از چه وقت ازمایش خون بارداری رو نشون میده ؟ خیلی از افراد مدعی هستند که از روز اولی که عادت ماهانه آنها عقب افتاده و یا حتی زودتر از این ها می توانند بارداری را تشخیص دهند اما این مورد خیلی درست نیست. پس نگران نباشید. بهترین حالت برای تشخیص بارداری مربوط می شود به یک هفته عقب افتادن چرخه قاعدگی که می توانید تست بارداری بدهید. اما آیا می دانید از چه وقت ازمایش خون بارداری رو نشون میده ؟ ادامه این مطلب را بخوانید تا پاسخ این پرسش را بیابید.