متن کوتاه انگلیسی درباره ساحل دریا با ترجمه فارسی

متن کوتاه در مورد ساحل به زبان انگلیسی به همراه معنی فارسی

برخی افراد با صدای شنیدن امواج دریا آرامش می گیرند. این افراد با قدم زدن در ساحل دریا و شنیدن صدای موج دریا به آرامش می رسند. در این مقاله مجموعه متن کوتاه انگلیسی درباره ساحل گرد آوری شده است.

هیچ جایی مانند ساحل وجود ندارد. آن درمان نهایی برای تمام نیازهای قلب است: لذت، استراحت، عشق، صدای امواج دریا و تامل. ما نمی‌ توانیم آن را به خوبی توضیح دهیم اما نکته‌ ی جادویی در مورد وقت گذراندن در یک روز یا شب تابستانی در ساحل وجود دارد. اگر شما هم به فکر رفتن به ساحل هستید اما موقعیت آن را تاکنون پیدا نکرده‌اید، به این متن های زیبا درباره ساحل دریا به زبان انگلیسی که همراه با ترجمه فارسی آورده شده است نگاه کنید.

در مجموع، از این متن های زیبا راجع به ساحل همچنین می‌ توانند یک کپشن بی‌عیب و نقص درباره ساحل دریا برای تمام عکس‌های اینستاگرام شما باشند. و حتی اگر یک روز آفتابی در ساحل در آینده‌ی نزدیک شما وجود ندارد، شما به راحتی با خواندن این متن ها در مورد ساحل و دریا حس بودن در آنجا را به دست می‌آورید. اما اگر قصد رفتن به ساحل با دوستانتان (یا به تنهایی) را دارید، تنها کاری که لازم است انجام دهید، انتخاب ساحل مورد علاقه‌تان و لذت بردن از نسیم خنکی است که به صورتتان می‌وزد. برای خواندن متن کوتاه انگلیسی درباره ساحل با ما همراه باشید.

40 متن کوتاه انگلیسی در مورد ساحل دریا

متن انگلیسی درباره ساحل

“A kiss on the beach when there is a full moon is the closest thing to heaven.” 

بوسه‌ای در ساحل وقتی ماه کامل است، نزدیک‌ترین حالت به بهشت می‌باشد – اچ.جکسون براون جونیور

متن انگلیسی درباره شب های ساحل

“When you walk on the beach at night, you can say things you can’t say in real life.”

وقتی شب هنگام در ساحل قدم می‌زنید، چیزهایی را به زبان می‌آورید که در زندگی واقعی قادر به گفتن آن‌ها نیستید – جنی هان

متن انگلیسی کوتاه درباره ساحل

“For me, a T-shirt, a pair of shorts, barefoot on a beach and I’m happy.”

برای من، یک تیشرت، شلوارک و پای برهنه در ساحل یعنی نهایت خوشبختی – یانی

متن انگلیسی درباره ساحل و دریا

“For whatever we lose (like a you or a me) it’s always ourselves we find in the sea.”

برای هر چیزی که من و شما از دست می‌دهیم، همیشه خود را در دریا می‌یابیم – ای.ای. کامینگ

متن انگلیسی درباره ساحل دریا

“We are tied to the ocean. And when we go back to the sea, whether it is to sail or to watch – we are going back from whence we came.”

ما به اقیانوس گره خورده‌ایم. و وقتی به دریا بازمی‌گردیم، فرقی نمی‌کند برای قایقرانی یا تماشا کردن آن، به خاستگاه خود بازمی‌گردیم – جان.اف کندی

متن زیبای انگلیسی درباره ساحل

“Isn’t it strange, the way time moves? I could stand here and watch the sea crash beneath me for hours and it would feel like only minutes had passed.”

آیا گذر زمان شگفت‌انگیز نیست؟ من می‌توانم مقابل دریا بایستم و برای ساعت‌ها امواج را تماشا کنم و احساس کنم که تنها چند دقیقه گذشته است – سجانا الیز ارپ

متن انگلیسی درباره ساحل آرام

“Those who live by the sea can hardly form a single thought of which the sea would not be part.”

افرادی که در کنار دریا زندگی می‌کنند به سختی می‌توانند به چیزی فکر کنند که دریا بخشی از آن نباشد – هرمان بروش

متن درباره ساحل انگلیسی

“Whenever I look at the ocean, I always want to talk to people, but when I’m talking to people, I always want to look at the ocean.”

هر وقت به اقیانوس نگاه می‌کنم، دوست دارم با مردم صحبت کنم اما وقتی با مردم صحبت می‌کنم، همیشه می‌خواهم به اقیانوس نگاه کنم – هاروکی موراکامی

متن انگلیسی درباره ساحل عاشقانه

“You all want to know what my dream is? Very simple. To walk along the beach, holding the hand of my lover.”

همه شما دوست دارید رویای من را بدانید؟ خیلی ساده است. قدم زدن در ساحل، گرفتن دست کسی که عاشقش هستم – میشل باشلت

متن خاص انگلیسی درباره ساحل

“The cure for anything is salt water: sweat, tears, or the sea.”

درمان هر چیزی آب شور است: عرق، اشک یا آب دریا – ایساک دینسن

متن ناب انگلیسی درباره ساحل

The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever.

دریا، هنگامی که طلسم خود را بکار می‌گیرد، برای همیشه فرد را در شگفتی بی‌پایان محبوس می‌کند – ژاک ایو کوستو

متن انگلیسی درباره ساحل با ترجمه فارسی

Because there’s nothing more beautiful than the way the ocean refuses to stop kissing the shoreline, no matter how many times it’s sent away.

هیچ چیزی زیباتر از ممارست امواج اقیانوس برای بوسیدن خط ساحلی وجود ندارد، مهم نیست که این امواج چند بار دور می‌شوند – سارا کی

متن انگلیسی در مورد ساحل

To escape and sit quietly on the beach — that’s my idea of paradise.

فرار کردن و نشست در سکوت در ساحل – این تصویر من از بهشت است – امیلیا ویکستید

متن انگلیسی زیبا در مورد ساحل

I followed my heart, and it led me to the beach.

من به ندای قلبم گوش دادم و آن مرا به ساحل هدایت کرد – ناشناس

متن انگلیسی قشنگ در مورد ساحل

I love the beach. I love the sea. All my life I live within — in front of the sea.

من عاشق ساحل هستم. من عاشق دریا هستم. من کل عمرم را در مقابل دریا زندگی می‌کنم – رافائل نادال

متن های زیبا در مورد ساحل به زبان انگلیسی

There’s no place like home except for the beach.

هیچ جا خونه نمیشه، البته به استثنای ساحل – ناشناس

Why do we love the sea? It is because it has some potent power to make us think things we like to think.

چرا همه دریا را دوست دارند؟ زیرا قدرت این را دارد که ما را وادار کند به چیزهایی فکر کنیم که دوست داریم – رابرت هنری

On the beach, you can live in bliss.

در ساحل، می‌توانید در خوشبختی زندگی کنید – دنیس ویلسون

متن بلند انگلیسی در مورد ساحل

At the beach, life is different. Time doesn’t move hour to hour but mood to moment. We live by the currents, plan by the tides and follow the sun.

در ساحل زندگی متفاوت است. زمان از ساعت به ساعت حرکت نمی‌کند بلکه از حالت به لحظه در گذر است. ما بر اساس جریان زندگی می‌کنیم، با جزر و مد برنامه‌ریزی می‌کنیم و خورشید را دنبال می‌کنیم – سندی جینگرس

جملات زیبای انگلیسی درباره ساحل با ترجمه فارسی

Life takes you down many paths, but my favorite ones lead to the beach.

زندگی مسیرهای زیادی را پیش روی شما قرار می‌دهد، اما محبوب‌ترین مسیر برای من به ساحل ختم می‌شود – ناشناس

ساحل

The ocean stirs the heart, inspires the imagination and brings eternal joy to the soul.

اقیانوس قلب را برمی‌انگیزد، الهام‌بخش تخیل است و به روح شادی ابدی می‌بخشد – رابرت وایلند

An ocean breeze puts a mind at ease.

نسیم اقیانوس ذهن انسان را آرام می‌کند – ناشناس

سخن بزرگان درباره ساحل به زبان انگلیسی

Dance with the waves, move with the sea. Let the rhythm of the water set your soul free.

با امواج به رقص درآیید، با دریا حرکت کنید. اجازه دهید ریتم آب دریا روح شما را آزاد کند – کریستی آن مارتین

Live in the sunshine, swim the sea, drink the wild air.

در نور آفتاب زندگی کنید، در دریا شنا کنید و هوای تازه را نفس بکشید – رالف والدو امرسون

Sky above, sand below, peace within.

آسمان در بالا، ماسه در زیر پا و آرامش در میان – ناشناس

متن های زیبا از افراد معروف در مورد ساحل

I like anywhere with a beach. A beach and warm weather is all I really need.

من هرجایی که ساحل داشته باشد را دوست دارم. ساحل و هوای گرم تنها چیزی است که من واقعاً به آن احتیاج دارم – راب گرونکوفسکی

If there’s heaven for me, I’m sure it has a beach attached to it.

اگر بهشتی برای من وجود داشته باشد، مطمئن هستم که ساحلی در آن وجود دارد – جیمی بافت

A day at the beach is never lost time. When the warm grains of sand touch our hearts, we know we’re in the right place.

در ساحل هیچ گاه وقت تلف نمی‌شود. وقتی دانه‌های گرم و ریز ماسه قلب ما را لمس می‌کنند، می‌دانیم که در جای درست هستیم – ناشناس

متن خاص در مورد ساحل زیبا به زبان انگلیسی

Every time I stand before a beautiful beach, its waves seem to whisper to me: If you choose the simple things and find joy in nature’s simple treasures, life and living need not be so hard.

هر وقت که مقابل یک ساحل زیبا می‌ایستم، امواج در گوش من نجوا می‌کنند: اگر سادگی را انتخاب کنی و لذت را در گنجینه‌های ساده طبیعت بیابی، زندگی و زنده بودن دیگر دشوار نخواهد بود – سایچ روکساس مندوزا

متن انگلیسی کوتاه درباره ساحل

After a visit to the beach, it’s hard to believe that we live in a material world.

پس از رفتن به ساحل، باور این که ما در یک دنیای مادی زندگی می‌کنیم، دشوار است – پام شو

متنی درباره ساحل انگلیسی

At night, when the sky is full of stars and the sea is still you get the wonderful sensation that you are floating in space.

در شب، زمانی که آسمان پر از ستاره و دریا آرام است، این احساس خوب به شما دست پیدا می کند که انگار در فضا غوطه‌ور شده‌اید – ناتالی وود

یک متن خاص انگلیسی درباره ساحل

I could never stay long enough on the shore; the tang of the untainted, fresh, and free sea air was like a cool, quieting thought.

من هرگز به اندازه‌ی کافی در ساحل نمانده‌ام؛ بوی هوای بی‌آلایش، تازه و آزاد دریا مانند یک فکر خنک و آرام بود – هلن کلر

متن زیبای انگلیسی در مورد ساحل برای کپشن

The ocean makes me feel really small and it makes me put my whole life into perspective.

اقیانوس باعث می‌شود تا حس کوچک بودن پیدا کنم و دید واقع‌بینانه‌تری نسبت به کل زندگی داشته باشم – بیانسه

کپشن ناب در مورد ساحل انگلیسی

We dream in colors borrowed from the sea.

ما با رنگ‌های قرض گرفته شده از دریا رویاپردازی می‌کنیم – ناشناس

جملات کوتاه در مورد ساحل انگلیسی با معنی فارسی

The waves of the sea help me get back to me.

موج‌های دریا به من کمک می‌کنند تا نزد تو برگردم – جیل دیویس

May you always have a shell in your pocket and sand in your shoes.

امیدوارم که همیشه یک صدف در جیب و کمی ماسه در کفش‌هایت داشته باشی – ناشناس

Don’t grow up too quickly, lest you forget how much you love the beach.

خیلی سریع بزرگ نشو، مبادا فراموش کنی که چقدر عاشق ساحل بوده‌ای – میشل هلد

جمله های زیبا درباره ی ساحل انگلیسی

To go out with the setting sun on an empty beach is to truly embrace your solitude.

بیرون رفتن هنگام غروب آفتاب در ساحل خالی به معنای استقبال واقعی از تنهایی است – ژان مورو

A pool just isn’t the same as the ocean. It has no energy. No life.

استخر شبیه به اقیانوس نیست زیرا انرژی آن را ندارد. زندگی ندارد – لیندا گربر

You’re not a wave, you’re a part of the ocean.

تو موج نیستی، بلکه بخشی از اقیانوس هستی – میچ آلبوم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.