متن صبح بخیر انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی

متن صبح بخیر به زبان انگلیسی با معنی فارسی

متن های زیبا برای گفتن صبح بخیر به زبان انگلیسی در این مقاله گرد آوری شده است، برای خواندن متن صبح بخیر انگلیسی زببا با ترجمه فارسی با ما همراه باشید.

اگر به دنبال متن های زیبا برای گفتن صبح بخیر به زبان انگلیسی هستید، می توانید از متن های زیبای این پست استفاده کنید، متن های زیبای صبح بخیر به دوست، متن های زیبای صبح بخیر به معشوق و …. در این پست جمع آوری شده است. برای خواندن مجموعه متن صبح بخیر انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی با ما همراه باشید. بهترین و زیباترین متن های صبح بخیر انگلیسی را برای شما همراهان سایت مینویسم آماده کرده ایم. برای خواندن متن صبح بخیر انگیزشی و متن پیامک صبح بخیر ترکی استانبولی با ترجمه فارسی، کلیک کنید.

متن های زیبای صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی

متن زیبا صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی

A new day has begun and I am already so excited and happy because we will be spending this day together. Good morning beautiful

روز جدیدی آغاز شده است و من بسیار هیجان زده و خوشحالم زیرا ما این روز را با هم خواهیم گذراند. صبح بخیر زیبا

متن صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی

.I hope your morning is as bright and gorgeous as your smile

امیدوارم صبح شما به اندازه لبخندتان روشن و باشکوه باشد.

متن قشنگ صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی

The best feeling in the world is to know that you are mine and I am yours. Every morning that is enough for me to have a good day

بهترین احساس در دنیا این است که بدانی تو از من هستی و من از آن تو هستم. هر روز صبح کافی است تا روز خوبی داشته باشم.

متن صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

.As I open my eyes each day, all I want to see is you. Good morning, my dear, I sent you hugs and kisses in my thoughts

هر روز که چشم هایم را باز می کنم، تمام چیزی که می خواهم ببینم تو هستی. صبح بخیر عزیزم، در فکر هایم آغوش و بوسه برایت فرستادم.

متن صبح بخیر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

I love you more than summer sunset and winter snow. I just love you more and more. You mean everything to me. Have a lovely morning

من تو را بیشتر از غروب آفتاب تابستان و برف زمستانی دوست دارم. من فقط تو را بیشتر و بیشتر دوست دارم. تو همه چیز من هستی. یک صبح دوست داشتنی داشته باشید!

متن کوتاه صبح بخیر انگلیسی با معنی فارسی

.Let your most beautiful dream will become a reality. Good morning, beautiful

بگذارید زیباترین رویای شما به واقعیت تبدیل شود. صبح بخیر زیبا

متنی برای صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی

.Morning is the start of every day and I will live each day like it’s a new day, renewing our love

صبح شروع هر روز است و من هر روز مانند یک روز جدید زندگی خواهم کرد، عشق خود را تجدید خواهم کرد.

متن صبح بخیر انگلیسی به دخترم با ترجمه فارسی

 

.Good morning, my sweet girl. I literally just woke up and you’re the first person on my mind. I love you

صبح بخیر دختر نازنینم. من به معنای واقعی کلمه فقط از خواب بیدار شدم و تو اولین کسی هستی که در ذهن من هستی. دوستت دارم.

یک متن صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی

!Open your eyes and embrace this wonderful world! Welcome to another happy day

چشم هایت را باز کن و این دنیای شگفت انگیز را در آغوش بگیر! به روز خوش دیگری خوش آمدید!

متن زیبا صبح بخیر انگلسی به معشوق با ترجمه فارسی

Even if the very first thing I crave in the morning is a strong cup of coffee, you are the very first thing that pops in my head. Good morning, honey

حتی اگر اولین چیزی که صبح ها هوس می کنم یک فنجان قهوه قوی باشد، تو اولین چیزی هستی که در ذهن من ظاهر می شود. صبح بخیر عزیزم!

متن صبح بخیر انگلیسی با معنی فارسی

.Let every morning be a fresh start of the day, full of luck, joy, and love. Good morning, darling

بگذارید هر روز صبح یک روز تازه، پر از شانس، شادی و عشق باشد. صبح بخیر عزیزم.

بیشتر بخوانید: متن صبح بخیر کوتاه

متن صبح بخیر انگلیسی خاص با ترجمه فارسی

.Good morning sweetheart! May the bluebirds sing songs for you to hear as you are getting ready for the day ahead

صبح بخیر عزیزم! باشد که پرندگان آبی هنگام آماده شدن برای روز آینده برای شما آواز بخوانند.

متنی زیبا صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی

.I hope your morning is as radiant as your amazing smile

امیدوارم صبح شما به اندازه لبخند شگفت انگیز شما درخشان باشد.

متن ناب صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی

،Every morning

To be found alive

And use life

….For the dreams that are waiting to come true in my hands

good morning

هر روز صبح،

زنده می‌شوم

و زندگی می‌کنم

برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند…

صبح بخیر

متن صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی به دوستان

When you wake up in the morning
Consider what happiness is
To be alive, to think
Enjoy and love
Good morning, happy day

صبح که از خواب بیدار می‌ شوی

در نظر بیاور چه سعادتی است،

زنده بودن، فکر کردن،

لذت بردن و دوست داشتن ….

صبحتون بخیر روزتون شاد

متن انگلیسی صبح بخیر با ترجمه فارسی

Seasons for trees

They are repeated every year

But the seasons of human life

It cannot be repeated!

Birth، Childhood، Youth، Aging

Find out today

Good morning

فصل ها برای درختان

هر سال تکرار می شوند

اما فصل های زندگی انسان

تکرار شدنی نیست!

تولد، کودکی، جوانی، پیری

امروزت را دریاب

درود صبح بخیر

یک متن صبح بخیر انگیلسی با معنی فارسی

It is morning and the sun is beating with golden fingers. Wake up at the window!

….Let life begin through your eyes

صبح است و خورشید با انگشتان طلایی می کوبد بر پنجـره بیدار شو!

بگذار زندگی از دریچه ي چشمان تو آغاز شود…

متن صبح بخیر انگلیسی به دوست با ترجمه فارسی

What a beautiful day it will be
When the best!
Ask for others
Wishing you a beautiful day
….for you
good morning

چه روز زیبایی خواهد بود

وقتی بهترین ها را برای دیگران بخواهید

با آرزوی روزی زیبا برای شما …

صبح بخیر

متن صبح بخیر به دوستانم به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Hello

Dear friends, good morning

I wish you a day full of beautiful wishes and beautiful miracles

Happy day and day, your joys last

درود

دوستان مهربانم، صبح تون بخیر

روزی پر از آرزوهای زیبا و معجزه های قشنگ برایتان خواهانم

روز و روزگارتون خوش، خوشی هایتان بادوام

متن صبح بخیر انگلیسی پر انرژی با ترجمه فارسی

The coming of God’s message every morning to start one
Arise is a new opportunity and in this new opportunity
Live life
Make a positive change
And enjoy a lovely day of God

آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک
فرصت تازه است برخیز و در این فرصت تازه
زندگی را زندگی کن
تغییر مثبتی ایجاد کن
و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر

مطالعه کنید: صبحت بخیر خانومم

متن صبح بخیر زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Starting every morning
Be happy and laugh
Love
Forget it
be kind
Hello, good morning

با آغاز هر صبح
شاد باش و بخند
دوست بدار
فراموش کن
مهربان باش
سلام صبحتون بخیر

متن صبح بخیر ساده انگلیسی با معنی فارسی

Starting every morning
Be happy and laugh
Love
Forget it
be kind
Hello, good morning

یـه فکر مثبت کوچولو اول صبح

میتونه کل روزت رو تغییر بده

پس لبخند بزن دوست خوبم

چـون لبـخنـد تـو زیباست

سلام صبح بخیر دوستان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.