ضرب المثل در مورد دروغگویی و راستگویی

ضرب المثل های ایرانی در مورد دروغ

در زبان فارسی ضرب المثل های فراوانی وجود دارد و برخی از این ضرب المثل ها در صحبت های روزمره بسیار استفاده می گردند. در این مقاله چندین ضرب المثل در مورد دروغگویی آورده شده است.

ضرب المثل ها جملات کوتاه شده از داستان های قدیمی می باشند که پند و اندرز و نکته هایی در آن نهفته است. ضرب المثل ها دارای پیشینه می باشند و از آن جایی که فرهنگ و تمدن ایران بسیاری قدیمی است، در زبان فارسی بیشتر از 1000 ضرب المثل با نکته و اندرز های مختلف وجود دارد. ضرب المثل به معنای مَثَل زدن است. در زبان فارسی ضرب المثل هایی در مورد دروغ و دروغگویی وجود دارد که بسیار پر کاربرد می باشند. در این پست تعدادی ضرب المثل در مورد دروغگویی به شما ارائه می گردد، با ما همراه باشید.

ضرب المثل در مورد ادم دروغگو

ضرب المثل های زیر که در مورد دروغ و دروغگویی است، هر کدام حکایت و داستان مخصوص به خود را دارند و این جمله ها نکته ی آن داستان ها است که در غالب ضرب المثل در زبان فارسی مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دروغ گو دشمن خداست.
 • آدم دروغ گو، دم خروس از جیبش پیداست.
 • آدم دروغ گو، کله کلاهش سوراخ است.
 • چراغ دروغ فروغ ندارد.
 • دروغ گو، زود مچش گیر می افتد.
 • دروغ گل می‌ دهد، ولی میوه نمی‌ دهد.
 • دروغ که از دور می‌ آید، یک پایش می‌ لنگد.

ضرب المثل در مورد دروغ و دروغگو با معنی

ضرب المثل های زیر به همراه معنی به شما ارائه می گردد.

 • آدم دروغگو كم حافظه است

افرادی که دروغ می گویندد، هیچ حرف راست ئ درستی در گفته هایشان وجود ندارد، فردی که دروغ می گوید یعنی آن را در ذهن خود ساخته است بنابراین چون آن گفته دروغ می باشد و ساخته ذهنش است در ذهنش باقی نمی ماند.

 • روی دروغ گو، مثل ته دیگ سیاه است

آدم دروغگو، سرانجام یک روز؛ دروغ اش معلوم می شود و آبرویش می رود.

 • جهنم هم به اين گرمي نيست

دروغي بگو كه به عقل بگنجد، اين طور هم كه تو ادعا مي كني نيست.

 • جهانديده بسيار گويد دروغ

سخن كسي كه از سفري بر مي گردد براي شنوندگان  سخنان عجيب و اغراق آميز می گوید که ممکن است دروغ باشد.

 • آسمان و ريسمان بهم بافتن

کسی که حرف های بی ربط و بی پایه و اساس می زند و راست  و دروغ را با هم می گوید.

 • از روباه پرسيدند: شاهدت كيست؟ گفت دمم

به دروغگوياني مي گويند كه دروغگوي ديگري را به شهادت مي طلبد.

 • با طناب پوسيده كسي به چاه رفتن

به هر کسی اعتماد نکنید و با حرف های هر فردی خودتان را گرفتار نکنید، زیرا ممکن است حرفای آن شخص دروغ باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.