, impossible to reproduce”

آنچه در مورد عکس‌ها دوست دارم این است که آن‌ها لحظاتی را ثبت می‌کنند که دیگر تکرار نمی‌شوند و از بین رفته‌اند – کارل لاگرفلد

“The artist’s world is limitless. It can be found anywhere far from where he lives or a few feet away. It is always on his doorstep.”

دنیای یک هنرمند بی حد و مرز است. این دنیا را می‌تواند کیلومترها دورتر از محل زندگیش یا در چند قدمی آن یافت. این دنیا همیشه در آستانه‌ی در قرار گرفته است – پل استراند

“God creates the beauty. My camera and I are a witness”

خداوند زیبایی را آفرید. من و دوربینم شاهد آن هستیم – مارک دنمان

متن درباره عکاسی خودم

“Photography is an immediate reaction, drawing is a meditation”

عکاسی یک واکنش سریع است، در حالی که نقاشی به مانند مراقبه است – هنری کارتیر برسون

متن کوتاه در مورد دوربین عکاسی

“Beauty can be seen in all things, seeing and composing the beauty is what separates the snapshot from the photograph.”

زیبایی را می‌شود در همه چیز دید، دیدن و ثبت کردن زیبایی همان چیزی است که عکس فوری را از عکس متمایز می‌سازد – مت هاردی

“If I could tell the story in words, I wouldn’t need to lug around a camera”

اگر بتوانم داستان را با کلمات بازگو کنم، نیازی به دوربین ندارم – لوئیز هاین

متن درباره عکاسی کوتاه

 “Photography has been my way of bearing witness to the joy I find in seeing the extraordinary in ordinary.”

عکاسی روش من برای شهادت شادی و لذتی است که با دیدن چیزهای خارق‌العاده در معمولی می‌بینم – هارولد فاینشتاین

متن کوتاه درباره ی عکاس

“You don’t take a photograph, you make it.”

شما عکس نمی‌گیرید، بلکه آن را خلق می‌کنید – آنسل آدامز

جای تعجب نیست که متن های زیبا در مورد عکاسی یکی از محبوب‌ترین مواردی هستند که خصوصا توسط عکاسان در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شوند.

فرقی نمی‌کند که شما یک عکاس آماتور هستید که می‌خواهید اطلاعات بیشتری بدست آورید و یا این که فقط به دنبال یک کپشن زیبا در مورد عکاسی برای اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی می‌گردید، فهرست گردآوری شده از نقل قول ها در مورد عکاسی قطعا الهام‌بخش شما خواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.