سوالات ساده انگلیسی برای کودکان + جواب و ترجمه

اطلاعات عمومی برای کودکان: در این مقاله، سوالات انگلیسی ساده در حوزه اطلاعات عمومی برای کودکان همراه با جواب و ترجمه فارسی در زمینه موضوعات مختلف ازجمله علم، تاریخ، مدنی، جغرافیا، هوش و غیره آورده شده است. این سوالات ساده انگلیسی علاوه بر اینکه برای تقویت مهارت زبان کودک شما مناسب است به رشد توانایی های فکری کودکان کمک می کنند و همچنین، باعث می شوند تا آن ها بتوانند در مواقع ضروری نظر خود را بیان نمایند. 

به دلیل همه گیری ویروس کرونا، کودکان به کلاس های آنلاین وابسته شدند. آن ها بیشتر روز را صرف گوشی موبایل، بازی های ویدیویی و تماشای تلویزیون می کنند. جهان امروزه به شدت رقابتی شده است و به همین دلیل است که کودکان باید از اتفاقاتی که در اطرافشان رخ می دهد، آگاه باشند. 

اطلاعات عمومی، بخش مهمی از آموزش است که نه تنها به کودکان در افزایش علم و دانش کمک می کند بلکه آن ها را از اتفاقاتی که در سراسر جهان در حال وقوع هستند، آگاه می سازد. کسب دانش اولیه در سنین پایین، سطح فکری و هوش کودکان را تغییر می دهد. آن همچنین به ایجاد آگاهی اجتماعی کمک می کند و منجر به رشد ذهنی کودکان، توانایی های مدنی و شعور شهروندی آن ها می شود. 

این سوالات ساده انگلیسی اطلاعات عمومی همراه با جواب برای کودکانی در سنین 4 تا 12 سال در زمینه موضوعات مختلف هستند و دانش آموزان دیگر نیز می توانند دانش خود را به کمک این سوالات افزایش دهند. هر سوال همراه با توضیح مختصری ارائه می شود تا کودکان بتوانند موضوع را درک کنند و پاسخ این سوالات را به خاطر بسپارند. 

سوالات انگلیسی ساده برای کودکان با جواب (گروه سنی 4 تا 7 سال)

4 تا 7 سال، سن یادگیری برای کودکانی است که بیش از همه مشتاق یادگیری هستند. بنابراین، اطلاعات عمومی، بخشی از دانش است که به آن ها در کسب دانش کمک می کند. سوالات زیر می توانند یک فعالیت عالی برای آن ها باشند. برخی از این سوالات می توانند برای برخی از کودکان آسان باشند اما به آن ها در یادگیری اطلاعات پایه در سنین کم کمک می کنند. 

 1. ?Which animal is known as the ‘Ship of the Desert

Ans. Camel

1- کدام حیوان به عنوان کشتی صحرا شناخته می شود؟ 

جواب: شتر


 1. ?How many days are there in a week

Ans. 7 days

2- هر هفته چند روز دارد؟

جواب: 7 روز


 1. ?How many hours are there in a day

Ans. 24 hours

3- هر روز چند ساعت است؟

جواب: 24 ساعت


 1. ?How many letters are there in the English alphabet

Ans. 26 letters

4- الفبای انگلیسی شامل چند حرف است؟

جواب: 26 حرف


 1. ?Rainbow consist of how many colours

Ans. 7 colours

5- رنگین کمان از چند رنگ تشکیل شده است؟

جواب: 7 رنگ


 1. ?How many days are there in a year

Ans. 365 days (not a leap year)

6- هر سال از چند روز تشکیل شده است؟

جواب: 365 روز (به استثنای سال کبیسه)


 1. ?How many minutes are there in an hour

Ans. 60 minutes

7- یک ساعت شامل چند دقیقه است؟

جواب: 60 دقیقه


 1. ?How many seconds are there in a minute

Ans. 60 seconds

8- یک دقیقه شامل چند ثانیه است؟

جواب: 60 ثانیه


 1. ?How many seconds make one hour

Ans. 3600 seconds

9- هر ساعت شامل چند ثانیه است؟

جواب: 3600 ثانیه


 1. Baby frog is known as…….

Ans. Tadpole

10- به بچه قورباغه چه می گویند؟

جواب: بچه قورباغه


 1. ?How many consonants are there in the English alphabet

Ans. 21 Consonants

11- الفبای انگلیسی شامل چند حرف بی صداست؟

جواب: 21 حرف بی صدا


 1. ?How many vowels are there in the English alphabet and name them

Ans. 5 vowels namely a, e, i, o, and u.

12- چند حرف صدادار در الفبای انگلیسی وجود دارد و آن ها را نام ببرید؟

جواب: 5 حرف شامل a، e، i، o و u


 1. ?Which animal is known as the king of the jungle

Ans. The Lion is known as the king of the jungle.

13- به چه حیوانی پادشاه جنگل می گویند؟

جواب: شیر به عنوان پادشاه جنگل شناخته می شود.


 1. ?What is the capital of Iran

Ans. Tehran

25- پایتخت ایران چیست؟

جواب: تهران

همچنین ببینید: سوال کودکانه با جواب

 1. Name the biggest continent in the world?

Ans. Asia

26- نام بزرگ ترین قاره جهان چیست؟

جواب: آسیا


 1. How many continents are there in the world?

Ans. 7 continents

27- در جهان چند قاره وجود دارد؟

جواب: 7 قاره


 1. Name the primary colours?

Ans. Red, Yellow, and Blue

28- نام رنگ های اصلی؟

جواب: قرمز، زرد و آبی


 1. Which is the smallest month of the year?

Ans. February

29- کوتاه ترین ماه سال کدام است؟

جواب: فوریه


 1. Name the house made of ice?

Ans. Igloo

30- به خانه ساخته شده از یخ چه می گویند؟

جواب: ایگلو (کلبه اسکیموها)


 1. Which colour symbolises peace?

Ans. White

31- چه رنگی نماد صلح و دوستی است؟

جواب: سفید


 1. Name the largest mammal?

Ans. Blue Whale

32- نام بزرگ ترین پستاندار؟

جواب: نهنگ آبی


 1. Sun rises in the…..

Ans. East

33- خورشید از چه سمتی طلوع می کند؟

جواب: شرق


 1. How many sides are there in a triangle?

Ans. Three

34- یک مثل شامل چند ضلع است؟

جواب: سه ضلع


 1. Name the largest planet of our Solar System?

Ans. Jupiter

35- نام بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی؟

جواب: مشتری

سوالات ساده انگلیسی برای کودکان (8 تا 10 سال)

در این سن، کودکان شروع به کشف چیزهای جدید می کنند و از والدین، پدربزرگ/مادربزرگ و معلمان خود سوال می پرسند. سوالات ارائه شده در این بخش به کودکان در کسب دانش کمک می کنند و ممکن است قبلاً شروع به کشف چند مورد از این سوالات کرده باشند. 

 1. Name the place known as the Roof of the World?

Ans. Tibet

36- سقف جهان به کجا اطلاق می شود؟

جواب: تبت


 1. How many years are there in one Millennium?

Ans. 1,000 years

42- یک هزاره شامل چند سال است؟

جواب: 1000 سال


 1. Name the first man to walk on the Moon?

Ans. Neil Armstrong

43- نام اولین مردی که بر روی ماه قدم زد؟

جواب: نیل آرمسترانگ


 1. Name the Oceans of the World?

Ans. The Atlantic, Pacific, Indian, Arctic, and the Southern (Antarctic) oceans.

44- نام اقیانوس های جهان؟

جواب: اقیانوس اطلس، آرام، هند، قطب شمال و قطب جنوب. 


 1. Name the densest jungle in the world?

Ans. The Amazon rainforest

45- نام متراکم ترین جنگل دنیا؟

جواب: جنگل های بارانی آمازون


 1. Which festival is called the festival of colours?

Ans. Holi

46- کدام فستیوال با نام فستیوال رنگ ها شناخته می شود؟

جواب: هولی


 1. What is the Isosceles triangle?

Ans.  A triangle in which two sides have the same length or two sides are equal.

47- مثلث متساوی الساقین چیست؟

جواب: مثلثی که دو ضلع آن دارای طول مساوی هستند. 


 1. What type of gas is absorbed by plants?

Ans. Carbon Dioxide

48- گیاهان چه گازی را جذب می کنند؟

جواب: دی اکسید کربن


 1. How many days a February month have in the leap year?

Ans. 29 days

49- ماه فوریه در سال کبیسه شامل چند روز است؟

جواب: 29 روز


 1. Name the longest river on the Earth?

Ans. Nile

50- نام طولانی ترین رودخانه دنیا؟

جواب: نیل


 1. Name the smallest continent?

Ans. Australia

52- نام کوچک ترین قاره جهان؟

جواب: استرالیا

همچنین ببینید: سوالات جالب از کودکان

 1. Which is the principal source of energy for the Earth?

Ans Sun

52- منبع اصلی انرژی سیاره زمین چیست؟

جواب: خورشید


 1. Anti-clockwise is it from left or right?

Ans. Left

53- پادساعتگرد از سمت چپ است یا راست؟

جواب: چپ


 1. Name the planet nearest to the Earth?

Ans. Mercury

54- نام نزدیک ترین سیاره به زمین؟

جواب: عطارد


 1. Which festival is known as the festival of light?

Ans. Diwali

55- چه فستیوالی به عنوان فستیوال نور شناخته می شود؟

جواب: دیوالی


 1. Name a bird that lays the largest eggs?

Ans. Ostrich

56- نام پرنده ای که بزرگ ترین تخم را دارد؟

جواب: شترمرغ


 1. Name the National Heritage Animal of India?

Ans. Elephant

58- نام حیوان میراث ملی هند؟

جواب: فیل


 1. Which is the tallest mountain in the world?

Ans. Mount Everest

59- نام بلندترین کوه در دنیا؟

جواب: اورست


 1. Who invented Radio?

Ans. Guglielmo Marconi is known as the father of radio.

60- چه کسی رادیو را اختراع کرد؟

جواب: گاگلیلمو مارکونی به عنوان پدر رادیو شناخته می شود. 

سوالات ساده انگلیسی برای کودکان (گروه سنی 10 تا 12 سال)

در این سن، کودکان بیشترین یادگیری را دارند و کنجکاو هستند. سوالات ارائه شده در این بخش در مقایسه با بخش های قبلی کمی سخت تر هستند. کودکان می توانند از طریق پاسخ دادن به این سوالات، اطلاعات بیشتری کسب کنند. 

 1. Who invented electricity?

Ans. Benjamin Franklin

61- چه کسی الکتریسیته را اختراع کرد؟

جواب: بنجامین فرانکلین

 1. Which continent is known as the ‘Dark’ continent?

Ans. Africa

62- کدام قاره به عنوان قاره تیره شناخته می شود؟

جواب: آفریقا

 1. Name the planet known as the Red Planet?

Ans. Mars

63- نام سیاره ای که به عنوان سیاره سرخ شناخته می شود؟

جواب: مریخ 

 1. Who wrote “Malgudi Days”?

Ans. R. K. Narayan

64- چه کسی روزهای مالاگادی را نوشته است؟

جواب: آر. کی. نارایان

 1. Name the National game of the USA?

Ans. Baseball

65- نام بازی ملی ایالات متحده آمریکا؟

جواب: بیسبال

 1. Who invented Watch?

Ans. Peter Henlein

66- چه کسی ساعت را اختراع کرد؟

جواب: پیتر هنلین

 1. Which is the smallest bone in the human body?

Ans. Stapes (Ear bone)

68- کوچک ترین استخوان بدن انسان چیست؟

جواب: استخوان رکابی (استخوان گوش)

 1. Name the country known as the Land of the Rising Sun?

Ans. Japan

69- کدام کشور با نام سرزمین خورشید در حال طلوع شناخته می شود؟

جواب: ژاپن

 1. How many millimetres are there in a centimetre?

Ans. 10mm

70- یک سانتی متر چند میلی متر است؟

جواب: 10 میلی متر

 1. Name the hardest substance available on Earth?

Ans. Diamond

71- نام سخت ترین ماده روی زمین؟

جواب: الماس

 1. Name a shape that has ten sides?

Ans. Decagon

72- نام شکلی که دارای 10 ضلع است؟

جواب: ده ضلعی

 1. Name the largest ocean in the World?

Ans. Pacific Ocean

همچنین ببینید: چیستان کودکانه با جواب کوتاه

73- نام بزرگ ترین اقیانوس جهان؟

جواب: اقیانوس آرام

 1. Who is the real founder of Microsoft?

Ans.  Bill Gates and Paul G. Allen

74- چه کسی بنیان گذار واقعی مایکروسافت است؟

جواب: بیل گیتس و پل آلن

 1. Who gave the theory of Relativity?

Ans. Albert Einstein

75- نظریه نسبیت از چه کسی است؟

جواب: آلبرت انیشتن

 1. Who discovered the X-rays first?

Ans. Wilhelm Roentgen

77- اشعه ایکس برای اولین بار توسط چه کسی کشف شد؟

جواب: ویلهلم رونتگن

 1. Who gave the universal law of gravitation?

Ans. Issac Newton

78- قانون جاذبه از چه کسی است؟

جواب: ایزاک نیوتون

 1. What is a telescope?

Ans. A telescope is an instrument in the shape of a tube with special pieces of glass (lenses) inside it. It makes things that are far away appear bigger and nearer.

79- تلسکوپ چیست؟

جواب: تلسکوپ، وسیله ای به شکل لوله با قطعات شیشه ای خاص (لنز) است. این وسیله باعث می شود تا اشیای دور، بزرگ تر و نزدیک تر به نظر رسند. 

 1. Name a natural satellite of Earth?

Ans. Moon

80- نام ماهواره طبیعی زمین؟

جواب: ماه

سوالات ساده انگلیسی برای کودکان (درست یا غلط)

 1. 34 teeth in total adults have.

Ans. False (The adult has 32 teeth in total).

81- افراد بالغ 34 دندان دارند. 

جواب: غلط (فرد بالغ 32 دندان دارد).

 1. Barometer used to measure Atmospheric Pressure.

Ans. True

82- فشارسنج برای اندازه گیری فشار اتمسفر استفاده می شود.

جواب: درست

 1. Valentina Tereshkova was the first woman to go into space.

Ans. True

83- والنتینا ترشکووا اولین زنی بود که به فضا رفت.

جواب: درست

 1. Sparrow is a bird known for its intelligence.

Ans. False (Owl is known for its intelligence).

84- گنجشک برای هوشش شهرت دارد.

جواب: غلط (جغد برای هوشش شهرت دارد).

 1. Europe is the second smallest continent and the third most populous continent

Ans. True

85- اروپا دومین قاره کوچک و سومین قاره پرجمعیت است.

جواب: درست

 1. Bosnia and Herzegovina’s largest city and capital is Sarajevo.

Ans. True

86- بزرگ ترین شهر و پایتخت بوسنی و هرزگوین، سارایوو است. 

جواب: درست

 1. Plants absorbs Oxygen?

Ans. False (Plants absorbs Carbon Dioxide).

87- گیاهان اکسیژن را جذب می کنند؟

جواب: غلط (گیاهان دی اکسید کربن را جذب می کنند).

 1. Denmark’s capital and most populous city is Copenhagen

Ans. True

88- پایتخت و پرجمعیت ترین شهر دانمارک، کپنهاگ است. 

جواب: درست

 1. Half of 250 is 125.

Ans. True

89- نصف 250 می شود 125.

جواب: درست

 1. Metre per second is the unit of Speed.

Ans. True

90- واحد سرعت، متر بر ثانیه است.

جواب: درست

 1. William Shakespeare is a scientist.

Ans. False (William Shakespeare was an English dramatist, poet, and actor).

91- ویلیام شکسپیر دانشمند بود.

جواب: غلط (ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس، شاعر و بازیگر انگلیسی بود).

 1. There are 200 bones in the Human Body.

Ans. False (206 bones are there in Human Body).

92- در بدن انسان، 200 استخوان وجود دارد. 

جواب: غلط (بدن انسان دارای 206 استخوان است). 

 1. Electrons are larger than molecules.

Ans. False

93- الکترون ها بزرگ تر از مولکول هستند؟

جواب: غلط

 1. With the help of Photosynthesis plants make their own food.

Ans. True

94- گیاهان با کمک فتوسنتز تغذیه می کنند. 

جواب: درست

 1. Chemical formulae of Hydrochloric acid is HCl.

Ans. True

95- فرمول شیمیایی هیدروکلریک، HCL است.

جواب: درست

 1. There are 11 players in a cricket team.

Ans. True

96- تیم کریکت شامل 11 بازیکن است. 

جواب: درست

همچنین ببینید: چیستان برای کودکان باهوش

 1. In 1916  Olympic Games were cancelled because of World War I?

Ans. True

97- بازی های المپیک 1916 به دلیل جنگ جهانی اول لغو شد.

جواب: درست

 1. In Football, the term Hat-Trick is used.

Ans. False ( The term Hat-Trick is used in cricket).

98- هتریک در فوتبال بکار می رود. 

جواب: غلط (عبارت هتریک در کریکت کاربرد دارد).

 1. There are nine players in one team of Kho Kho.

Ans. True

99- یک تیم بازی خوخو شامل 9 بازیکن است.

جواب: درست

 1. Commonwealth Games are held every four years.

Ans. True

100- بازی های مشترک المنافع هر چهار سال یکبار برگزار می شوند.

جواب: درست

 1. A rainbow has five colours.

Ans. False (Rainbow has 7 colours, VIBGYOR)

101- رنگین کمان شامل پنج رنگ است.

جواب: غلط (رنگین کمان شامل 7 رنگ است)

 1. The main function of the xylem is to transport water from roots to stems and leaves.

Ans. True

102- وظیفه اصلی آوند چوبی، انتقال آب از ریشه به ساقه و برگ است. 

جواب: درست

 1. World Turtle Day is observed on May 23 annually.

Ans. True

103- روز جهانی لاک پشت هر ساله در 23 ماه می برگزار می شود. 

جواب: درست

سوالات انگلیسی ساده متداول برای کودکان

قانون جاذبه را چه کسی مطرح کرد؟

ایزاک نیوتون

سوالات رایج اطلاعات عمومی چه هستند؟

چند روز در هفته وجود دارد؟ چند روز در سال وجود دارد؟ کدام حیوان به عنوان پادشاه جنگل شناخته می شود؟ بزرگترین قاره جهان را نام ببرید؟ خانه ساخته شده از یخ را نام ببرید؟ بزرگترین پستاندار را نام ببرید؟

ده سوال رایج اطلاعات عمومی چیست؟

اقیانوس های جهان را نام ببرید؟ طولانی ترین رودخانه روی زمین را نام ببرید؟ سیاره ای که به عنوان سیاره سرخ شناخته می شود را نام ببرید؟

 

همچنین ببینید: چیستان سخت با جواب

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.