زیباترین لغات و کلمات فرانسوی با معنی فارسی و تلفظ صحیح

با خواندن این مطلب، زیباترین لغات و کلمات فرانسوی را بشناسد و در روابط دوستانه خود گاهی این عبارات را به کار ببرد و باعث جذابیت بیشتر روابط شود.

زبانی که مخصوص عشق و عاشقی می باشد، زبان فرانسوی است. مطمئنم شما هم علاقه مند هستید که زیباترین لغات و کلمات فرانسوی را بشناسید و در روابط دوستانه و عاشقانه خود از این زیباترین لغات و کلمات فرانسوی استفاده کنید. پس تا انتهای مطلب همراه مینویسم باشید.

بیو به زبان فرانسوی برای واتساپ

آهنگ فرانسوی لایت برای کافی شاپ

زیباترین لغات فرانسوی

در ادامه این پست جذاب، زیباترین لغات و کلمات فرانسوی مانند نیمه وجودم به فرانسوی یا عشق من به فرانسوی را برای شما آورده ایم تا از خواندن و گفتن این کلمات فرانسوی لذت ببرید. ابتدا لازم است نکاتی برای تلفظ واژگان فرانسوی را بدانید:

 • لازم به ذکر است که حرف “ر” در زبان فرانسوی تلفظی بین «خ» و «ق» دارد.
 • دو حرف انگلیسی«ch» که در زبان انگلیسی «چ» تلفظ می شود، در زبان فرانسوی «ش» خوانده می شود.
 • حروف «ph» همان «ف» تلفظ می شود.
 • همچنین در زبان فرانسوی «ou»، «اوو» تلفظ می شود.
 • دو حرف «ai» نیز «اِ» خوانده می شود.
 • جالبترین تلفظ بین حروف فرانسوی «oi» است که تلفظ «اُ آ» دارد.
 • حروف «gn» صدای «نیه» دارد.
 • حروف «tion»، «سی یون» خوانده می شود.
 • نکته دیگر این است که اگر حروف «s,p,e,d,t,a» در پایان هر کلمه فرانسوی قرار بگیرند، خوانده نمی شوند.
 • حروف «en» صدای «اُن» دارد و «an» صدای «اَ» می دهد.
 • همچنین تمام حروف «et,ez,es,er» اگر در انتهای حروف فرانسوی باشد تنها صدای «اِ» دارد.

زیباترین کلمات فرانسوی با معنی فارسی

با زیباترین کلمات فرانسوی که برای روابط عاشقانه مورد استفاده قرار می گیرند، مثل پادشاه قلبم به فرانسوی، قلب من به فرانسوی، یا … تا انتهای مطلب همراه ما باشید:

زیباترین کلمه های فرانسویمعنی فارسی
draguer (slang) اغوا کردن کسی
galocher ماچ فرانسوی
embrasser بوسیدن
tenir une promesse وفای به عهد
la passion شور و اشتیاق عشق
un coup de foudre عشق در نگاه اول
faire l’amour عشق ورزیدن
Roi de mon coeurپادشاه قلبم
mon cœurقلب من
la moitié de moiنیمه وجودم
mon existenceوجود من
ma paixآرامش من
زیباترین لغات فرانسوی
زیباترین لغات فرانسوی

زیباترین کلمات فرانسوی با تلفظ

در ادامه زیباترین کلمات عاشقانه فرانسوی برای سیو مخاطب، مانند عشقم به فرانسوی با تلفظ را در اختیار شما قرار داده ایم که البته برخی از آنها یک عبارت یا اصطلاح هستند.

زیباترین کلمات فرانسویتلفظ کلماتترجمه فارسی
Je t’aime bienژو تِیم بی آخیلی دوستت دارم
une allianceیون آلیانسحلقه ازدواج
Ma belle/mon beauما بل/مو بووزیبای من(زیبا)
L’ amourال آ پوست خا فمورعشق
Je t’aimeژوت اِیمعاشقتم
l’âme sœurلام سوونیمه گمشده
C’ est beauسیا پوست خا فِبوزیبا می باشد
Ma joieما ژوآشادی
Un câlinآن کِلانآغوش
Je t’aime pour toujoursژو تِم پوق تو ژووتا ابد عاشق تو هستم
un amour éternelآن آموو اِتِقنِلعشق بی پایان و بی انتها
C’ est magnifiqueسیا پوست خا فی منی فیکفوق العاده است
Mon vieuxمون ویوودوست من
Je t’aime chaque jour davantageژو تِم ژاک ژوق داونتاژهر روز بیشتر دوستت دارم
Ma coccinelleمَ کوک سینلکفشدوزک من!
Des fleursدیس فلوقگل
Je t’aime de toute mon âmeژو تِم دِ توت مون اَمبا تمام وجود دوستت دارم
Je t’aimeژو تِیمدوستت دارم
Je t’adoreژو تا دوقتورا می پرستم (خیلی دوستت دارم)
Ma poupetteما پوپتعروسک من
Ma foiما فوآایمان من
du parfumدی پَق فامرایحه (عطر)
Je t’aime à la folieژو تِیم آلا فولیدیوانه وار دوستت دارم
bécoterبیکوتیعشقبازی کردن (به زبان عامیانه)
Mon étoileمونی تو آلستاره من
Les fiançaillesلس فیون سایینامزدی
Attentionاَتُنسیونمواظب باش
J’adore ton sourireژِ دوق تون سوقیقهعاشق لبخندت هستم
le cœurلو کِ اوققلب
Trѐs bienتی اِ هِز بی آنخیلی عالی است
bague de fiançaillesبَگ تو فی اون ساییحلقه نامزدی
un cœur à prendreآن کو هپ قُندرشیفته کردن
Enchantéاُن شُنتیخوشبختم(خوشحالم)
Les noces, le mariageلِ موس، لو ماه یاژازدواج
un coup de foudreآن کو دِ فودقعشق در نگاه اول
Je l’aimeژو لِیمعاشقشم
La lune de mielلا لون دو می اِلماه عسل
Mon amourمون آموقعشق من
craquer pour quelqu’unخا که پوق کَلیکانعاشق کسی شدن
Mon angeمون آنژفرشته من
un crushآن کراشدوست داشتن پنهانی
Une liaisonیون لیزونرابطه عاشقانه
déclarer sa flammeدیکلاهی سافلامابراز عشق
Une histoire d’amourیو نیست تو هاق دمورداستان عاشقانه
dévorer quelqu’un des yeuxدی وو هه کِل کان دِس هوخیره شدن به چشمان کسی
Fou d’amourفو داموردیوانه ی عشق
un dîner aux chandellesآن دِ نیو ساندلیک شام عاشقانه
Le grand amourلی قوند آمورعشق حقیقی
filer le parfait amourفیله لِ پاق فِت آمورتصویری از عشق
Tu as de beaux yeuxتو آ دو بوز یوچشمان زیبایی داری
La vie est belleلا وی اِ بِلزندگی زیباست
Tu es mignonneتو اِ مینیونتو ناز هستی
Tu es charmanteتو اِ شَه موتتو جذابی
un nid d’amourآ نید اَمورآشیانه عشق
murmurer des mots douxمیق میقیق دی مو دوزمزمه کلمات عاشقانه
la passionلا پاسیونشور و اشتیاق عشق
une preuve d’amourاین پِرِود آموراثبات عشق
sortir avec quelqu’unسوق تیق اوِگ گِل گان قرار عاشقانه گذاشتن
tenir une promesseتو نیق این پرومِسوفای به عهد
Je t’ai dans la peauژو تِ دو لا پوومن تو را در قلبم دارم
Tu fais battre mon cœurتو فِ بَتقِ مون کوتو باعث تپش قلبم هستی
L’amour donne des ailesلاموق دون دیز العشق به تو بال پرواز می دهد
Tu me manquesتو مِ موکدلم برایت تنک شده است.
Tu es le soleil de ma vieتو اِ لِ سولِل دِ مَ ویتو خورشید(روشنایی) زندگی منی
Je veux te serrer contre toiژو وِ تِ سیقِق کونتقه تو آمی خواهم محکم بغلت کنم(می خواهم همیشه با تو باشم)
Je pense à toi tout le tempsژِ پونسه اِ تو آ تو لِه تومپمن در همه زمان ها به تو فکر می کنم
Tu es l’élu (e) de mon cœurتو اِ لِه لو دی مون کِر تو انتخاب قلب من هستی
Je suis en coupleیو سیوز آن کوپلِهمن در رابطه عاشقانه هستم
Prends-moi dans tes braپو مو اِ دونتیب هامرا در آغوش بگیر
Je t’appartiensژو تِ پقتی آنمن مال تو هستم
Tu fais partie de moiتو فِ پَق تی دا مو آتو بخشی از من هستی
Nous sommes faits l’un pour l’autreنو سِم فِ لان پو لوتما برای هم ساخته شده ایم
L’amour est plus fort que toutلا موهِه پلی فات گو توعشق از همه چیز قوی تر است.
Je suis fou de toiژو سی فو دو تو آمن دیوانه تو هستم

این هم لیستی از زبباترین لغات و کلمات فرانسوی که در اختیارتان قرار دادیم، امیدوارم لذت ببرید.

مطالب مرتبط : جاذبه های گردشگری فرانسه

تبریک تولد به زبان فرانسوی و اسپانیایی

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.