تعبیر خواب عروسی؛ دیدن خواب عروسی خودم یا دیگران نشانه چیست؟

در حالات مختلفی ممکن است خواب عروسی ببینید اما تعبیر خواب عروسی چیست؟ برای اینکه معنا و مفهوم دیدن خواب عروسی را بدانید بهتر است بدانید که به یاد آوردن جزئیات خواب کمک می کند تعبیر خواب دقیق عروسی را متوجه شوید. اینکه عروسی خودتان بوده یا دیگران، تعبیر خواب عروسی بدون حضور عروس یا داماد، تعبیر خواب عروسی فامیل، تعبیر خواب عروسی اموات، تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم و … همگی متفاوت هستند. همچنین معبران مختلف در تعبیر خواب عروسی نظرات مختلفی دارند. در ادامه خلاصه ای از تعبیر خواب عروسی از امام صادق (ع)، حضرت یوسف، آنلی بیتون و … را آورده ایم.

تعبیر خواب عروسی چیست؟

همه ما برای یک بار هم که شده خواب دیده ایم که در یک مراسم عروسی حضور داریم عروسی خودمان یا عروسی دیگران. ممکن است خواب ببینید عروسی یکی از اعضای خانواده مانند خواهر، برادر، حتی پدر یا مادرتان می باشد. تعبیر خواب عروسی چیست آیا تعبیرش خوب است یا با دیدن خواب مراسم عروسی یا تدارک عروسی باید نگران شویم؟

تعبیر خواب عروسی از نظر امام صادق ع افزایش مال، بزرگی و عزت، شادی و آسایش است. به عقیده منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر عروسی در صورتی که عروس را بشناسید و اسم و مشخصات او را بدانید خوب است اما اگر او را نشناسید و فقط خودتان را در یک جشن عروسی ببینید تعبیرش چندان خوب نیست و می تواند ناراحتی و غم باشد.

اما معبران خارجی تعبیر خواب عروسی در همه حالات را خوب و نیکو می دانند.

این نکته را فراموش نکنید که همه خواب های ما رویای صادقه نیستند و ممکن است به دلیل آشفتگی ذهن این خواب ها را ببینیم. در ادامه تعبیر خواب عروسی در حالات مختلف را با جزئیات بیشتری بررسی می کنیم.

تعبیر خواب عروسی فامیل و اقوام

اگر خواب عروسی فامیل را ببینید در صورتی که آن شخص را می شناسید خواب شما تعبیرش شادی و خوشحالی است و هیچ جای نگرانی ندارد اما اگر نمی دانید آن شخص کیست فقط به شما گفته اند عروسی اقوام است و در این عروسی رقص و پایکوبی هم ببینید تعبیرش غم و ناراحتی است.

تعبیر خواب عروسی خودم

تعبیر خواب عروسی خودتان این است که باید تصمیم مهمی بگیرید که زندگی شما را تغییر می دهد. چنانچه خودتان را خوشحال و راضی از این وصلت ببینید اتفاقات خوبی برای شما می افتد و خوشبختی در انتظار شماست اما اگر در عروسی خود ناراحت بودید یا مشکلی وجود داشت ممکن است ناراحتی برای شما پیش بیاید و خواسته های شما برآورده نشود. به طور کلی تعبیر خواب عروسی خود در صورتی که راضی و خوشحال باشید خوب است و خبر از پول و ثروت، رفاه و آسایش و خوشبختی دارد.

تعبیر خواب عروسی خواهر یا برادر

در كتاب سرزمین روياها درباره تعبیر خواب عروسی برادر نوشته شده که عروسی برادر در خواب پول و ثروت است اما تعبیر خواب ازدواج خواهر خطر است. اگر خواب عروسی خواهر متاهل خود را ببینید تعبیرش این است که پول زیادی به خواهرتان می رسد. تعبیر خواب خواهر مجرد نیز خوب است و او به خواسته هایش می رسد و مالش افزایش می یابد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مهمانی 

تعبیر خواب عروسی ناشناس

تعبیر خواب عروسی دیگران چیست؟ گاهی خواب میبینیم که در عروسی شخصی هستیم اما نمیدانیم عروس و داماد چه کسانی هستند و فقط سور و سات عروسی و سالن عروسی را در خواب میبینیم. تعبیر خواب عروسی دیگران ملاقات با افراد جدید و یا شروع یک کسب و کار جدید است. آنلی بیتون تعبیر خواب شرکت در مراسم عروسی دیگران که در آن همه مهمانان شاد و خوشحال هستند را خوب می داند و معتقد است نشانه ای است بر سعادت و خوشبختی و ایده آل بودن همه چیز.

تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس

در تعبیر خواب ابن سیرین آمده است تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد شادی و خوشبختی است و او به آرزوهای خود می رسد. در تعبیر خواب آنلی بیتون آمده است تعبیر دیدن خواب لباس عروس کثیف قطع ارتباط با شخص مهمی است.

در تعبیر خواب امام صادق آمده است تعبیر لباس عروس دین پاک، توانگری در زندگی و رسیدن به عزت و بزرگی است.

دیدن خواب پوشیدن لباس عروس سیاه نشانه این است که در کاری بیش از حد افراط می کنید. در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است دیدن خواب پوشیدن لباس عروس پاره تعبیرش این است که در دین خود نقصانی دارید.

تعبیر خواب عروسی زن متاهل یا مرد متاهل

تعبیر خواب جشن عروسی خودم با همسرم چیست؟ چنانچه مرد یا زنی در خواب ببیند که با همسر فعلی خود دوباره ازدواج می کند تعبیرش خوب و نیکوست به معنی تحکیم پیوند زناشویی آن ها و پابرجایی و تداوم عشق آن هاست و یا ممکن است اتفاق جدید اما خوبی برایشان بیفتد مانند بچه دار شدن یا خرید خانه یا ماشین.

ابن سیرین تعبیر خواب ازدواج مرد متاهل را بدست آوردن شرافت و بزرگی نزد دیگران می داند.

اگر مردی در خواب ببیند که عروسی زنش است مال بسیاری به او میرسد.

تعبیر خواب عروسی اموات

اگر در خواب ببینید که خودتان با شخصی که مرده ازدواج می کنید تعبیرش این است که از مال آن شخص چیزی به شما می رسد. اگر خواب ببینید شخصی که مرده دارد ازدواج می کند تعبیرش خوب نیست و یک جدایی در پیش است.

تعبیر خواب دعوا در عروسی

تعبیر خواب به هم خوردن عروسی این است که برنامه ریزی هایتان با شکست روبرو می شود و باید در اهداف خود تجدید نظر کنید تا با شکست روبرو نشوید. دیدن دعوا در عروسی در خواب تعبیرش این است که خود را سرگرم کارهای بیهوده کرده ایم.

تعبیر خواب به هم خوردن عروسی از امام صادق (ع)

شخصی را ناراحت کرده و او را رنجانده اید

تعبیر خواب عروسی بدون داماد یا عروس

ممکن است پسری خواب ببیند که مراسم عروسی خودش است اما معلوم نیست عروس کیست یا دختری خواب ببیند که عروس شده است اما مشخص نیست داماد کیست. معبران معتقدند دیدن خواب عروسی بدون داماد یا عروس چندان خوب نیست

تعبیر خواب اماده شدن برای رفتن به عروسی

اگر در خواب خود را مشغول آماده شدن برای رفتن به عروسی میبینید و مدام به دنبال چیزی می گردید و نگران هستید تعبیرش ترس ها و نگرانی های شما در زندگی واقعی تان است و تعبیر خاصی ندارد.

تعبیر خواب دیدن مرده در جشن عروسی

اگر مردی در خواب ببیند زنی که از دنیا رفته در عروسی او حضور دارد و او با زن مرده ازدواج کرده است دلیل آن است که از ملک و اموال آن زنی چیزی به او می رسد. اگر با آن زن مرده ازدواج نکند نشانه آن است مال بسیار کمی از طرف آن زن بدست می آورد.

برای خواندن جزئیات بیشتر مقاله تعبیر خواب حضور مرده در عروسی را بخوانید

تعبیر خواب ازدواج پنهانی

به عقیده آنلی بیتون چنین خوابی تعبیر خوبی ندارد و شخص خواب بیننده با اتفاقاتی روبرو می شود که برای او خوشایند نیست.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.