۱۵۰ اسم پسر جدید و شیک امروزی بهمراه معنی

اسم پسر جدید و امروزی ایرانی و خارجی

همه پدر مادرها دوست دارند نامی زیبا در عین حال مدرن و امروزی برای فرزند خود انتخاب کنند. در این نوشته بیش از 100 اسم پسر جدید و امروزی 1400 تقدیم شما می شود.

برای انتخاب اسم پسر جدید و شیک باید به براساس سلیقه عمل کرد اما توجه معنی اسم نیز بسیار مهم است. اگر با همه اطرفیانتان در میان می گذارید که اسم پسر جدید میخوام و با وجود انواع و اقسام اسم جدید و امروزی پسر باز هم اسم پسر جدید و امروزی 1400 مورد نظر خود را پیدا نکرده اید، نگاهی به بیش از صد اسم برتر پسر که در این نوشته جمع اوری شده بیندازید. بیش از 150 اسم پسر جدید و امروزی ایرانی با معنای زیبا و همین طور اسم پسر جدید و امروزی خارجی که در ثبت احوال ایران مجاز می باشد در ادامه تقدیم شما می شود.

اسم پسر جدید و امروزی

در ادامه با مینویسم همراه باشید تا با مجموعه اسم پسر جدید و امروزی آشنا شوید. همچنین می توانید از مجموعه اسم دلنشین پسرانه ایده بگیرید.

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ا:

 • آسا : نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده
 • آردین :  مقدس
 • آیکان : صیل ، نجیب
 • اردوان : نگهبان درستکاران
 • آرسام : زورمند
 • آران : جایگاه مقدس
 • آروین : آزمایش و تجربه
 • آیدین: شفاف و روشن
اسم پسر امروزی و زیبا با الف
 • آدریان : نام یکی از امپراتوران روم
 • آدرین: آتشین، سرخ روی 
 • آیهان : پادشاه ماه
 • آژمان : بی زمان
 • آدیش : آتش ، اخگر  : شمشیر پدری
 • آروان: ایرانی، آریایی، اسم پسر جدید و امروزی لری می باشد
 • آباد: چابک ، تردست ، تر و فرز
 • آبان: نام فرشته نگهبان آب
 • اَبیش : بی رنج
 • آبانداد: ریشه فارسی، متولد شده در ماه آبان
 • آریا : اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش
 • آبد: ریشه عربی، همیشگی ، دائمی ، جاودانه
 • آبرام: ریشه عبری، ابراهیم ،پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام
 • آترین : نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ
 • آدُر : آذر، آتش
 • آرش :  پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی
 • آذرکیوان : از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ
 • آرمان : آرزو
 • آرتین : ریشه اصیل ایرانی ، نام هفتمین پادشاه ماد
 • آرژان : نقره
 • آریسته : نامی در اساطیر یونان
 • آراز:  قهرمان منسوب به طایفه‌ی آس
 • آرتام: معنی دارای نیروی راستی
 • اَرتان : راستگو. نام پسر ویشتاسب
 • اردشیر : نام پادشاه هخامنشی و ساسانی
 • ارشا : راست و درست
 • اروَند : شریف، نجیب. نام پدر لهراسب
 • اسپهبُد : نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان
 • اشا : راستی ، درستی ، راه خوشبختی

اسم پسر جدید و امروزی 1400 با حرف ا

 • اشکان : نام سومین نیای پاکر
 • افشین : نام سردار ایرانی
 • البرز : کوه بلند. نام پهلوانی است
 • امیرسام : اسم ترکیبی با امیر و سام (آتش)
 • امید : نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد
 • اَنوش : بی مرگ. جاویدان
 • اُوژن : زننده و شکست دهنده دشمن
 • ایرج : یاری دهنده آریایی ها
 • ایزد : ستایش و ستودن

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ب :

 • بابک :  نگهدارنده
 • باربُد : نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز
 • بارشین: درختچه
 • باتیس : نام دژبان غزه در زمان داریوش سوم
 • بَختیار : از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز
 • بَخشا : از نام های روزگار هخامنشیان
 • بَردیا : نام پسر کوچک کورش
 • بُرزو : بلندبالا. نام پسر سهراب
 • بَرسام : نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
 • بِهراد : نیکی بخش
 • بهرام : فتح و پیروزی
 • بِهروز : روزگار نیک و خوش
 • بِهمرد : از نام های برگزیده
 • بهمن : نیک منش
 • بیژن : نام پسر گیو
 • برسا : دلیر
 • بهداد : در کمال عدل و داد
 • بن سان : پسر برکت

اسم پسر جدید و با کلاس

اسم پسر جدید و شیک با حرف پ :

 • پارسا : پرهیزکار
 • پاکروان : پاک باطن، نیک نفس
 • پاکزاد : پاک نژاد، نجیب
 • پاکمهر : از نام های برگزیده پسرانه
 • پدرام : نام نبیره سام. درود، شادباش
 • پَرنگ : نام پسر سام
 • پرهام : از نام های برگزیده پسرانه
 • پرویز : شکست ناپذیر و پیروزمند
 • پولاد : نام پسر آزادمرد پسر رستم
 • پیشداد : نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری
 • پیمان : مهر، عهد
همچنین بخوانید: اسم پسر بین المللی جدید

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ت :

 • تاژ : برادر هوشنگ پیشدادی
 • توس : نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران
 • توانا : نیرومند، زورمند تیرداد : بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیان
 • تورج : دلیر و پهلوان
 • توما : توام، همراه ، نام یکی از حواریون عیسی (ع)، اسم پسر جدید و امروزی خارجی
 • تیام: به معنی چشمانم، عزیز و گرامی

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ج :

 • جانان : دلیرو زیبا
 • جاوید : نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان
 • جمشید : از پادشاهان پیشدادی

اسم پسر جدید و امروزی با حرف چ :

 • چکاد: قله کوه
 • چاکان: روستا در نزدیکی لاهیجان
 • چیلان: عناب
 • چابک: زیرک
 • چهر برزین: نژاد برتر
 • چیاکو: اسم پسر کردی
 • چیا: نام پسر کردی به معنی کوهستان

اسم پسر جدید و امروزی عربی با حرف ح:

 • حِسام  : شمشیر تیز و برنده

اسم پسر جدید و امروزی با حرف خ :

 • خرم : شادمان، خوش
 • خداداد : از نام های برگزیده پسرانه
 • خدیو : بلند جایگاه، سرور
 • خسرو : نیک آواز. نام پادشاه ساسانی
 • خشایار : شاه دلیر و مردمنش
 • خوش‌ منش : نیک نهاد

اسم پسر جدید و امروزی با حرف د :

 • دادار : دادگر، عادل
 • دلاور : دلیر، قهرمان
 • دادمهر : از نام های برگزیده پسرانه
 • دارا : دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی
 • داریوش : نام سومین شاهنشاه هخامنشی
 • دانا : هوشیار، آگاه
 • دانیار: بخشنده ، به عنوان اسم پسر جدید و امروزی کردی شناخته می شود.
 • داریو: نام پادشاهی پیش از ساسانیان، در لاتین به معنی دارا

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ر :

 • رایان : نام کوهی در حجاز
 • راتین: بسیار جوانمرد
 • رادبه: بهتر
 • راشا: راه عبور
 • رادین: بخشنده
 • رامان: وزیر کی قباد
 • رسا: خوش قد و قامت
 • رَسام: نجات یافته و آزاد
 • رهام: شخصیت شاهنامه
 • ریو: شخصیت شاهنامه فردوسی
 • رابین: رابین در زبان کردی به معنی مشاور و معتمد است معنی اسم رابین در لاتین شهرت می باشد.
 • رامیان: نام رود
 • رهان: رهاشونده
 • رامیار: یار آرام

اسم پسر جدید و شیک

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ز :

 • زیا: زنده
 • زَهیر : نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی
 • زامیاد : نگهبان زمین
 • زَریر : دارنده جوشن زرین
 • زَم : نام یکی از پسران غباد ساسانی
 • زهیر: شخصیت شاهنامه
 • زریون: زرگون

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ژ :

 • ژاو: خالص ،پاک
 • ژم: نام پسر قباد
 • ژوبین: نوعی نیزه، نام زیبای پارسی
 • ژنگ: ارژنگ

اسم پسر جدید و امروزی با حرف س :

 • ساسان : نام پدر بزرگ اردشیر بابکان
 • سام : بهدینی از خاندان گرشاسب سپند : ورجاوند و مقدس. اسفند
 • سرافراز : سربلند، با افتخار
 • سُروش : گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار
 • سینا : یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت
 • سهراب : تابش سرخ. نام پسر زال
 • سورن : دلیر و پهلوان
 • سابین : سرو کوهی

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ش :

 • شایگان: شایسته

نام پسر جدید و امروزی با حرف ف:

 • فراز : بالا، بلندی
 • فرامرز : نام پسر رستم زال فردین : پیشرو در دین
 • فربُد : نگهبان و نگهدار فر
 • فرخ : بزرگی و شوکت
 • فرزام : از نام های برگزیده
 • فرشاد : شادبخت و شادمان
 • فولاد : از نام های برگزیده پسرانه
 • فرشید : نورانی تر
 • فرنام : نام یکی از سرداران شاپور
 • فرهاد : پیشرو قانون . نام پهلوانی در شاهنامه
 • فریدون : از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریا

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ک:

 • کارن: پسر کاوه آهنگر و یکی از پهلوانان ایرانی شاهنامه ،شجاع
 • کسری: نام اصیل ایرانی
 • کوروش: پادشاه بزرگ هخامنشی
 • کی زاد: زاده پادشاه
 • کیاراد: سلطان جوانمرد
 • کبیر: بزرگ
 • کیهان: جهان

اسم پسر جدید و امروزی

اسم پسر جدید و امروزی با حرف گ:

 • گرامی : ارجمند، مقدم
 • گَرشاسب : در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامه
 • گیو : پهلوان ایرانی

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ل:

 • لهراسب : دارنده اسب تیزرو
 • لار: شخصیت شاهنامه
 • لیبرا: طلا

اسم پسر جدید و امروزی با حرف م:

 • مازیار : نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان
 • مانی : نام پیکر نگار نامی در دوران شاپور
 • ماکان : نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی
 • مزدا : دانای بزرگ، پروردگار
 • مزدک : نام پسر بامداد در دوران ساسانی
 • منوچهر : پهلوان نژاد
 • مِهربُد: معنی: محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت؛ (به مجاز) شخصِ مهربان
  ریشه: فارسی
 • مه زاد : از اسم های برگزیده پسرانه
 • مهران : یکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی
 • مهرداد : نام چوپانی که کوروش را پرورش داد
 • مهریار : از نام های پسر ایرانی برگزیده
 • مِهربُد : محافظ، شخص مهربان

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ن:

 • نارون : نام درختی تنومند
 • نریمان : دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه
 • نامجو : جوینده نام
 • نکیسا : نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز
 • نیسان : نی‌زار، محل روییدن
 • نی نوش : شهد، عسل ، انگبین
 • نیکروز : سعادتمند، خوشبخت
 • نیکزاد: از نام های برگزیده
 • نیما : نام یکی از شاعران ایرانی
 • نیو : پهلوان و دلیر
 • نویان : لقب سلاطین و بزرگان ترک به معنی امیر سپاه، شاهزاده

اسم پسر جدید و امروزی با حرف و:

 • وَسپار : شعله آتش، گرمی آتش
 • وارتان : نام پسر یکی از پادشاهان اشکانی
 • واران : نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی با نام بهرام داده‌اند.

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ه:

 • هامون : از نام های ایرانی

اسم پسر جدید و امروزی کردی با حرف ه

 • هیمن: آرام، موقر، شکیبا
 • هامین : تابستان در اوستا
 • هور : خورشید
 • هامان : مشهور
 • هوراز: دوست صمیمی

اسم پسر جدید و امروزی با حرف ی:

 • یارتا: همتای یار
 • یارا: توان ، جسارت ، قدرت ، یار ، نیرومند
 • یاسان: نام یکی از پیغمبران
امیدواریم از لیست اسم پسر امروزی و زیبا در این مطلب لذت برده باشید اگر شما هم اسم پسر جدید امروزی می شناسید که جایش در این فهرست خالی است آن را در قسمت کامنت ها درج کنید تا به لیست ما اضافه شود.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.