پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی

در این قسمت از سایت می توانید مجموعه ای از جملات خنده دار و پاسخ های جالبی که دانش آموزان در برگه امتحانی خود نوشته اند را بخوانید.

برخی از دانش آموزان در برگه های امتحانی خود پاسخ های جالب و خنده داری را نوشته اند و معلم های آنها نیز به دلیل طنز بودن این جملات آنها را به اشتارک گذاشته اند. در ادامه ما مجموعه ای از این پاسخ های خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی آنها را نوشته ایم.

پاسخ های خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی

پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی

پاسخ های جالب و خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی

پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی
پاسخ خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی

پاسخ های خنده دار دانش آموزان در برگه امتحانی

برای تبدیل سانتی متر به متر باید…؟ سانتی را بردارید.

توضیح دهید که چگونه نویسنده موفق می شود به رویدادهای داخلی حس هیجان، تعلیق و اوج را که معمولاً با کنش بیرونی مرتبط است، بدهد؟

سوال مسخره ای است پاسخ نمی دهم

با استفاده از آنچه در مورد گوریل ها آموخته اید، بگویید آنها چگونه حیواناتی هستند؟

گوریل ها و چاق و احمق مثل خانواده من

دلیل از بین رفتن شیر ایرانی چیست؟

در غذایش سم ریختند و مرد

از یک پروانه بپرس چگونه زندگی می کند؟

پرسیدم ولی جواب نداد

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.