متن صیغه نامه محرمیت (صیغه نامه محرمیت چگونه خوانده می شود؟)

صیغه یا ازدواج موقت نوعی ازدواج است که در مذهب با توجه به احکام و روایات شیعه دارای اجر و ثواب است. صیغه، در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدود با مهریه ای معلوم، مابین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان مدت تعیین شده رابطه خودبه‌خود نقض می‌شود. البته در میان مسلمانان در مورد این نوع ازدواج اختلاف نظر است و فقط شیعیان امامی صیغه را مشروع می دانند ولی اهل سنت و اباضیه و زیدیان آن راحرام می دانند. و قابل ذکر است که در برخی احکام و روایات شیعه این امر دارای اجر و ثواب می‌باشد. خواندن متن صیغه نامه محرمیت روش های متعددی دارد که در این مطلب برایتان بازگو می کنیم:

متن صیغه نامه محرمیت

اگر  صیغه توسط زن خوانده شود:

«زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم»

من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین.

و باید مرد بگوید: «قَبِلتُ؛»قبول کردم.

 در صورتی که مرد (داماد) صیغه موقت  را بخواند:

متن صیغه نامه محرمیت می‌تواند توسط یکی از طرفین (مرد یا زن) خوانده شود. مثلا اگر مرد صیغه را می‌خواند، ابتدا به زن بگوید: آیا من وکیلم تو را به مدت و مهر معلوم شده به عقد خودم درآورم. زن در جواب می‌گوید: آری. آن‌گاه مرد این‌گونه صیغه را جاری می‌کند:

«زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (فاطمۀ) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم»

من موکّلم را به ازدواج خود در آوردم در مدت و مهر مشخص شده.

و دوباره مرد برای خودش می‌خواند:«قَبِلتُ التَّزویج»

قبول کردم این ازدواج را.

متن صیغه نامه محرمیت

اگر شخص سوم بخواهد متن صیغه نامه محرمیت را بخواند:

اگر شخص دیگری(عاقد) باشد، باید از طرفین برای خواندن صیغه ی محرمیت وکالت بگیرد و بعد، صیغه را این گونه بخواند:

فرض کنید که نام خانم «زهرا» است و نام آقا هم «محمد». بدین صورت:
به وکالت از خانم بگوید: زَوَّجتُ مُوکِّلَتی (زهرا) مُوَکَّلی (محمد) فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم
موُکّل خودم «زهرا» را به تزویج «محمد» در آوردم، در مدت مشخص و با مهریه ی مشخص

وبه وکالت از آقا بگوید:

قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (محمد)

قبول کردم این ازدواج را.

مهم ترین معیارهای زنان در انتخاب همسر برای داشتن یک ازدواج موفق کدامند؟

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.