قشنگ ترین جملات احوال پرسی به انگلیسی با ترجمه فارسی

چگونه می توان یک مکالمه خوب به زبان انگلیسی در موقعیت های مختلف شروع کرد؟ با توجه به فرهنگ و موقعیت های مختلفی که افراد در آن قرار می گیرند استفاده از لغات و جملات مناسب برای احوال پرسی های رسمی و دوستانه بسیار مهم است. در این مطلب می توانید قشنگ ترین جملات احوال پرسی به انگلیسی (Greeting in English) را بیاموزید.

زیباترین جملات احوالپرسی دوستانه و رسمی

زیباترین جملات احوال پرسی انگلیسی با ترجمه فارسی

در سلام و احوال پرسی های ساده از Hiو Hello استفاده می شود. که Hi دوستانه تر است و در مکالمه بین انگلیسی زبان ها از Hi استفاده می شود و همچنین بین خانواده و در حال حاضر در اکثر موقعیت ها استفاده می شود.در موقعیت های رسمی تر می توانید از کلمه Hello برای سلام کردن استفاده کنید.

بهترین جملات احوالپرسی رسمی به انگلیسی (Formal)

 Hello
درود/سلام

Good morning/ Good afternoon/ Good evening
صبح به خیر/ بعدازظهر به خیر/ عصر به خیر

?How are you
حال شما چطور است؟

?How are you doing
چکار می کنید؟

Nice to meet you
از ملاقات شما خوشوقتم

It’s nice to meet you
خوب است که با شما ملاقات میکنم

I’m pleased to meet you
ملاقات با شما باعث خوشوقتی است

It’s a pleasure to meet you
ملاقات با شما باعث خوشی است

I’m glad to see you
خوشحالم که شما را میبینم

جملات و ضرب المثل های انگلیسی درباره زندگی

قشنگ ترین جملات احوالپرسی غیر رسمی به انگلیسی (Informal)

Hi
سلام

Hey
سلام/ هی

?What’s up
چه خبر؟

?How’s it going
چطور میگذره؟

?How have you been
چطور بوده ایی؟/ اوضاع چطوره؟

?What’s new
چه خبر؟

?What’s going on
چطور پیش میره؟

?How are things
اوضاع چطوره؟

?How’s your day
روزت چطوره؟

?How’s your day going
روزت چطور میگذره؟

Good to see you
خوبه که تو رو میبینم

.Greeting someone you haven’t seen for a long time
احوالپرسی با فردی که برای مدت طولانی او را ندیده ایید

.Long time no see
خیلی وقته که ندیدمت

.It’s been a while
مدتیه که ندیدمت

.It’s been a long time
خیلی وقته که ندیدمت

.It’s been such a long time
چه مدت زیادیه که ندیدمت

.It’s been too long
خیلی وقته که ندیدمت

.I’m so happy to see you again
خوشحالم که دوباره میبینمت

!Wow, it’s so good to see you again
وای، خوبه که دوباره میبینمت

?What have you been up to
کجا بوده ایی و چه میکرده ایی؟

.Useful responses when greeting people
پاسخهای مفید برای پاسخ به احوالپرسی

?I’m doing very well, thank you. And you
من خوب میگذرانم، سپاس، و تو چطور؟

.I’m fine, thank you
خوبم، سپاس

?Great, thanks. How are you
عالی، سپاس

?Not bad. You
بد نیستم، تو چطور؟

?Couldn’t be better? How about you
از این بهتر نمیشه، تو چطور؟

.Wonderful, thank you
فوق العاده، سپاس

قشنگ ترین جملات احوالپرسی برای کودکان
قشنگ ترین جملات احوالپرسی به انگلیسی برای کودکان و بزرگسالان

جملاتی برای مکالمه و احوال پرسی با کسانی که نمی شناسید به زبان انگلیسی

برای شروع مکالمه و صحبت با افرادی که با آنها آشنایی ندارید می توانید از “Hello” استفاده کنید. و همنین از جملاتی مانند Good morning /evening/ afternoon به معنای صبح/ظهر/عصر بخیر است را برای مکالمه های رسمی تر استفاده کنید. در استفاده از این عبارات فرد مقابل نیز از همان عبارات استفاده خواهد کرد و پس از آن مکالمه ای رسمی را با شما ادامه خواهد داد.

“?How was your trip” 
“سفرتان چطور بود؟”

“?Did you find our office easily”
“آیا دفتر کار را راحت پیدا کردید؟”

بیش از 10 متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

معرفی کردن خودتان به انگلیسی

“Hello, I’m Maria”
“سلام، من ماریا هستم.”

“Hello, my name’s Maria”
” سلام، اسم من ماریا است.”

در جواب معارفه 

“Hi, I’m Sarah” 
“سلام، من سارا هستم”.

“Hello Maria, I’m Sarah” 
“سلام ماریا، من ساراهستم.”

“Nice to meet you, I’m Sarah”
” خوشبختم، من سارا هستم”

شروع مکالمه در اماکن عمومی و ادارات

“I’d like to introduce myself. I’m Maria, from X company”
“من میخواهم خودم را معرفی کنم. من ماریا از طرف شرکت X هستم.”

“Let me introduce myself. I’m Maria from X company”
“اجازه دهید خودم را معرفی کنم .من ماریا از طرف شرکت X هستم.”

در پاسخ به سوالات فوق می توانید از جملات زیر استفاده کنید :

“Nice to meet you. I’m Peter Mitchell, from Z company”
“خوشبختم. من پیتر میشل از طرف شرکت Mitchell Creation  هستم.”

“Pleased to meet you. I’m Peter Mitchell, from Z company”
“از دیدار شما خوش وقتم. من پیترمیشل از طرف شرکت  Z هستم.”

“How do you do? I’m Peter Mitchell from Z company”
“خوب هستید؟ من پیتر میشل از طرف شرکت  Z هستم.”

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.