۵۰ متن ساده درباره تکنولوژی به انگلیسی با ترجمه فرسی

متن انگلیسی درباره تکنولوژی با ترجمه

متن های ارائه شده در این مقاله درمورد تکنولوژی، اهمیت تکنولوژی، اثرات منفی و مثبت تکنولوژی بر زندگی و در مجموع، همه چیز در مورد آن را نشان می‌دهند.متن ساده درباره تکنولوژی به زبان انگلیسی

تکنولوژی، عبارتی است که امروزه بسیار زیاد بکار می‌رود، به خصوص زمانی که از هزاره‌ها و Gen Z صحبت می‌شود. اغلب اوقات، این اظهارات تحقیرآمیز هستند و نشان می‌دهند که ما تا چه حد بر تکنولوژی متکی هستیم یا این که تکنولوژی در حال نابود کردن دنیاست. با این وجود، تکتولوژی از همان روز اول آفرینش در کنار انسان وجود داشته و انسان همیشه به دنبالش بوده است.

شما تکنولوژی را چگونه تعریف می‌کنید؟ تعریف تکنولوژی، مجموعه‌ای از مهارت‌ها، دانش، تکنیک‌ها و تجربیاتی است که انسان به کمک آن‌ها، محیط زندگی خود را به منظور ساخت ابزارها، ماشین‌ها، محصولات و خدماتی تغییر می‌دهد تا نیازهایش را برآورده کند.

بنابراین، زمانی که غارنشینان کشف کردند چگونه آتش درست کنند و چرخ بسازند. از نقل‌قول‌ها و جملات زیبا در مورد تکنولوژی که به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی آورده شده اند لذت ببرید. برخی از این جملات درباره مزایای تکنولوژی هستند و برخی به جنبه های منفی تکنولوژی اشاره می کنند.

 متن کوتاه درباره ی تکنولوژی به انگلیسی

“I think that novels that leave out technology misrepresent life as badly as Victorians misrepresented life by leaving out sex.” ― Kurt Vonnegut

فکر می‌کنم که رمان‌هایی که تکنولوژی را کنار گذاشته‌اند، زندگی را به بدی انسان‌های دوران ویکتوریا که روابط را در زندگی کنار گذاشته بودند، معرفی می‌کنند – کرت وونگات

“Please, no matter how we advance technologically, please don’t abandon the book. There is nothing in our material world more beautiful than the book.” ― Patti Smith

لطفاً، مهم نیست چقدر از نظر تکنولوژیکی پیشرفت کنیم، لطفاً کتاب را کنار نگذارید. چیزی زیباتر از کتاب در جهان مادی ما وجود ندارد – پتی اسمیت

“Books don’t need batteries.”― Nadine Gordimer

کتاب نیازی به باتری ندارد – نادین گوردیمر

“We are the children of a technological age. We have found streamlined ways of doing much of our routine work. Printing is no longer the only way of reproducing books. Reading them, however, has not changed.” ― Lawrence Clark Powell

ما فرزندان عصر تکنولوژی هستیم. ما روش‌های کارآمدی برای انجام کارهایمان پیدا کرده‌ایم. چاپ دیگر تنها روش بازتولید کتاب نیست. با این وجود، خواندن کتاب تغییر نکرده است – لارنس کلارک پاول

متن ساده درباره تکنولوژی به انگلیسی با ترجمه فرسی

“I might love my e-reader, but I’d never pass up the chance to browse real books.” ― Nichole Chase

من ممکن است از خواندن کتاب‌های الکترونیکی لذت ببرم اما هرگز فرصت جستجوی کتاب‌های واقعی را از دست نمی‌دهم – نیکول چیس

“The art challenges the technology, and the technology inspires the art.” ― John Lasseter

هنر، تکنولوژی را به چالش می‌کشد و تکنولژی الهام‌بخش هنر است – جان لاستر

“Technology like art is a soaring exercise of the human imagination.” ― Daniel Bell

تکنولوژی هم مانند هنر، تمرینی برای قدرت تخیل انسان است – دنیل بل

“Any sufficiently advanced technology is equivalent to magic.” ― Arthur C. Clarke

هر تکنولوژی پیشرفته‌ای برابر با جادوست – آرتور سی کلارک

“Any technology distinguishable from magic is insufficiently advanced.” ― Barry Gehm

هر تکنولوژی قابل تشخیص از جادو به اندازه‌ی کافی پیشرفته نیست – بری جم

“Our technology forces us to live mythically.” ― Marshall McLuhan

تکنولوژی ما را مجبور می‌کند تا افسانه‌وار زندگی کنیم – مارشال مک‌لوهان

 سخنان بزرگان در مورد تکنولوژی به زبان انگلیسی

“Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless.” ― Thomas Edison

تنها چون چیزی کاری که برنامه‌ریزی شده است را انجام نمی‌دهد، این بدان معنی نیست که بی‌استفاده است – توماس ادیسون

 

“It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.” ― Albert Einstein

کاملاً واضح است که تکنولوژی از بشریت فراتر رفته است – آلبرت انیشتن

“Computers are useless. They can only give you answers.” ― Pablo Picasso

کامپوترها بی‌مصرف هستند. آن‌ها تنها می‌توانند به شما پاسخ را بدهند – پابلو پیکاسو

“The human spirit must prevail over technology.” ― Albert Einstein

روح انسان باید بر تکنولوژی چیره شود – آلبرت انیشتن

“Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important.” ― Bill Gates

تکنولوژی تنها یک ابزار است. از نظر گروهی کار کردن کودکان و انگیزه دادن به آن‌ها، معلم مهم‌ترین عامل به شمار می‌رود – بیل گیتس

“Technology is nothing. What’s important is that you have a faith in people, that they’re basically good and smart, and if you give them tools, they’ll do wonderful things with them.”― Steve Jobs

تکنولوژی چیزی نیست. آنچه اهمیت دارد، ایمان داشتن به مردم است، این که آن‌ها اساساً خوب و باهوش هستند و اگر به آن‌ها ابزار دهید، کارهای شکفت‌انگیزی با این ابزارها انجام می‌دهند – استیو جابز

“The production of too many useful things results in too many useless people.” ― Karl Marx

تولید تعداد زیادی چیزهای خوب منجر به تعداد زیادی انسان بی‌فایده می‌شود – کارل مارکس

“Technology is a useful servant but a dangerous master.” ― Christian Lous Lange

تکنولوژی یک خادم سودمند اما یک ارباب خطرناک است – کریستین لوئیز لانج

“Science and technology revolutionize our lives, but memory, tradition, and myth frame our response.” ―Arthur Schlesinger

علم و تکنولوژی،انقلابی در زندگی ما هستند اما خاطره، سنت و افسانه، واکنش ما را چارچوب‌بندی می‌کنند – آرتور شلزینگر

جملات بامزه در مورد تکنولوژی به انگلیسی

“Cars will soon have the Internet on the dashboard. I worry that this will distract me from my texting.” ― Andy Borowitz

ماشین‌ها هم به زودی در داشبورد خود مجهز به اینترنت خواهند شد. من نگرانم که این کار باعث حواس‌پرتی من از پیامک فرستادن شود – اندی بارویتز

“I’d rather check my Facebook than face my checkbook.” ― Craig Coelho

من ترجیح می‌دهم به جای دفترچه چکم، فیسبوکم را چک کنم – کرگ کوئلهو

متن ساده درباره تکنولوژی به انگلیسی با ترجمه فرسی

“‘User’ is the word used by the computer professional when they mean ‘idiot.’” ― Dave Barry

کاربر کلمه‌ای است که وقتی متخصصان کامپیوتر می‌خواهند بگویند احمق، از آن استفاده می‌کنند – دیو بری

“What did people do when they went to the bathroom before smartphones?” ― Aaron Cobra

انسان‌ها پیش از گوشی‌های هوشمند، وقتی می‌خواستند به دستشویی بروند، چه می‌کردند؟ – آرون کوبرا

“To err is human, but to really foul things up you need a computer.” ― Paul Ehrlich

اشتباه کردن امری انسانی است اما برای به هم ریختن اوضاع حتماً به کامپیوتر نیاز است – پل ارلیچ

My life is now a constant assessment of whether what’s happening in real life is more entertaining than what’s happening on my phone.” ― Damien Fahey

زندگی من اکنون یک ارزیابی دائمی از این است که آیا آنچه در زندگی واقعی رخ می‌دهد، سرگرم‌کننده‌تر از آنچه در گوشی رخ می‌دهد، است – دیمین فاهی

“We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works.” ― Douglas Adams

ما در تکنولوژی گیر افتاده‌ایم وقتی آنچه واقعاً می‌خواهیم چیزی است که واقعاً کار کند – داگلاس آدامز

“Technology is a word that describes something that doesn’t work yet.”― Douglas Adams

تکنولوژی، کلمه‌ای است که چیزی که هنوز کار نمی‌کند را توصیف می‌نماید – داگلاس آدامز

“Man is a slow, sloppy, and brilliant thinker; computers are fast, accurate, and stupid.”― John Pfeiffer

انسان یک متفکر کند، نامرتب و هوشمند است؛ کامپیوترها سریع، دقیق و احمق هستند – جان پیفر

“Technology is the knack of so arranging the world that we do not experience it.” ― Rollo May

تکنولوژی، مهارت چیدمان جهانی است که ما آن را تجربه نکرده‌ایم – رولو می

“The real problem is not whether machines think but whether men do.” ― B. F. Skinner

مشکل واقعی این نیست که آیا ماشین‌ها فکر می‌کنند بلکه این است که آیا انسان‌ها فکر می‌کنند – بی اف اسکینز

متن انگلیسی درباره اثر تکنولوژی در زندگی با معنی

“This is the whole point of technology. It creates an appetite for immortality on the one hand. It threatens universal extinction on the other. Technology is lust removed from nature.” ― Don DeLillo

این تمام نکته‌ی تکنولوژی است. از یک طرف، اشتهایی جاودانگی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، جهان را تهدید به انقراض می‌کند. تکنولوژی، شهوت از طبیعت حذف شده است – دان دلیلیو

“The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers.”― Sydney Harris

خطر واقعی این نیست که کامپیوترها شروع به فکر کردن مانند انسان می‌کنند بلکه این است که انسان‌ها شروع به فکر کردن مانند کامپیوترها خواهند کرد – سیدنی هریس

“If we continue to develop our technology without wisdom or prudence, our servant may prove to be our executioner.” ― Omar Bradley

اگر به توسعه‌ی تکنولوژی بدون خرد و تدبیر ادامه دهیم، ممکن است خدمتگزار ما تبدیل به جلاد ما شود – عمر بردلی

“What new technology does is create new opportunities to do a job that customers want done.” ―Tim O’Reilly

کاری که تکنولوژی جدید انجام می‌دهد، ایجاد فرصت‌های جدید برای انجام کاری است که مشتریان می‌خواهند انجام شود – تیم ارایلی

“Modern technology has become a total phenomenon for civilization, the defining force of a new social order in which efficiency is no longer an option but a necessity imposed on all human activity.” ― Jacques Ellul

تکنولوژی مدرن به یک پدیده‌ی کامل برای تمدن تبدیل شده است، نیروی تعیین‌کننده‌ای از یک نظم اجتماعی جدید که در آن، راندمان دیگر یک گزینه نیست بلکه ضرورت اعمال شده بر تمام فعالیت‌های انسانی به شمار می‌رود جیکوبز ایلول

“Technological progress has merely provided us with more efficient means for going backward.” ― Aldous Huxley

پیشرفت تکنولوژیکی صرفاً ابزار کارآمدتری برای عقب‌نشینی در اختیار ما قرار داده است – آلدوس هاکسلی

“Technology – with all its promise and potential – has gotten so far beyond human control that it’s threatening the future of humankind.”― Kim J. Vicente

تکنولوژی – با تمام وعده‌ها و پتانسیلی که دارد – از کنترل انسان خارج شده است و آینده‌ی بشریت را تهدید می‌کند – کیم جی وینسنت

“As cities grow and technology takes over the world belief and imagination fade away and so do we.” ― Julie Kagawa

همانطور که شهرها بزرگ می‌شوند و تکنولوژی کنترل جهان را به دست می‌گیرد، باور و قدرت تخیل محو می‌شود و ما هم همین‌طور – جولیا کاگاوا

“Ethics change with technology.” ― Larry Niven

اخلاقیات، تکنولوژی را تغییر می‌دهد – لری نیون

“As technology advances in complexity and scope, fear becomes more primitive.” ― Don DeLillo

همانطور که تکنولوژی از نظر پیچیدگی و وسعت پیشرفت می‌کند، ترس ابتدایی‌تر می‌شود – دان دلیلو

 متن ساده درباره تکنولوژی و اثرات مثبت آن به انگلیسی 

“Technology made large populations possible; large populations now make technology indispensable.” ― Joseph Krutch

تکنولوژی، وجود جمعیت‌های بزرگ را امکان‌پذیر کرد؛ جمعیت‌های بزرگ اکنون تکنولوژی را ناگزیر کرده‌اند – جوزف کروچ

“Technology is best when it brings people together.” ― Matt Mullenweg

تکنولوژی زمانی بهترین است که انسان‌ها را به هم نزدیک می‌کند – مت مولنوگ

“Even the technology that promises to unite us, divides us. Each of us is now electronically connected to the globe, and yet we feel utterly alone.” ― Dan Brown

حتی تکنولوژی که قول اتحاد را به ما می‌دهد، باعث تفرقه ما می‌شود. اکنون، هر یک از ما از طریق وسایل الکترونیک به جهان متصل هستیم اما با این وجود، احساس تنهایی می‌کنیم – دن براون

“As technology accumulates and people in more parts of the planet become interdependent, the hatred between them tends to decrease, for the simple reason that you can’t kill someone and trade with him too.” ― Steven Pinker

با متراکم شدن تکنولوژی و وابستگی انسان‌ها در اکثر مناطق کره‌ی زمین، نفرت میان آن‌ها کاهش می‌یابد چراکه شما نمی‌توانید کسی را بکشید و با او تجارت هم داشته باشید – استیون پینکر

“All of the biggest technological inventions created by man – the airplane, the automobile, the computer – says little about his intelligence, but speaks volumes about his laziness.” ― Mark Kennedy

تمامی اختراعات بزرگ تکنولوژیکی توسط انسان انجام گرفته‌اند – هواپیما، اتومبیل، کامپیوتر – که نشان‌دهنده‌ی هوش او نیست بلکه تنبلی انسان را نشان می‌دهد – ماکر کندی

“We refuse to turn off our computers, turn off our phone, log off Facebook, and just sit in silence because in those moments we might actually have to face up to who we really are.” ― Jefferson Bethke

ما از خاموش کردن کامپیوترها، گوشی موبایل، خارج شدن از فیسبوک و در سکوت نشستن اجتناب می‌کنیم چون در واقع در چنین لحظاتی است که با خود واقعی خود مواجه می‌شویم – جفرسون بتک

“Technology has solved old economic problems by giving us new psychological problems. The internet has not just open-sourced information, it has also open-sourced insecurity, self-doubt, and shame.” ― Mark Manson

تکنولوژی، مشکلات اقتصادی قدیمی را از طریق ارائه‌ی مشکلات روانی جدید برطرف کرده است. اینترنت نه‌تنها دارای اطلاعات منبع باز است بلکه ناامنی، خودتردیدی و شرمندگی منبع باز هم دارد – مارک منسون

“The technology you use impresses no one. The experience you create with it is everything.” — Sean Gerety

تکنولوژی که شما از آن استفاده می‌کنید، کسی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. تجربه‌ی شما از آن است که اهمیت دارد – شین گرتی

“Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.” ― R. Buckminster Fuller

انسان در حال دستیابی به تمام تکنولوژی‌های خوب برای دلایل اشتباه است – آر بوکمینیستر فولر

“You cannot endow even the best machine with initiative; the jolliest steamroller will not plant flowers.” ― Walter Lippmann

شما نمی‌توانید حتی به بهترین ماشین هم ابتکار عمل بدهید؛ شادترین جاده‌صاف‌کن نیز قادر به کاشت گل نخواهد بود – والتر لیپمن

سخن پایانی

بسیاری از انسان‌های دارای قدرت و نفوذ، افکار خود در مورد تکولوژی را در قالب این نقل‌قول‌ها و جملات بیان کرده‌اند. نظر شما چیست؟ تکنولوژی نه‌تنها زندگی ما را آسان‌تر کرده است بلکه به ما در نجات سیاره زمین، ساده‌سازی تجارت و بهبود سلامتی نیز کمک کرده است.

تکنولوژی، عیوبی هم دارد. مهم‌ترین آن‌ها شامل امنیت، حریم خصوصی و ناامنی شغلی است. خود فناوری ذاتاً خوب یا بد نیست. نحوه‌ی استفاده‌ی ما از آن است که اهمیت دارد. همان تکنولوژی که به ما امنیت می‌دهد، می‌تواند اطلاعات ما را به سرقت ببرد.

با وجود ناامنی شغلی، جایگزینی برخی از مشاغل با فناوری‌های جدید را نمی‌توان نادیده گرفت؛ با این وجود، تکولوژی باعث ایجاد شغل‌های جدید هم می‌شود. آیا می‌توانید زندگی بدون حمل و نقل موتوری را تصور کنید؟

دوست دارید شاهد چه پیشرفت تکنولوژیکی در طول عمر خود باشید؟ من هنوز منتظر ماشین‌های پرنده هستم. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که این نقل‌قول‌ها و جملات را برای دوستان خود ارسال کنید.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.