مقایسه قیمت اینترنت اپراتورها (همراه اول، ایرانسل و رایتل)

در این مطلب جدول تعرفه های اینترنت اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و شاتل را مشاهده می نمایید.

تعرفه های اینترنت اپراتور های همراه اول، ایرانسل، رایتل و شاتل اخیرا افزایش یافته. به عنوان مثال اگر کابران همراه اول بسته 70 گیگ را تا ماه گذشته 100 هزار تومان خریداری می کردند اکنون باید برای خرید بسته 50 گیگ (1 ماهه) 150 هزار تومان بپردازند! هدف ما از انتشار این پست مقایسه قیمت بسته های اینترنتی اپراتور های ( همراه اول، ایرانسل، رایتل و شاتل ) می باشد.

مقایسه قیمت اینترنت یک ماهه اپراتورها

حجم اینترنتاپراتور همراه اولایرانسلرایتلشاتل
200 مگابایت3500 ت
300 مگابایت 4900 ت
500 مگابایت 5500 ت
850 مگابایت 9000 ت
1 گیگابایت10.400 ت10.500 ت9900 ت9500 ت
2 گیگابایت 13.900 ت14.000 ت13.500 ت12.900 ت
2.5 گیگابایت 14.000 ت
3 گیگابایت19.000 ت19.000 ت19.900 ت15.500 ت
4 گیگابایت21.300 ت21.300 ت19.900 ت18.400 ت
4.5 گیگابایت 19.000 ت
5 گیگابایت23.600 ت23.600 ت21.900 ت
7 گیگابایت 28.200 ت28.200 ت24.900 ت27.500 ت
8 گیگابایت 26.500 ت
10 گیگابایت 28.900 ت70.000 ت
12گیگابایت 35.000 ت
15 گیگابایت 34.900 ت
20 گیگابایت 49.900 ت
30 گیگابایت 80.000 ت
50 گیگابایت 98.000 ت

مقایسه قیمت اینترنت هفتگی اپراتورها

حجم اینترنتهمراه اولایرانسلرایتلشاتل
100 مگابایت2000 ت
200 مگابایت 4400 ت4400 ت3900 ت
300 مگابایت 5500 ت5500 ت4500 ت
500 مگابایت 7000 ت7000 ت6900 ت
550 مگابایت 6300 ت
750 مگابایت 8300 ت8300 ت
800 مگابایت 7300 ت
1 گیگابایت9500 ت
1.5 گیگابایت 10.900 ت10.900 ت9900 ت
2.5 گیگابایت13.900 ت13000 ت1200 ت
3 گیگابایت 13900 ت
3.5 گیگابایت 15000 ت
4 گیگابایت 16000 ت
5 گیگابایت 17500 ت
6 گیگابایت 19500 ت18900
20 گیگابایت 60000 ت
نامحدود50000 ت

مقایسه قیمت اینترنت یک روزه اپراتورها

حجم اینترنتهمراه اولایرانسلرایتلشاتل
50 مگابایت1400 ت
60 مگابایت 1600 ت1600 ت
100 مگابایت 2200 ت2000 ت1200 ت
150 مگابایت 2700 ت
200 مگابایت 3200 ت
250 مگابایت 3600 ت2900 ت
300 مگابایت 3900 ت3700 ت
400 مگابایت 4500 ت3900 ت
500 مگابایت 4700 ت
650 مگابایت 5400 ت
750 مگابایت 5900 ت5700 ت5500 ت
1 گیگابایت6400 ت6200 ت5800 ت
1.5 گیگابایت 7400 ت
2.5 گیگابایت 9400 ت8400 ت
3 گیگابایت 9900 ت9500 ت
5 گیگابایت 17.000 ت
7 گیگابایت 22.000 ت

مقایسه قیمت بسته های اینترنت سه ماهه اپراتورها

حجم اینترنتهمراه اولایرانسلرایتلشاتل
3 گیگابایت33.000 ت
6 گیگابایت 32.000 ت
8 گیگابایت 33.500 ت
10 گیگابایت 37.900 ت
12 گیگابایت 40.000 ت
15 گیگابایت 55.000 ت
17 گیگابایت 45.900 ت
25 گیگابایت 75.000 ت
35 گیگابایت 95.000 ت

مقایسه تعرفه بسته های اینترنت شش ماهه اپراتورها

حجم اینترنتهمراه اولایرانسلرایتلشاتل
15 گیگابایت 50.000 ت
20 گیگابایت75.000 ت
24 گیگابایت 90.000 ت
28 گیگابایت 89.000 ت
35 گیگابایت 130.000 ت
55 گیگابایت 130.000 ت
60 گیگابایت 160.000 ت

مقایسه قیمت بسته های اینترنت یکساله اپراتورها

حجم اینترتهمراه اولایرانسلرایتلشاتل
30 گیگا بایت96.000 ت
50 گیگابایت125.000 ت
100 گیکابایت220.000 ت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.